Ett Halal Liv

Tandborstning medan man fastar

Onislam.net

Det säger sig självt att islam är en religion som tar hänsyn till sina anhängares hygien, anständighet, och den goda
utseende och doft. Muslimer rekommenderas att visa sig anständiga och rena. De uppmanas också att hålla munnen ren
genom att använda en borste eller siwak (även känd som miswak).

Profeten befallde sina följeslagare att använda siwak för att rengöra tänderna och fortsatte att använda den under
fastan. Abu Dawud och At-Tirmidhi rapporterade en autentisk hadith berättad av Amir ibn Rabiah. Han sade: ”Jag har
sett Allahs budbärare (fvmh) använda en
tandborste (siwak) medan han fastade oftare än jag kunde räkna.”

I sitt svar på en fråga om detta ämne sade Sheikh Ahmad Kutty, en universitetslektor och islamisk lärd vid Islamic
Institute of Toronto, Ontario, Kanada:

”Det är absolut korrekt att borsta tänderna på morgonen med tandkräm under fastan så länge man är försiktig med att
inte svälja pastan. Det rapporteras i traditionerna att Profeten (fvmh) sågs borsta tänderna ganska många gånger
under dagen när han fastade.

Tandkräm är inte avsedd för konsumtion. Fastan bryts endast när det går direkt in i vårt system. Att säga att man
inte får använda tandkräm är inget annat än att vara för sträng. Profeten (fvmh) varnade oss mot stelhet: ”Ve dem
som är för stränga; ve dem som är för stränga; ve dem som är för stränga.” (Rapporterad av Muslim)

Genom att undvika att borsta med tandkräm, hamnar vi i den situationen att vi förolämpar allmänheten med munnens
dåliga lukt. Kom ihåg att det är mycket viktigare för oss att undvika sådana obehagliga saker än att vara stränga
på sådana oseriösa tolkningar som inte har någon giltig grund i islam.”

(Utdrag, med smärre ändringar, från: www.islam.ca)

Den framstående muslimsk lärd, Sheikh Yusuf al-Qaradawi, tillägger:

Att använda en borste när man fastar är inte klandervärd, förutsatt att ingen tandkräm eller liknande ämnen når
magen. Om något når magen, bryts fastan enligt majoriteten av muslimska jurister.

Om man är försiktig och borstar tänderna och ur glömska några spår når hans mage, han är inte syndigt, eftersom Allah
förlåter en muslims misstag som görs oavsiktligt. Allah (HoäH)
säger: Om ni här begår ett misstag, skall ni inte klandras för detta – nej, [det som är av betydelse är] vad ni
innerst inne syftar till.
(33:5) Och Profeten (fvmh) berättas ha sagt: ”Mitt folk skall inte ställas till svars för
de misstag de gör oavsiktligt, av glömska, och under tvång.” (Rapporterad av Ibn Majah)

Allah den Allsmäktige vet bäst.

Originaltext: Brushing One’s Teeth while Fasting >>>>>