Heders banalitet – eller övergivandet av adab

Iahia ibn Said Al Andalusi

Profeten (fvmh) sade: ”Guds mest älskade personer
är de som är mest välgörande för andra.” (Tabaraani) Han sade också: ”Sannerligen har Gud gjort era liv, er egendom och er
heder okränkbara.” (Bukhari)

Profeten (fvmh) sade: ”Jag skickades för att fullända de korrekts och hederliga beteenden.” (Hakim)

Hur kommer det sig då att det finns okunniga människor som använder mot de troende verserna i Koranen som uppenbarades om
de icke troende, eller när de påminner om broderskapets skyldighet i islam och försöker våldsamt påtvinga sin egen
tolkning av Koranen och Sunna genom att säga ”vi har först Koranen och Sunna och sedan broderskap och kärlek” när Guds
Budbärare sade:

Ingen av er tror verkligen tills ni vill för er bror det ni vill ha för er själva.” (Bukhari)

Det är viktigt att i dag, fjorton århundraden efter den sista Guds budbärares avgång, vi muslimer lär oss att kontrollera
våra ord.

Det är märkligt att många människor tycks vara kränkta eller arga när man diskuterar vissa frågor om islamisk kunskap, är
det anmärkningsvärt hur utbredd är bristen på adab i detta avseende, men som Ali ibn Abu Talib (mGvnh)
sade: ”det som inte känner ett ämne är dess naturliga fiende”, och Abdullah ibn Omar (mGvnh) sade: ”Jag såg Omar ibn Al
Khattab (mGvnh) peka på sin tunga och säga ’detta har lett mig till farliga platser.’”

En gång sade profeten (fvmh) till en man som talade illa om en annan ”de har ätit din brors kött.” Hur kommer det sig att
vi inte skyddar oss från dessa obehagliga situationer?

Vad är det för vits med att ha goda kunskaper om sin religion om man sprider skvaller eller hittar på lögner om människor?
Vi måste skydda oss från alla dessa situationer.

Det är särskilt oacceptabel och oförsvarbar att döma en annans tro, eftersom den som gör det försöker tillskansa sig något
som Allah (HoäH) har en ensamrätt över. Tror denna
domare av sina bröders tro att han är någon sorts liten gud som kan säga ”de där är otrogna”? Detta är en äcklig handling
och eftersom den är Allahs (HoäH) ensamrätt är det i själva verket en
handling av shirk.

Har vår ära blivit något trivialt, så att det kan bli föremål för människors spekulationer?