Ett Halal Liv

Varför bankränta är en källa till orättvisa (1/2)

 

Ezzedine Ghlamallah – Saphirnews

Alla monoteistiska religioner såväl som alla former av universell visdom syftar till att upprätta rättvisa och fred bland människorna på
jorden. För att uppnå detta mål om socioekonomisk rättvisa försöker muslimsk lag eliminera exploatering i kommersiella transaktioner och
förbjuder alla källor till orättvis berikning. En av huvudkällorna till omotiverad vinst är ingenting annat än att få någon monetär fördel i en
affärstransaktion, utan att ange dess verkliga värde. Det är därför ocker har varit en av de mest ohälsosamma handlingar som har blivit
allvarligt förbjudna i Islam.

Den semitiska roten av ordet riba hänvisar bokstavligen till betydelsen av ökning, tillägg, expansion eller tillväxt. I rättsvetenskapens
terminologi översätts ordet riba med överskott, ocker och ränta. Den betecknar varje vinst som uppfattas utan någon acceptabel och legitim
motsvarighet från rättvisans punkt. Den senare anser att vinst är acceptabelt om och endast om det kompenserar för något legitimt, såsom till
exempel värdeförlusten på en vara, dess slitage, den ansträngning som gjorts eller till och med ett verkligt risktagande.

Förfalskning av låneavtalet och döljande av ocker i bankränta

Som en del av ett låneavtal lånar långivaren ut det utlånade föremålet kostnadsfritt till låntagaren som går med på att lämna tillbaka det i
samma skick. Om långivaren ber om en summa pengar i utbyte mot lånet för att kompensera för slitaget eller användningen av det utlånade
objektet, blir det kostnadsfria låneavtalet ett hyresavtal mot vederlag. I detta fall kan hyresgästen lämna tillbaka det använda föremålet,
varvid hyran som betalats till uthyraren blir en ersättning som hyresgästen betalar i utbyte mot slitaget eller användningen av det hyrda
föremålet. Vi kan här tydligt se att det fria låneavtalet är fundamentalt annorlunda än hyresavtalet mot värdefullt vederlag, utan att
hyresavtalet är oskäligt, i den mån hyran kompenserar för värde förlust eller ersätter den faktiska användningen av en vara.

Eftersom lånet bara ska vara gratis kan ett ”betalt lån” inte existera i ljuset av moralisk rättvisa. Detta är ett bedrägligt sätt att
förfalska egenskaperna hos ett avtal om gratis välgörenhet och ömsesidigt bistånd med hjälp av ett hyreskontrakt för ekonomisk ränta. ”Lånet
med betalda pengar” är egentligen ett kontrakt för uthyrning av pengar som vilseledande har kallats ett ”lån”.

I denna ”låneverksamhet” tar förfalskningsockeraren ut hyra för att kompensera för slitaget på något som inte slits ut. I själva verket är
pengar en utbytbar vara, det vill säga en som inte slits ut genom att de används eftersom den hör till saker av slag inte går under enligt den
välkända principen ”genera non pereunt”. Detta är huvudorsaken till att kyrkan länge har ansett ocker vara stöld, och det är dessa
manipulationer som fick den helige Thomas av Aquino att betrakta all ränta som ocker.

När det gäller de som senare hävdade att ränta skulle kompensera för inflationen har helt enkelt fel. En läkare kan inte blanda ihop sjukdom
med symptom eller sjukdom med botemedel. Innebörden av ordet ”inflation” ligger nära den för riba, det betyder ”svällning” och ”tillväxt” av
penningmängden i omlopp, vilket resulterar i en varaktig ökning av priserna. Om det finns inflation är bankräntan orsaken eftersom när den
debiteras orsakar den en ökning av penningmängden vilket resulterar i en ökning av priserna.

Efter att ha visat att all ränta är ocker i den klassiska betydelsen av begreppet och att kontraktet med ”avlönat lån” i själva verket är ett
hyreskontrakt för betalning av en vara som på grund av sin funktionalitet inte kan hyras ut, är det väsentligt att kom ihåg att ocker inte bara
förbjöds av texterna från de tre monoteistiska religionerna. Det klandrades till och med mycket uttryckligen i det antika Grekland där det
finns spår av förakt för varje form av ersättning för lånade pengar.

