Ett Halal Liv

Om matvanor och religion

Dore Ferriz – exonline.com.mx

 

Matvanor bildas i barndomen. De går hand i hand med flera olika faktorer som formar varje människa. Näringsvalet fastställer varje individens kultur och religion. Våra matvanor klassificerar oss, ger oss regler, ordnar vår värld… den ger mening.

För att förstå matvanorna krävs det kunskaper i matlagning, strukturer, kalender och kulinariska aversioner.

 

Kor

En av de mest kända regler om livsmedel är förbjudet om att slakta kor i hinduismen. De är den gudomliga representationen av Prithivi Mata (Moder Jorden), en Krishna (inkarnation) av guden Vishnu. För vissa hinduer är den än tidigare inkarnationen av det mänskliga. Kor, liksom alla nötkreatur produkter (mjölk, ost), är heliga. Att döda en ko innebär att gå 87 steg bakåt i reinkarnationens steg och bryta mot lagen.

”Skyddet av kor är ett av de mest underbara fenomen i människans evolution … och hinduismen kommer att fortsätta leva i framtiden så länge den tillåts att skydda kor.” (Mahatma Gandhi)

De flesta hinduer tror att boskapsdyrka finns där sedan antiken. Men under kejsaren Ashokas tid (mitten av 300-talet) var slakt av kor och får inte ett tabu. Registren från 1800 till 800 f.kr. intygar att indoaris folket (bärare av Veda), offrade en del av sin boskap till en religiös ritual. Dessutom konsumerades offerköttet av präster och krigare. Dessutom ansågs derivatprodukter från ko heliga och ett exempel på rening.

 

Svin

För judar och muslimer är fläsk uteslutet ur kosten. Deras heliga texter förbjuder dess konsumtion.

“Säg till israeliterna: Detta är de djur som ni får äta bland landdjuren: 3alla som har helt kluvna klövar och som idisslar, dem får ni äta. 4Men dessa får ni inte äta, fast de idisslar eller har klövar: kamelen, ty den idisslar men har inte klövar, den skall vara oren för er; 5klippgrävlingen, ty den idisslar men har inte klövar, den skall vara oren för er; 6haren, ty den idisslar men har inte klövar, den skall vara oren för er; 7svinet, ty det har visserligen helt kluvna klövar men idisslar inte, det skall vara orent för er. 8Av deras kött får ni inte äta, och deras döda kroppar får ni inte vidröra. De skall vara orena för er.” (Tredje Mosebok 11)

Även om denna bok tillhör Tredje Mosebok i Gamla testamentet och därför till den katolska religionen, ändå har kristendom ignorerat dessa lagar.

Koranen förbjuder också konsumtionen.

Vad Han har förbjudit er är kött av självdöda djur, blod och svinkött (2:173)

Båda religioner motiverar sitt förbjud genoma att hänvisa till djurets ohygieniska levnadssätt. Dessutom dess konsumtion sätt i samband med olika sjukdomar. Men arkeologiska fynd visar att under antiken konsumerades svin i Mellanöstern.

 

Häst

I Frankrike, Italien, Tyskland och Spanien finns den på menyn. Även i Islam anses vara tillåtet (halal), en ren livsmedel. Men den är förbjudet i den judiska Kashrut. Användningen går tillbaka till stenåldern. Hästen lämnade sin plats som livsmedel när mannen föredrog att offra svinen för att tämja hästen och använda den som ett transportmedel. Av denna anledning romarna åt inte häst. För dem var hästen nödvändig i striderna och stöd för kavalleriet.

 

Blod

Varken Islam eller Judendomen tillåter intaget av blodigt kött eller livsmedel som innehåller det som en ingrediens. Inte ens Bibeln tillåter det. Detta förbud respekterades endast av de första kristna. Idag finns det metoder och specialister som ser till att ta bort alla spår av blod från köttet som ska användas som mat.

Detta är bara några exempel som visar livsmedel som ett första språk, det första ordet. Det är vårt territorium … vi lär oss att relatera genom det till andra människor och till Gud.

Alla religioner bygger på etablerade standarder. Religiös diet är helt enkelt en uppsättning av okrossbara regler som hjälper oss att uppnå andlig renhet. Slutligen ger religionen inte bara näring åt själen utan också åt kroppen.