Hur man gör Tarawih

AElfwine Mischler – Onislam

Abu Hurairah berättade att Allahs budbärare sade:

”Den som utför sina böner under Ramadans nätter troget och ärligt med hoppet om att uppnå Allahs belöning (och inte
för att bli sedd), kommer han att bli förlåten alla sina tidigare synder.” (Al-Bukhari)

Tarawih bön är en speciell bön som muslimer bara utför under månaden Ramadan.

Det var Profetens (fvmh) sunna, vilket innebär att det var hans vana att utföra Tarawih bön, och därför uppmuntras
muslimer att göra detsamma, men det finns inget krav på att göra det.

Tarawih utförs efter Isha (den sista av de fem dagliga böner, nattbönen). Det kan göras hemma, ensam eller i samling
eller i moskén.

I många moskéer reciteras ett juz (en trettiondel av Koranen) varje natt under Tarawih. Därför utförandet av Tarawih
i moskén ger en speciell färg till Ramadan, speciellt om man har möjlighet att följa varje natt och lyssna på hela
Koranen som reciteras under månaden.

Tänk på att dagens början sammanfaller med solnedgången i enlighet med den islamiska kalendern. Så Ramadans första
Tarawih bön sker faktiskt natten innan fasteperioden börjar.

På samma sätt, efter fastan den tjugonionde dagen i Ramadan, fördröjs Tarawih bönen tills det avgörs om den nya
månen har siktats och som markerar slutet av Ramadan, eller om, tvärtom, kommer det att vara en dag till av fastan.
Om den nya månen upptäcks, då blir det ingen Tarawih bön.

Hur man gör Tarawih

Tarawih bön behöver inte äga rum omedelbart efter Isha. Muslimerna kan skjuta upp det till senare, men i moskéerna
är vanligt att utföra det efter att de troende har bett färdigt de två sunna rakah som man ber efter Isha bönen.

Tarawih har ett jämnt antal rakah, och de görs i par. Antal rakah är inte fast, men det bruka sträcka sig i allmänhet
mellan 8 till 20. Vi rekommenderar att ta en kort paus efter varje fyra rakah. I en moské, kan det finnas ett liten
religiös tal eller kort du’a (bön) eller dhikr (minnet av Allah) vid den tidpunkten.

I Tarawih bön görs recitationen av Koranen högt. Muslimer som utför denna bön ensamma leder sina böner högt. De som
gör det i sällskap med andra i moskén, följer i tysthet imamens recitation, vilket görs högt. Det ideala är att
recitera ur minnet, men eftersom detta är frivilligt, kan man använda Mushaf (Koranen) för läsningen.

Tarawih kan vara så lång eller kort som man vill, beroende på sina egenskaper för läsning eller recitation, och sin
energi. I en moské, om man reciterar en juz, kommer Tarawih att vara omringa en och en halv timme eller två timmar,
men i vissa moskéer reciteras mindre än en juz. Man kan undra hur mycket man reciterar i varje bön och hur mycket
tid det tar. Om det finns mer än en moské i ert område, kan ni välja någon av dem för att delta i.

Efter Tarawih, finns Witr bön, tre rakah. Under Ramadan kan det utföras i samling och högt. I en moské brukar man
recitera högt tre korta suror i dessa rakah. Efter ruku (lutning) i den sista raka är sunna att imamen vädjar högt
före prostrationen. Den troende i församlingen måste svara ”Amin” efter var och en av dessa dua (bön). Denna vädjan
efter ruku kallas qunut.

Witr bör vara den sista bönen innan man avslutar. Så om ni ber Taraweeh i församlingen och vill göra Tahajjud (extra
böner på natten), kan ni hoppa över Witr i församlingen och göra dessa böner efter den extra Tahajjud.