Ett Halal Liv

Sarajevo firar Bosnien och Hercegovinas första Halal forum

Instituto Halal

 

”Det är ekonomi och dawa.” Så sammanfattar halal industrin en deltagare i den Första Halal Forum som hölls i Sarajevo den 26 september 2012. Organiserad av Bosnien och Hercegovinas byrå för Halal kvalitetscertifiering, deltog i forumet internationella gäster från både närliggande länder (Kroatien, Makedonien, Slovenien, Turkiet …), såsom Singapore, Malaysia, Dubai, Saudiarabien Arabien, Kina, Sudan och Spanien. Evenemanget öppnades av flera bosniska regeringsföreträdare och den karismatiske Bosniens Mufti, Mustafa Ceric, som ansåg att landet var redo att erbjuda ren livsmedel till det internationella samfundet: ”vi måste vara en referens till ekologisk hala livsmedel.”

 

Paradigm halal och Tayib

Forumet fokuserar på tre huvudområden: teknik, industri och livsstil. I den första sessionen, betonade flera talare behovet av att förstå halal konceptet inom ett system av islamiska värderingar. Både Kozlic Osman, ordförande i Halal certifierings byrå och professor i hadith och fiqh i Tuzla, liksom universitetsprofessorer Midhat Jasic och Muharem Stulanovic betonade den koraniska relation mellan halal (lagligt) och Tayib (bra) och behovet av en hållbar livsstil som är förenlig med islams grundläggande principer. I samma anda berättade professorn Zuhdija Adilovic om den turkiska läare Duveiks forskning inom näringslära, som har utvecklat en hälsosam kost baserad på principerna i Koranen och Sunna. Samtidigt betonade Bilal ibn Samar från, konsumenternas förening Vida Halal (Spanien) behovet av att integrera miljö perspektivet i halal konsumtionen.

 

Halal turism och nya marknader

Forumets andra möte ägnades åt marknaden, med särskild tonvikt på turistnäringen. Fazal Barhadeen, CrescentRating president, världens största halal turism portal vars huvudkontor finns i Singapore, presenterade sitt projekt genom att notera tillväxten inom denna växande sektor: ”Trots att muslimska turister spenderade under 2011 mer än 120 000 miljoner USD, dvs. 13,2 % av de totala utgifterna inom denna sektor, det finns mycket få resebyråer, hotell och turistmål som har förstått denna möjlighet.”

Det praktiska exemplet på denna tillväxt erbjöds av Stojan Zagorc, från Sloveniens Papilot Institute, som sade att hans land hade valt att sats på halal turism som ett sätt att ta itu med krisen inom denna sektor, ett beslut som var framgångsrikt. Inom livsmedelssektorn är halal certifiering också en utväg för de företag som väljer att ta steget, som Zoran Simunic, företagsledare för pasta tillverkare Nase från Zagreb, förklarade. Nases försäljning gick upp med över 40 % efter att deras produkter certifierades.

Men, vilket återspeglades i resultaten av en marknads studie utförd av Amra Hasimbegovic från GMS i Sarajevo, de bosniska företagare visar fortfarande en viss motvilja mot att bli certifierad, även om trenden håller på att förändras på grund av konsumenternas medvetenhet och initiativ av de företag som valt denna väg.

En av de största utmaningarna för halal certifieringsorgan är att hitta en enhetlig standard att användas i alla länder, vilket betonades av Haluk Dag, generalsekreterare för SMIIC (Standards and Metrology Institute for Islamic Countries) ett organ för OIC (Organization of Islamic Conference) som ansvarar för att främja enandet av kraven för halal certifiering. Idén kom för några decennier sedan, men det är ganska nyligen som arbetet sattes igång och den befinner sig fortfarande i den första fasen.

Denna andra session avslutades av Xihui Wang, företrädare för Qinghais råd för internationell handel (Kina). Wang pekade på de handelsförbindelserna mellan de två länderna i århundraden, eftersom var och en var placerad i ena änden av Sidenvägen. Medan Kina inte bruka ses som en viktig halal marknad, påminde honom att halal mat i Kina går tillbaka till det sjunde århundradet, och landet har i dag mer än 20 miljoner muslimer. Han erinrade också den viktiga roll som kinesiska muslimer spelar den asiatiska jättens utveckling och tog tillfället i akt att tillkännage firandet av den internationella mässan för Halal livsmedel våren 2013 i Qinghai.

 

Halal teknik

Slutligen den tredje sessionen ägnades åt att betona teknikens vikt i halal industrisektorn. Både Ramzija Cvrk, professor vid universitetet i Tuzla, som Spaseska Aleksovska från läkemedelsbolag Zada, diskuterade möjligheten att ersätta haram ingredienser, den första i livsmedelstillsatser och den andra i fråga om etanol på läkemedel. Samtidigt Amir M. Dukatar presenterade ett test som utvecklades av det ryska bolaget XEMA som på ett enkelt och snabbt sätt, kan vem som helst kontrollera om en produkt innehåller fläsk eller derivat utan ett laboratorium eller specialverktyg. Sådana lösningar är verkligen nödvändiga i ett scenario där företag inte alltid spela rättvist. Till exempel presenterade Damir Alihodzic från Bosnien Halal Certifierings byrå, data från en studie med titeln ”Förekomst av haram ingredienser som inte finns på etiketten på livsmedel i bosniska marknaden.” Genom analys kunde man upptäcka flera fall av bedrägeri, särskilt i importerade produkter som patéer som innehöll fläsk vilket inte hade märkts i ingrediensförteckningen. Han visade också andra studier i olika länder med liknande resultat, även om trenden under de senaste tio åren minskar och allt fler företag är medvetna om denna typ av kontroll.

Kort sagt, var forumet ett tillfälle för att få på bordet flera frågor, utmaningar och resultat inom halal industrin, vilket som Fazal Barhadeen från CrescentRating påpekade ”är idag den största enande faktor av internationella islamiska samfundet i vår tid.” Evenemanget avslutades med en middag i Terasa, hittills den enda halal certifierade restaurang i landet.