Ett Halal Liv

Vetenskap och islam: Bröstmjölk – fördelar (Del 1)

 

Ismain Perera – Verislam


Bröstmjölken är unik och oöverträffad

Modern skall ge sina barn di under två hela år, om [föräldrarna] önskar en full amningsperiod. (2:233)

Bröstmjölken är unik och oöverträffad och trots många ansträngningar för att imitera det, finns det ingen mat som i sig kan tillfredsställa alla
närings- och energibehov så som bröstmjölk gör under livets första månader. Bröstmjölken är en levande och dynamisk vätska, som anpassar sig efter
varje babys behov och bör betraktas som det första vaccinet som barnet får och som kan skydda barnet från ett stort antal frekventa infektioner
som hotar denne under sitt första levnadsår. Det är så på grund av antikropparna som den innehåller och andra immunologiska komponenter, både
humorala, huvudförsvarsmekanism, och cellulär, som bekräftar dess skyddande funktion mot virus, bakterier och parasiter.

Men hur och när produceras bröstmjölk?

Brösten är körtlar i den kvinnliga kroppen som består framförallt av vävnader med adipös karaktär som i sin tur innehåller mjölkkörtlarna,
mjölkgång, ledningar som transporterar mjölk, och bindvävnad som skapar förbindelser med andra vävnader som fungerar som strukturer till kroppen.

Moderkakans utveckling sätter igång frisättningen av vissa hormoner, såsom progesteron och östrogen, bland andra. Dessa ämnen stimulerar hela det
biologiska systemet hos modern, vilket möjliggör amning.

Mellan den så kallade körtelvävnaden och ett bra antal fettceller i bröstet finns det ett nätverk av kanaler. De är mjölkkanalerna, som ökar, både
i antal och i storlek, på grund av de hormoner som släppts under graviditeten.

Barnets sugande stimulerar oxytocin och prolaktin, huvudsakligen belägna i vårtgården och bröstvårtan, och utlöser en nervimpuls som går till
hjärnan, där hypotalamus sätter igång produktionen av två hormoner: prolaktin, som ansvarar för mjölkproduktion och oxytocin, som får alveolerna
att dras samman och gör det möjligt att mjölken kommer ut. Det enklaste sättet att visualisera mjölkkörtlarnas funktion är att tänka på en
druvklase. Varje druva i en druvklase är en alveol. Inuti tillverkas mjölk, elementen som är nödvändiga för att bilda den tillverkas direkt inuti
alveolen eller kommer från moderplasma. Varje alveol eller druva täcks av ett tunt muskelskikt som sammandras som svar på oxytocin, vilket gör
att mjölken kommer ut. Alla alveoler går till kanalerna, vinstockarna, som ansvarar för att transportera den till bröstvårtan, där barnet drar ut
det från bröstet genom sug.

Råmjölk, flytande guld?

Ingen dag med den nyfödda är densamma som föregående dag, och samma sak händer med bröstmjölken. Kolostrum eller råmjölk är den första mjölken
som produceras av bröstkörtlarna och börjar genereras i mitten av graviditeten (12–18 veckor) och fortsätter de första dagarna efter att barnet
föddes, och det skapas i allmänhet i små mängder (30 ml). Kom ihåg att barnets mage är väldigt liten vid födseln, så det kan verka som en mycket
liten mängd, men för spädbarnet blir det en rejäl måltid! Att lära sig suga och svälja mjölk är lättare om det görs i små mängder.

Det är en mycket koncentrerad, tjock och klibbig mjölk. Det är vanligtvis gult, ljust eller vitt. Det består av fetter, proteiner, sockerarter
och immunologiska faktorer som ger ditt barn immunitet mot bakterier som finns i miljön och skyddar det mot inflammation. Det är skyddande
eftersom det täcker tarmens vägg och isolerar dem från bakterier, som på detta sätt inte kan absorberas av barnets kropp. Det är också ett
laxermedel och hjälper barnets kropp att befria sig från mekonium eller barnbeck (första avföringen) som samlades medan det var i livmodern. Den
tidiga elimineringen av mekonium hjälper till att minska gulsot, gulning av hud och slemhinnor på grund av en ökning av bilirubin på grund av
vissa leversjukdomar. Hos friska spädbarn födda i fulltid, hjälper råmjölk att förhindra låga blodsockernivåer.

Vilken kraftfull mat!

Bröstmjölkens olika faser

Övergångsmjölk

Tänk på dem som tre olika faser snarare än som separata typer av bröstmjölk. Om råmjölk är ditt barns första mat och mogen mjölk är barnets
näring på lång sikt, då är övergångsmjölk bron mellan de två.

De grundläggande ingredienserna är desamma under amningstiden, men nivåerna kommer att stiga eller sjunka beroende på omständigheterna. Under
denna övergångsfas, mellan dag 5 och 14, förändras den som mest, praktiskt dagligen, precis som ditt barns behov förändras och kan producera upp
till 800 ml var 24:e timme. I denna fas börjar mjölken innehålla mer fettsyror (10–12 kolatomer), som utgör en snabb förvandlande energikälla som
laktos, naturligt socker i mjölk, som vi förutsätter att de har antivirala effekter. Vidare sjunker klorid- och natriumnivåerna till mycket låga
nivåer.

Proteininnehållet påverkas också, i dessa finns det två klasser av protein med stort överflöd: kasein och vassle. Kasein har den märkliga
egenskapen att det blir ett fast ämne när det kombineras med saltsyran som finns i spädbarns mage vilket gör att det kan vara mät längre.
Det har också antimikrobiella egenskaper.

Vassle är rik på antikroppar, det är lättare att smälta, något särskilt viktigt för nyfödda. Denna ”mjölkbalans” och dess proteinförhållande är
idealisk eftersom våra kroppar växer relativt långsamt. Medan våra hjärnor blir allt mer komplexa, liksom ögonen och resten av organen.

Friskt barn vs sjukt barn

Det finns en teori som kallas ”backwash” som förklarar att när barnet suger sig fast vid mammas bröst, en blandning av mjölk och saliv bildas och
rinner in i bröstkörtlarna. Mammans kropp identifierar patogenerna som finns i saliven och beordrar skapandet och avsändandet av ”fler soldater
och supportmaterial” såsom T- och B-lymfocyter som kommer att ansvara för att göra antikroppar -IgA, IgG, IgM som neutraliserar hotet från
interferon, makrofager, neutrofiler, lipider, etc. Detta kan översättas på bara ett sätt: försvar! Immunologiska faktorer ”gjorda på beställning”
och speciella för spädbarnets behov.