Ett Halal Liv

Några vanliga frågor

Redaktion

På den allmänna frågan om sjukdomen och fastan det finns en vers i Koranen som tydligt förklarar att människor som är
sjuka eller om fastan kan sätta deras liv i fara, de är undantagna från fastan. För att kompensera för dessa dagar
måste fastan göras senare när de är friska eller de med kroniska sjukdomar bör ge mat till de fattiga. Denna form av
ersättning kallas fidyah.

[Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under
motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör
gott utöver vad plikten bjuder, [skall finna att] detta kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl – om
ni visste [hur mycket gott den tillför er]!
(2:184)

Är personer med diabetes undantagna från fastan?

Med tanke på att islamisk lag undantar de sjuka från att fasta, alla diabetiker som vill fasta under Ramadan bör
diskutera detta med sin läkare och varje fall måste studeras och följa individuell rådgivning.

I artikeln Fasta under ­ramadan möjligt för en del diabetiker – men inte alla
finns mycket bra information att läsa. Artikeln publicerades 2011 i Läkartidningen.

Kan personer med högt eller lågt blodtryck fasta?

Personer med god kontroll av sitt höga blodtryck på grund av förändringar i sitt liv och/eller läkemedel kan fasta,
men alltid med sin läkares rådgivning. Läkaren bör göra några ändringar i medicineringen för att underlätta
administrationen utanför fastans timmar.

Människor med ”låg blodtryck” som är friska och mår bra kan fasta.

Det rekommenderas att ha en kost med tillräcklig mängd vätska och salter.

Får gravida fasta?

Om en gravid kvinna känner sig stark och frisk nog att fasta, särskilt i de första månaderna, då får hon göra det. Men
om hon inte känner sig stark nog, då är hon ursäktad från att fasta, och få återta dessa dagar senare. Det finns
medicinska bevis som visar att fastan inte är rekommendabel för gravida.

Är Ramadan en bra tidpunkt att sluta röka?

Ja, vilken tid som helst är bra för att sluta röka, och även Ramadan.

I vilken ålder kan ett barn börja fasta utan att skada sin hälsa?

Det är obligatoriskt att börja fasta efter puberteten. Fastan före denna ålder beror på barnens hälsa och vilja och
önskan att fasta, men att fasta innan 7 år inte rekommenderas. Det är bra att barnen delar glädjen i att bryta fastan
med de vuxna. Som en mild form av träning och disciplin, och för att barnen ska kännas integrerad i vuxenvärlden, kan
man låta dem att fasta ett par timmar innan man bryter det.

Får man använda en inhalator för astma?

Muslimska jurister tvistar fortfarande om detta. Vissa säger att man kan använda en inhalator eftersom det varken
anses som mat eller dryck. Andra hävdar att inhalatorn har små mängder vätska som går till lungorna och därmed bryter
man fastan med det. Kanske det första är det mest förnuftiga eftersom det gör det möjligt för en person att fasta som
är att avstå från att äta, dricka och ha sexuellt umgänge. I varje fall rekommenderas att rådgöra med sin läkare.

Får man simma under fastan?

Att ta ett bad eller dusch, eller simma har ingen effekt på fastan. Naturligtvis bör man inte dricka vatten under
dessa aktiviteter.

Får en kvinna amma under fastan?

Nej, den islamiska lagen undantar en ammande kvinnan från fastan. Dessa dagar får återtas senare när hon slutat amma
eller kan kompenseras med fidyah.

Får en fastande äta piller, ta injektioner eller använda plåster?

Att äta piller bryter fastan. Injektioner, plåster, inhalatorer, droppar till örat eller ögat är inte jämförbara med
mat och dryck så de bryter inte fastan, men om möjligt är det bäst att avstå från att använda dem. I vilket fall som
helst, kom ihåg att enligt sharia, sjuka är undantagna från fastan.

Kan uttorkning blivit så allvarlig att man måste bryta fastan?

Ja farliga nivåer av vätskeförlust kan uppstå om personen inte har tillräckligt med vätska innan han/hon börjar
fasta, eller på grund av intensiv fysisk aktivitet eller höga temperaturer.

Om man kissar mycket lite eller ingenting, man känner sig osäker och förvirrad, eller svimmar på grund av uttorkning
bör man bryta fastan genom att dricka vätskor omedelbart. I islam bevarandet av livet står över hängiven praxis.

Vem ska fasta?

Fastan är en plikt för varje vuxen, fysiskt och psykiskt frisk och bosatt muslim, antingen man eller kvinna. När det
gäller kvinnor, de måste vara utanför menstruation och barnafödandes period. Därför de fysisk och psykiskt sjuka,
kvinnor under menstruation eller efter barnafödande, gravida kvinnor, ammande kvinna som fruktar för sina små barns
hälsa eller svaga äldre personer får inte fasta.

Finns det någon fara med fastan under sommaren med långa dagar och höga temperaturer?

Ja. Därför måste man vara mer försiktig i att dricka mer vätska och salter innan fastan. Man ska också vara mycket
försiktig med arbete som är ansträngande eller direkt under solen under fastan. Man ska inte sätta i fara sin hälsa.