Ett Halal Liv

Reklam och marknadsföring vi producerar för arabländerna kommer att vara Halal

Instituto Halal – Webislam

Halal är ett globalt koncept som refererar till den uppsättning av metoder och beteenden som är tillåtna, lagliga,
enligt Sharia eller islamisk lag. För närvarande finns det en viss efterfrågan på kvalificerad personal för att
säkerställa kvalitet i de olika stadierna av produktion eller tillhandahållande av halal tjänster.

”Med tanke på den ekonomiska tillväxten i länderna med arabisk inflytande och intresse för denna marknad både inom
transport och den digitala sektorn, har Halal School (Spanien) bildat en avdelning med ICON Multimedia innehåll ”med
syftet att möta de framtida behoven hos yrkeskunniga inom halal digital innehåll och även göra det möjligt för dem
att hantera med större förståelse och säkerhet en framtid Halal certifiering” sade Hanif Escudero, Halal Business
School rektor.

Kursen som undervisas av professor Hashim Cabrera, har varat i två veckor och har gjort det möjligt att behandla ämnen
av intresse såsom introduktion till islam, en översikt av begreppet Halal, certifieringskrav och den islamiska
inställningen gentemot användningen av bilden och reklam.

Tack vare den här kursen blir Multimedia ICON det första företaget i Europa som bildats med halal digital innehåll,
och ”frukten av samarbetet med Halal School, har skapat en permanent samarbetsbro för bättre penetration av våra
produkter och tjänster i de arabiska länderna” sade Enrique Hornos, chef för företaget ICON Multimedia.

Halal School är en arbetsavdelning inom Educaislam Training Center, som skapades av Junta Islamica (Spanien) som är
en ideell organisation grundat 1989, med syfte att samordna och organisera muslimernas organisationer i Spanien och
bidra till att uppnå deras rättigheter.