Ett Halal Liv

Några tips för muslimska föräldrar

Jasmine – Rouqyah

 

Och Luqman talade till sin son och förmanade honom: ”Käre son! Sätt inte medhjälpare vid Guds sida; att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå en svår orätt! (31:13)

Käre son! Även om det [som du har gjort] väger så litet som ett senapskorn och [ligger dolt] i en klippa eller i himlarna eller i jorden, skall Gud låta det komma i dagen. Guds [vägar] är outgrundliga; Han genomskådar allt och är underrättad om allt.

Käre son! Förrätta bönen och anbefall det som är rätt och förbjud det som är orätt. Och bär med jämnmod det [onda] som drabbar dig! Och stå fast vid dina föresatser!

Uppträd aldrig med överlägsenhet mot [andra] och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra.

Var måttfull i ditt beteende och dämpa din röst! Finns det något fulare än åsnans skriande?” (31:16-19)

Ett av de största problemen vi muslimska föräldrar står inför i väst och i resten av planeten, är att ingen går säker från de negativa aspekterna av den genomgripande materialismens kultur. Det som kommer att hålla våra barn på rätt spår är en stark, uppriktig, äkta och sann relation med Allah, den barmhärtige.

Om vi kan få alla våra barn att utveckla denna starka kärleksfulla band med Allah är slaget vunnet och våra barn, av sig själva, kommer att vilja känna denna gudomliga band och lära sig de medel som kan stärka detta förhållande, som bland annat är, att få en bättre förståelse av islam, lära sig arabiska, och islams olika levnadssätt och kulturer. Å andra sidan, om vi påtvingar allt detta men inte har en nära och ärlig relation med Gud, kommer vi aldrig att ha några garantier att de kommer att fortsatta vara intresserade av dessa frågor när de växer upp.

 

Några tips

För det första vad föräldrarna bör göra är att inse vidden av problemet. Ingen människa kan slåss ensam mot materialismens genomträngande element, eller ens med hjälp av samhället. Vi kan bara söka hjälp från Allah. Föräldrarna bör söka Allahs hjälp på ett regelbunden och aktiv sätt så att deras barn hålls medvetna om sin Skapare med hängivenhet.

Vår älskade Profeten sade att en fars du’a (bön) hörsammas. Därför är du’a den främsta vapen mot konsumtionssamhällets och den hedonistiska kulturens demoniska effekter som vi alla ständigt utsätts för. Dessutom, när en far ber Gud dagligen, med smärta och ångest, att rädda sina barn från dessa frestelser, hur kan Allah inte svara på denna uppriktiga begäran?

För det andra är att visa barnen ett bra exempel med sig själv, särskilt med hängivenhet och kärlek till Allah. Barn bör se sina föräldrar dyrka Allah öppet och lyssna på sin mor och far tala med kärlek till Allah, med uppriktighet och vänlighet. Detta påverkar djupt barnen.

För det tredje bör barnen se att sina föräldrar inte påverkas av världsliga ting, om föräldrarna är ständigt besatta av pengar eller tillfälliga nöjen, kommer barnen givetvis att försöka göra detsamma, eller värre. Om man får något, bör föräldrarna uttrycka sin tacksamhet till Allah. Om man förlorar något, bör föräldrarna inte falla i förtvivlan, som om det vore världens ände. Barnen måste lära sig värdet av saker för att uppskatta och tacka för det, snarare än att bli slösaktig och otacksamma. De bör inte se i sina föräldrar en överdriven kärlek till världsliga ting.

För det fjärde bör föräldrar tala med sina barn, från början om det goda i islam, liksom de positiva aspekterna av de kulturer där de lever i. Det är inte bra att fördöma någon kultur som helhet, eftersom alla har sina styrkor. Barnen bör lära sig att skilja och acceptera de positiva aspekterna av kulturerna och lägga undan de negativa sakerna. Vi bör tala hela tiden om farorna med den materialistiska kulturen.

För det femte måste vi uppmuntra och gratulera barnen när de gör bra saker. Vi ska prisa dem när de hjälper andra, när de tillber Gud, när de anstränger sig för att lära sig sin religion, när de bedriver positiva och välgörande projekt, osv. Berömmet av de goda tingen måste vara mycket större än beskyllningar av de negativa.

För det sjätte, religion ska visas som det borde vara, enkelt och roligt, inte tråkigt eller överväldigande. Som Profeten sade: ”Islam är enkelt. Ingen är strikt och tvångsmässig med religionen utan att denna övervinna honom. Så, uppfylla era plikter så gott ni kan.” Och vidare, ”Jag har skickats för att göra det enkelt och inte komplicera det.”

För det sjunde, bör vi förklara för barn, med stor känsla, sanna historier om muslimer, från förr i tiden och nuet, och hur Allah kommer till deras hjälp och förhindrar skador. Detta kan bara ha en positiv effekt. Dessutom bör föräldrarna be till Allah att visa barmhärtighet mot sina barn och de mirakulösa tecknen på Hans närvaro, så att barnen kan se med sina egna ögon, Allahs makt och kärlek. Dessa förfrågningar kommer att uppfyllas, insh’Allah. Således, kärleken och banden till Allah kommer att vara levande och inte blekna som om det var bara berättelser om det förflutna.

Dessa är några av de många saker vi föräldrar kan göra för att skydda våra barn och kommande generationer från de förödande effekterna av den materialistiska världen. Att be för framgången för dessa åtgärder är absolut nödvändigt. Och föräldrarna bör utöka sina böner för andra föräldrar. Bönen som görs av hjärtats generositet för andra påverkar också en själv. Om vi ber för andras barn, kommer våra också att välsignas, insh’Allah.

Må Allah acceptera våra böner och insatser från alla muslimer i förhållande till våra barn. Amin.