Hourier, vapen och Livet efter detta (I)

Mohamed Abed Jabri – Al-Ittihad al-Ichtiraki

Nyligen visade en arabisk satellitkanal bilder av ungdomar som förbereder sig för att genomföra ”martyrskaps
operationer”. De var mycket självbelåtna och stolta. I sin egenskap av martyrer, trodde de, att de snart skulle
smaka Paradisets fröjder, njuta av dem omgivna av hourier (”oskuldsfulla unga kvinnor” som Koranen säger).

Då dök upp tre frågor i mitt huvud. 1) Vad är ”martyrskap” och vad är ”martyrerna”? 2) Till paradiset eller
helvetet, kommer man omedelbart efter döden eller efter den fullständiga förstörelsen av denna materiella värld,
den dödas uppståndelse och Domedagen? och 3) Hur ska vi förstå fröjderna och plågorna som Koranen talar om?

I dessa frågor om livet efter detta finns det inget utrymme för logiken, förutsägelse eller gissningar. Vår enda
källa till kunskap här är Koranen. Låt oss se vad Koranen säger.

 1. Martyren (Sahid) är den som dör i ett krig som uppfyller vissa krav. Det måste vara ett krig i försvar och
  rättvis där de som blir angripna möter sina angripare. Man ska endast bekämpa de som direkt angriper muslimerna
  (aldrig kvinnor, äldre, barn, bönder, köpmän, eller någon av dem som vi nu kallar ”civila”). Till de som dör i
  detta krig för rättvisa har Gud lovat Paradisets välsignelser. Men när börjar man njuta av Paradisets
  välsignelser?

 2. Belöningen och bestraffningen i det Andra livet, enligt Koranen, kommer att äga rum efter uppståndelsen, inte
  efter döden.

  NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv och jorden kastar upp sina bördor och människan ropar: ”Vad har hänt med
  den?” Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar]; det gör den på din
  Herres ingivelse. Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar. Och den som
  har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som har gjort så litet som ett stoftkorns
  vikt av ont skall se det.
  (99:1-8)

  Belöningen och bestraffningen kommer att komma, därför, efter uppståndelsen. Kropparna efter de döda kommer att
  vara kvar i graven tills det.

  Och [Domens] basunstötar skall ljuda och alla i himlarna och på jorden – utom de som Gud vill [skona] – skall falla
  livlösa till marken. Ännu en basunstöt – och de reser sig och får skåda [den nya verkligheten]. Och jorden skall
  lysa med sin Herres ljus. Och boken [där allas handlingar är upptecknade] skall tas fram och profeterna och [de
  andra] vittnena tillkallas, och alla skall dömas på en grund av sanning och ingen skall tillfogas orätt. Och var
  och en skall få den fulla lönen för sina handlingar – Han vet nämligen allt vad de gjorde.
  (39:68-70)

 3. Således kommer martyrens belöning att njutas efter tidernas slut, inte nu. Men hur ska vi tolka denna belöning
  som nämns i Koranen?

  På troner, inlagda med guld, och stödda [på mjuka kuddar] skall de vila mitt emot varandra och de skall betjänas av
  evigt unga gossar, som bär omkring karaffer och pokaler och en bägare fylld ur en ren källa, [med vin] som inte
  framkallar huvudvärk och inte ger något rus, och frukter av alla slag som de önskar, och köttet av den fågel som de
  har lust till. Och [deras sällskap] är mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor, [sköna] som pärlor i [ostronets]
  skyddande skal.
  (56:15-23)

  Vi skall nämligen låta dem uppstå i en ny skapelse och skapa dem som jungfrur, kärleksfulla, evigt unga liksom
  [alla] de som hör till den högra sidan.
  (56:35-38)

  Glödheta vindar och [en dryck av] kokande vatten [väntar dem] och skuggan av svart rök som varken svalkar eller
  lindrar.
  (56:42-44)

  … äta av det förbannade trädets frukt för att fylla buken med den. (56:52-53)

  De ungdomar jag såg på tv förstod detta (eller någon fick dem att förstå det) bokstavligt. De inbillade sig att de
  var på väg att njuta av några hourier, som liknar flickor i den här världen. Även Quraish polyteisterna förstod
  bokstavligen straffet i Helvetet.

  ”Den versen, sade de, säger omöjliga saker. Hur kan det finnas träd i helvetet? Elden skulle förstöra dem…” Och
  den heliga Koranen svarade: Vi har gjort [trädet] till en prövning för dem som begår orätt. (37: 63) Gud ville
  sprida förvirring i deras själar.

  Inte heller är Paradisets hourier flickor av kött och blod. Hourierna är bara en metafor för att öka önskan efter
  välsignelser och belöningarna. Profeten, välsignad vare Han, uttryckte samma idé på ett annat sätt i följande
  hadith: ”Om någon skadar eller dödar era bröder i en attack, kommer Gud att placera deras själar i en grön fågel
  som kommer att flyga till Paradisets flod, den kommer att äta av dess och få värme vid guld kandelabrarna som
  står i Tronens skugga”. Inget spår av hourier.

Anteckningar:

Publicerad i den marockanska dagstidning al-Ittihad al-Ichtiraki i februari 2010.

Den stora marockanska filosofen Mohamed Abed Jabri avled den 3 maj 2010, tre månader efter att ha skrivit dessa
texter. Hans liv ägnades åt rättvisan och förnuftet så att de skulle segra i denna värld.