Ett Halal Liv

Storbritannien skapar en islamisk aktieindex och ger ut halal obligationer

Redaktion – Källa: islam News

Inför en publik av stats och regeringscheferna och ekonomister från 115 länder, däribland kung Abdullah av Jordanien
och Afghanistans president, Hamid Karzai, avslöjade Cameron att Storbritannien kommer att ge ut islamiska obligationer
eller ”sukuk” som muslimer kan köpa utan rädsla för att bryta mot föreskrifterna i deras tro.

”London är redan det största centrum för islamisk finansiering utanför den muslimska världen, men i dag är vår
ambition att gå vidare” sade den konservative ledaren.

”Jag vill inte att London blir den stora huvudstaden i islamisk finansiering i västvärlden, det jag vill är att den
ska vara tillsammans med Dubai och Kuala Lumpur en av huvudstäderna i islamisk finansiering över hela världen”
proklamerade han.

Storbritannien placerades i förgrunden för islamisk finansiering, som respektera ”Sharia” eller islamisk lag, i 2008
med öppnandet av flera helt islamiska banker och försäljning av finansiella produkter såsom lån eller försäkringar,
alla dem ”halal” (tillåten).

Med denna tillkännagivande konsolideras London City (finansiellt center) som en global kärna för sådana transaktioner
som beräknas ha ökat 150 % under de senaste sju åren och leverera till en marknad värd 1,5 miljarder euro.

Storbritannien kommer ”inte göra misstaget” att stänga dörren till denna affär, till skillnad, sade Cameron, från
andra länder som ”tittar inuti” och ”vägrar att erkänna att hur världen förändras påverka dess framtida välstånd.”

Premiärministern David Cameron meddelade införandet av ett index som introducerades på London Stock Exchange vid
öppnandet av World Islamic Economic Forum som hölls i London förra veckan för första gången i ett icke – muslimskt
land.

Med det nya islamiska indexet, som består av bolag som lyder under islamisk lag, vill man locka flera muslimska
investerare till London som nu kommer ”att kunna lättare identifiera möjligheter” för investeringar, förklarade han.

Samtidigt arbetar den brittiska Treasury med utgivning från och med 2014 av ”sukuk” (finansiella certifikat
motsvarande obligationer utgivna på materiella tillgångar) värderad till cirka 200 miljoner pounds (230 miljoner
euro).

Dessa obligationer kommer att struktureras så att investerarna får en fast utdelning baserad på vinst som genereras
av en materiell tillgång, exempelvis en byggandet av en väg, i linje med den koraniska principen som förbjuder uttag
av ränta.

De allra flesta brittiska banker erbjuder redan ett brett utbud av acceptabla produkter för muslimer, såsom räntefria
lån eller försäkringar med delad risk och investeringar som inte innefattar förbjudna område som pornografi, spel,
alkohol eller tobak.

Det islamiska finansiella systemet, vanlig i Mellanöstern, bygger på principerna om förbud mot alla former av ränta
och delade risk, samtidigt som det bör säkerställas att investeringarna görs i tillåtna område, såsom olja, mineraler
eller t o m vapen.

En av de viktigaste produkterna som erbjuds är minskande ”Musharaka”, en inteckning där banken köper det mesta av en
fastighet och resten, kunden, som blir ägare av det genom att betala en månadshyra till banken under en bestämd
tidsperiod.

Cameron påminde idag om att, för att underlätta islamisk finansiering och förebygga diskriminering av muslimer,
ändrade Storbritannien sin skattelagstiftning för att förhindra bland annat ”dubbelbeskattning” på dessa inteckningar.

Andra produkter inkluderar kooperativ eller ömsesidiga försäkringsbolag (”takaful”) eller konton och räntefria lån
(”muharaba”), där nyttan för banken erhålls med alternativa formler för investering.

Islamiska finansiella tjänster är öppna för alla medborgare, och även om det i praktiken kostar och presterar som
andra tjänster, det är fler och fler människor som dras till dessa etiska investeringar och en affärsmodell som
smidigt undvek krisen 2008.