Hantering av ilskan i Islam

IF:s Redaktion

Hur kan man förhindra och kontrollera sin ilska enligt islamiska läran?

Under Ramadans fasta strävar muslimer efter att utöva kontroll över deras mest grundläggande mänskliga instinkter, inte bara att avstå
från mat och dryck, men också att försöka kontrollera sina känslor. Alla blir arga från tid till annan, vissa mer än andra, men under
Ramadan kommer ett utbrott av ilska att bryta din fasta lika säkert som dricksvatten. Islamisk visdom ger vägledning till muslimer som
kämpar för att styra dessa negativa, skadliga känslor, under Ramadan och under hela året.

Betydelse

Varför är ilska negativt och skadligt? Ilskans utbrott skadar människor runt omkring dig, särskilt de som är närmast dig. Du kan bli verbalt
eller fysiskt kränkande när du normalt inte är så. Att bära ilska med sig kan bli kronisk och skadlig för din egen hälsa och välbefinnande.

Koranen beskriver de troende som de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede
och förlåter sina medmänniskor – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta…
(3:134)

Även på denna punkt beskrev profeten Muhammed att ”en stark person är inte den person som kastar sina motståndare till marken. En
stark person är den som styr sig själv när han är arg.” Profeten sade också att den bästa jihad är självkontroll.

Förebyggande

Naturligtvis är det alltid bäst att försöka förhindra sina känslor och få det bästa av sig i första hand. Islamiska läror hjälper oss att
disciplinera oss själva och sätta livet i perspektiv så att vi kan kontrollera våra känslor. För att ytterligare bidra till att förhindra att bygga
upp arga känslor, prova några av dessa förebyggande verktyg.

Reflektera över dina egna känslor och ursprunget till din ilska. Vad får dig att bli arg, och är det under din kontroll?

Reflektera över andras liv, om tidiga muslimer som uthärdade intensiva umbäranden, eller dina egna samtida vänner och släktingar. Detta
kan hjälpa oss att inse att de problem vi står inför är bleka i jämförelse, och det kan hjälpa oss att bli mer tålmodiga.

Lova att stoppa dig själv från att komma in i en cykel av negativitet och brist på kontroll. Det kommer inte att hjälpa situationen.

Inse att säga ”nej” med artighet inte är tecken på svaghet, snarare är det ett steg på den rätta vägen. Det är Shaytan som säger något
annat.

Tänk på hur dina känslor påverkar dem omkring dig.

Prata med en pålitlig vän eller en licensierad rådgivare för att bli med några av dina känslor på ett ordnat sätt. Tveka inte att söka
professionell hjälp, precis som du skulle träffa en läkare för någon fysisk sjukdom.

Få tillräckligt med fysisk träning och praktisera avslappningstekniker såsom djupandning, så att spänningen inte samlas och byggs upp.

Kontroll

Om du blir arg, hur kan du styra och lugna ner dig själv? Profeten Muhammed rådde sina anhängare att först söka skydd hos Allah med
orden ”audhu bi’llahi mina shaytan ar-rajeem.” Eftersom ilska kommer från Shaytans påverkan, bör man söka skydd och styrka från
Allah.

Och om Djävulen får din [vrede] att blossa upp, be då Gud beskydda dig; Han hör allt, vet allt. När de som fruktar Gud besväras av onda
ingivelser från Djävulen, påminner de sig Guds [förmaningar och varningar] och då får de sin klarsyn tillbaka.
(7:200-201)

Därefter rådde profeten folket att sitta ner om de står, eller ligga ner om det behövs mer lugn.

Lugna dig med vatten genom att göra wudu eller med ta ett bad/dusch (ghusl). Det sägs att vatten tvättar bort den ilskas ”eld” och kyler
ner en.

Tvinga dig själv att tiga. Detta var profeten Muhammeds bruk, och det kommer att hjälpa dig att undvika att säga saker du inte menar när
du är mitt i ett ilsket tillstånd. När du talar, använder vänliga ord för att minska spänningen.