Ett Halal Liv

Ryssland går över till halalkött

Russia Today

Den ryska livsmedelsmarknaden upplever en boom i försäljningen av halal nötkött och fjäderfä. Enligt Konstantin
Kornéiev, från Rinkom Managementkonsult, under de senaste tre åren har volymen av halal produkter tredubblats och
stigit från 0,45 miljoner ton 2010 till 1,3 miljoner ton under 2013.

Halal är en term som anger att reglerna i islam följs. När det gäller köttprodukter, är det nödvändigt att vissa
kriterier uppfylls, en vänlig relation med djuret vid slakt, minimera så mycket som det går smärtan och faran för
människan, låta djuret blöda på ett naturligt sätt och en strikt efterlevnad av hygienstandarden i alla skeden av
processen. Inga berusande eller narkotiska element i köttet samt ingen kontakt med fläskkött eller blodprodukter.

Kornéiev är övertygad om att på kort sikt denna tillväxt kommer att fortsätta. ”Enligt min bedömning, den kommer att
gå upp till 2 miljoner ton under de närmaste två till tre åren” säger specialisten.

Denna optimism kommer från den ökande efterfrågan. ”Marknaden för halal produkter växer tack vare tre faktorer”
förklarar Albert Davléiev president för AgriFood Strategies. ”Den naturliga tillväxten av den muslimska befolkningen
i Rysslands territorium tack vare högre födelsetal i religiösa familjer.”

”Det andra skälet är att antalet muslimer som observerar religiösa regler växer. Och slutligen, den viktigaste
stimulansen, den växande efterfrågan bland icke-muslimer. Vi ser en ny trend i fråga om halal produkter, de är allt
mer populära bland icke-muslimer, som ser i halal en produkt med kvalitet de kan lita på” säger ordföranden i Halal
Standardiserings Kommitté som tillhör de Muslimernas Andliga Direktorat i republiken Tatarstan, Marat Nizamov.

Enligt Kornéievs uppskattning, är minst 10 % av den ryska produktionen halal. ”Alla Ryska stora tillverkarna av
köttprodukter har halal produkter” säger experten. När det gäller specifika marknadssegment följer, enligt Kornéiev,
cirka 60 % av fåglarna och 40 % av nötkött som produceras i Ryssland halal standarder.

Men inte alla muslimer litar på stora producenter. ”Vissa muslimer föredrar att köpa sitt halal kött från lokala
butiker där de kan hitta nötkött, hästköttskorvar, mm.

Just på grund av denna inre marknad produceras i Ryssland nästan hälften av hela halal produktion” påpekar Davléiev.

Också, ofta går denna produktion till marknaden. Just nu, sade experten, säljs alltmer i butikerna produkter från de
privata slakterierna.

Halal från utlandet

Den växande efterfrågan på halalprodukter har inte gått obemärkt förbi bland utländska leverantörer. Flera av dem har
redan tagit sin plats på den ryska marknaden, företag som den brasilianska Sadia (varumärke som tillhör bolaget BRF)
och Doux (Frankrike).

En av de sista att komma in på den ryska marknaden har varit den ledande arabiska halal producent Al Islami Foods
från Dubai (UAE). Företaget satsar för att öka populariteten för halal inte bara bland muslimer men också bland
köpare av andra religioner.

”Först vill vi ta 1 % av den ryska marknaden för köttproduktion. Endast detta skulle innebära att antalet konsumenter
av våra produkter skulle öka med 3 miljoner människor. Detta är mer av det vi säljer i Förenade Arabemiraten” säger
Vd:n för Al Islami Foods, Aziz Iraqui.

Enligt experter har nykomlingar fortfarande en chans att fylla de lediga nischerna. ”Till exempel, i segmentet av
förkokt färsk eller fryst halalkött eller grupp av diverse korvar som sudzhuk, basterma, mm.” säger Davleyev.

Detaljhandelns nätverk är inte långt efter. Antalet specialiserade butiker där halal produkter säljs har under de
senaste fem åren växt från 25 till 300 uppskattar Kornéiev.