När bankräntor är en källa till orättvisa

Skulden, som många ekonomer har visat, är orsaken till depressioner, som är konsekvenserna av försök till nedlåning av ekonomiska aktörer efter
en våldsam vändning i gynnsamma förhållanden kopplade till riklig kredit. Om fastighetspriserna stiger och människor idag har svårt att hitta
bostad, beror det just på att marknaderna stöds av efterfrågan som på konstgjord väg drivs av bankkrediter. Kriser uppstår när de operatörer
som finansierat och orkestrerat prishöjningen vill dra sig ur och ta in sina ”vinster”, som i realiteten är förluster för det mänskliga
samhället som helhet. Denna form av orättvisa i ett etiskt och moraliskt samhälle kan inte annat än fördömas.

Genom att multiplicera skulder med hjälp av krediter och individualism slukar kapitalismen alla andra former av sociala band, inklusive de som
bygger på ömsesidig hjälp och solidaritet. Skulden fungerar som ett extremt robust och väletablerat operativsystem. Det är en form av
institutionaliserad orättvisa som gör girigt, själviskt och våldsamt beteende acceptabelt.

I en värld där det officiella utvecklingsbiståndet från länderna i norr till länderna i tredje världen är lägre än bankräntan som de senare
betalar till bankerna i de utvecklade länderna, och vid en tidpunkt då t ex den franska skulden representerar mer än 40 miljarder euro i räntor
som betalas ut varje år i mer än 25 år, börjar det bli angeläget för ekonomer och muslimska intellektuella att närma sig dem som kampanjar för
avskrivning av bankräntor på skulder i världsskala.

Som ett exempel på överskottet av skuldsättning kan vi nämna kommentarerna från kreditvärderingsinstitutet Standard and Poor’s som indikerar
att majoriteten av länderna i Afrika söder om Sahara kan, under de kommande åren, ha gjort sina inkomster mer tillgängliga för betalningen av
deras skuld. Detta beror på ränteuppgången och därmed kreditåtstramningen samt försämringen av handelsbalansen kopplat till det ofta
spekulativa fallet i råvarupriserna och den ökade importen. En process som resulterar i en avskrivning av afrikanska valutor mot utländska
valutor och därför en ökning av kostnaden för skulden.

I slutändan kommer det att vara afrikanska och europeiska medborgare som först kommer att drabbas av konsekvenserna, vilket kommer att leda
till minskade infrastrukturinvesteringar och sociala utgifter.

Islamisk ekonomi har mycket att erbjuda mänskligheten

Överskuldsatta stater, företag och hushåll runt om i världen bör veta att baserat på uråldrig visdom och skriftkällor från de tre monoteistiska
religionerna, anses de lån de har tagit upp som ogiltiga.

Men låt oss komma ihåg här att imamerna Ahmad, Shafi’i, Ibn Madjah och Tirmidhi rapporterade dessa ord från profeten Muhammed: ”Den troendes
själ förblir avstängd på grund av sin skuld, så länge den inte betalas.” Man förstår från dessa ord att även om bankräntorna på grund av deras
assimilering med ocker och därför till riba måste annulleras på grund av de är illegitima och orättvisa, så måste det lånade kapitalet i sin
tur absolut återbetalas.

Det tog flera århundraden innan den islamiska civilisationen nådde sin höjdpunkt och dess bidrag till mänskligheten inom kultur och vetenskap
var många. I dag har den fortfarande mycket att erbjuda genom islamisk ekonomi, som ger konkreta lösningar på samtida ekonomiska problem,
inklusive överdriven skuldsättning. Grunderna och framväxten av islamisk finans ifrågasätter allvarligt den nuvarande skuldmodellen och
erbjuder konkreta lösningar som inte bara stoppar den utan också omdirigerar finansieringen mot realekonomin för att äntligen frigöra
sysselsättning och tillväxt.