Ett Halal Liv

Vetenskap och Islam: Relativitetsteori

Ismain Perera – VerIslam

Vi vet inte, men det vi tror, baserat på reflektion från vår begränsade kunskap, är att Koranen redan förklarade
relativitetsteorin för 1440 år sedan, när den avslöjades för profeten Muhammad genom ärkeängeln Gabriel.

Vårt sätt att förstå universum har en före och efter teorin om generell relativitet, tack vare det var det möjligt
att förklara från universums ursprung och planeternas banor till de svarta hålen. Dess teori hade också praktiska
tillämpningar såsom i uppfinningen av GPS. I själva verket var det en sådan revolutionär idé att det är svårt att
jämföra den med någon annan teori i vetenskaplig historia.

Men vad handlar teorin om allmän relativitet om?

När den publicerades 1915 hade fysiken styrts av Isaac Newtons lagar i 200 år, dess vetenskapliga regeringstid var
stark trots att det fanns vissa aspekter där ”dessa lagar” inte var helt korrekta, detta hände till exempel med
gravitationen, ”kraften” som Newton säger håller oss på jorden och gör att planeterna rör sig runt solen. Detta
koncept fungerar mycket bra för markfenomen, men inte på planetskalor, trots det var Newtons lagar oberörbar, men
inte för Einstein.

Denna djärva forskare tog upp ett av sina berömda imaginära experiment för att förklara varför Newton hade fel, idén
är denna:

Om planeterna rör sig runt solen endast på grund av tyngdkraften, vad skulle hända om plötsligt solen försvann helt?

Enligt Newton skulle planeterna lämna sina banor direkt, men Einstein trodde att ljus var det snabbaste i universum,
mer än någon kropp med massa, mer än tyngdkraften, det tar drygt 8 minuter för solljuset att resa de nästan 150
miljoner kilometer som skiljer dem från jorden, så hur är det möjligt att jorden lämnar sin bana innan vi ”jordbo”
slutar se solen skina?

Det är här som forskarens geni uppträder, han föreställde sig rymdens tre dimensioner och tidsdimensionen tillsammans
och han kallade det rymd-tid, sedan visade han att i denna rym-tid är tiden inte bara ett scenario där fysik händer,
utan att den blir en huvudperson i allt vi känner som ”riktigt”.

Rymd-tid är som en slags ’trampolin’ och vår stjärna, solen, genom att vara en så massiv stjärna uppför sig som en
tung boll som när den placeras på trampolinen får tyget att sjunka som en kurva, och jorden och de andra planeterna
i solsystemet genom att vara mindre, som lättare bollar, skulle inte gå framåt i en rak linje på trampolinen, dessa
skulle följa deformationen eller kurvan. Föreställ dig det! den tunga ”stora bollen” orsakade på trampolinens tyg en
deformitet som tvingade planeterna att inte kretsa runt solen genom ”tyngden” av tyngdkraften, men med hjälp av
rymdtidens geometri, med andra or, teorin visade oss att vi såg hela universumet på fel sätt.

Vad säger den heliga Koranen?

Om en observatör är på ett ställe med en tyngdkraft som är mycket högre än den plats där en annan observatör befinner
sig, kommer den förstas klockan att vara mycket långsammare än den andres. Detsamma händer om man accelererar med
mycket högre hastighet än någon annan, ju större massan eller densiteten hos en stjärna, desto större blir dess
gravitationsfält och därför långsammare kommer tiden att gå. Jag förklarar detta nyfikna fenomen i följande
artiklar.

Koranen säger att Allahs trons tron är oändligt större och mer massiv än jorden. Tiden bör därför gå mycket
långsammare än på jorden. Vårt solsystem är cirka 4570 miljoner år gammalt. Jorden började bildas tillsammans med
solen och våra närliggande planeter för 4570 miljoner år sedan. Universumets ålder är dock 13,8 miljarder år, en
siffra som samtida forskare har kommit fram till genom konsensus efter intensiv och kostsam forskning.

Det placerar jordens ålder till en tredjedel av universumets ålder (4,570 miljoner / 13 700 miljoner = 1/3). Koranen
säger att från Allahs tron den tid som jorden har är 2 ”åldrar” (eller dagar som nämns i Koranen) medan himlen
(universum), jorden och allt däremellan har 6 ”åldrar” (2/6 = 1/3).

ER HERRE är förvisso Gud som skapade himlarna och jorden under sex dagar och som tronar i Sin allmakts härlighet
[över skapelsen]. Han låter natten svepa dagen [i sitt mörker] – den ena följer den andra i snabb följd. Sol, måne
och stjärnor lyder Hans bud. Skapelsen är Hans och Han befaller över allt. Välsignad vare Gud, världarnas Herre!

(7:54)

De sex dagarna händer från Tronen, så att referenspunkten från vilken skapelsen nämns är tronen, inte jorden.

SÄG: ”Hur kan ni förneka Honom, som har skapat jorden under två dagar? Och sätta medgudar vid Hans sida? – Han,
världarnas Herre!”
(41:9)

Vi har helt visst skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar – och detta tröttade Oss
inte.
(50:38)

Tiden är relativ, universums ålder blir annorlunda för observatörer med klockor som kör i olika takt. Koranen har
representerat tidens relativitet som en kvot (1/3) som ger korrekta mätningar till alla observatörer, oavsett hur
snabbt deras klocka är. Om Koranen hade nämnt något annat mått, figur eller kvot, skulle mätningarna ha varit fel för
de olika observatörerna.

Slutsats

Denna artikel har som avsikt att kalla till reflektion, undersökning och nyfikenhet kring alla fenomen som bara
Allah, hyllning och ära till Honom, vet och känner, eftersom Han är den autentiska skaparen. Vi vet och kommer att
lära känna bara en droppe av det havet som denna enorma kunskap är, Om Gud vill. Detta borde uppmana oss att
undersöka, att lära oss mera eftersom, som Koranen nämner hundratals gånger, ”det finns tecken för dem som tror”
överallt och för den troende räcker det att titta runt himlen eller känna andan för att förstå att sådan komplexitet
inte är slumpmässigt.

Fram till nästa gång med lite mer vetenskap.

Assalamo alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu.