Ett Halal Liv

Synpunkter på Halal marknaden i Spanien och Latinamerika

Hanif Escudero Uribe – Instituto Halal

I Spanien blomstrade Halal marknaden tillbaka på 70-talet, med uppkomsten av vissa färskt kött slaktare och några
korv och charkuteri produkter som importerades från Belgien eller Frankrike. I slutet på 80-talet en del företag
väljer att ta de första stegen för att anpassa sig till Halal krav. År 1998 grundas Hala Institutet och 2003 utvecklas
en spansk Halal märke med inrättande av en halal certifierings garanti, erkänd och konkurrenskraftiga i världen.

Idag finns i Spanien cirka 200 Halal certifierade företag som tillverkar mer än 400 produkter i enlighet med islamiska
regler. Dessa företag utgör en enorm mångfald inom den spanska produktionen med kött, korv, oljor, konfektyr, mejeri,
drycker, tillsatser, snacks med cirka 90 % a den totala halal produktion inom livsmedelssektorn. Den andra 10 %
kompletteras av nya verksamheter inom blomstrande sektorer såsom kosmetika, tjänster turism eller finansiella
produkter.

När det gäller användningen av sådana varor och tjänster de är främst för exporten. Cirka 70 % av Halal produkter
saluförs på den europeiska marknaden eller exporteras till länder som Förenade Arabemiraten, Senegal, Singapore, USA
och Ryssland. Den andra 30 % säljs på den inhemska marknaden. Halal institutet uppskattar att Halal handeln i Spanien
står på runt 460 till 520 miljoner euro. Enligt institutets prognoser kommer Halal sektorn under 2020-25 att generera
en handel på nära 3000 miljoner euro, främst på grund av följande orsaker: konsumenternas högre krav, struktureringen
av Halal mat distributionsnät, öka tillgången på Halal turisttjänster och framväxten av islamisk finansiering som en
ny ekonomisk-etisk modell.

Halal industrins utveckling i Spanien och Latinamerika har blivit en växande verklighet under de senaste åren.
Relationer är hjärtliga och med bra samarbete, särskilt med länder som Colombia, Chile, Argentina, Mexiko och
Brasilien. I själva verket finns det på plats en överenskommelse om att arbeta för en gemensam ram för standarder,
förfaranden och slutligen en latinamerikansk Halal standarden.

I synnerhet Halal institutet har relationer med andra liknande organisationer i Latinamerika som också är medlemmar i
Halal internationella sammanslutningar, som IHI Alliance eller World Halal Food rådet. Halal Institutet stöds av den
spanska nationella religiösa organisation Junta Islamica som har relationer med latinamerikanska länder inom andra
områden såsom böcker, spridning av islam, projekt som Webislam och genomförandet av kongressen som de Spansktalande
Muslimers Kongress eller genomförande av särskilda kurser.

Generellt varje land respekterar och begränsar sina aktiviteter till sina länders territoriella gränser, eftersom det
är underförstått, särskilt i Latinamerika och länder med muslimska minoriteter, att verksamheten med certifiering,
produktion, distribution och export av Halal produkter och tjänster, är en källa till egen finansiering för lokala
muslimska grupper, som har ett behov av framgångsrika initiativ som gör det möjligt för dem att röra sig mot ett
ekonomiskt, ideologisk och existentiell oberoende inom islam.

Men detta också innebär att de kommer att konkurrera med varandra när det gäller exporten. Detta är inte negativt,
men positivt och faller inom logiken för den fria och globala marknaden där vi befinner oss.

En annan paradox av marknaden är vad som händer i länder som Marocko, Saudiarabien och Iran, som trodde att för att de
är länder med en muslimsk majoritet, deras produkter skulle bli konkurrenskraftiga på Halal marknaden. Medan länder
som Brasilien, Argentina, Uruguay och Spanien har formulerat en Halal standard, kvalitetscertifiering och har
ägnat sig att marknadsföra sina varumärken och produkter och halal.

Dessutom i Latinamerika har de statliga institutioner har tagit upp frågan och finansierar handelsdelegationer och
promotions arbete i länder med muslimsk majoritet som Indonesien eller Malaysia. Utan tvekan har märket ”Halal” blivit
en inkörsport för export även om den lokala muslimska befolkningen är liten, och de insatser man gör, görs på både
institutionell, statlig och företags nivå, med syfte att bli så konkurrenskraftig som möjligt.

Hur som helst Halal marknadstillväxt är exponentiellt över hela världen och ingen vill hoppa in för sent.