Hälsningen

Dervischens taverna

Det har berättats att varje gång profeten Muhammad gick förbi en viss gata i Mecka, som han alltid gjorde, brukade
han hälsa på alla han träffade, bland dem en äldre man som satt vid sitt hus dörr. Men den gamla mannen, varje gång
profeten hälsade honom, spottade på hans kläder och vände bort sitt ansikte mumlande och förbannande, i hopp om att
störa honom.

Profetens karaktär var emellertid för ödmjuk för att vara arg på någonting så han gick helt enkelt utan att säga
något.

Varje dag upprepades samma scen och varje dag hånades, förolämpades och spottades profeten. Men en dag när han gick
förbi den platsen och såg att den gamle mannen inte fanns sittande på den plats denne brukade blev Muhammad mycket
oroad och tänkte att kanske han hade drabbats av någon olycka och därför bestämde han sig för att knacka på hans dörr.

Den gamla mannen, när han öppnade dörren och såg att det var profeten, trodde att han hade kommit för att reglera
räkenskaperna och blev väldigt rädd, men Muhammad förklarade för honom på ett artig och lugnt sätt att när han inte
såg honom sittande vid sin dörr, blev han orolig om hans hälsa och det var därför han knackade på hans dörr.

Den gamle mannen sänkte ansiktet med skam för att ha behandlat en sådan man som ha gjorde och bekände att han verkligen
var sjuk. Då gick Muhammad till marknaden och köpte honom mat, tog med den till honom, matade honom och tog hand om
honom tills han återhämtade sin styrka.

Vi vet inte om mannen äntligen blev muslim, men vi vet att han aldrig nekade igen sin hälsning.