Ett Halal Liv

”Mer halal än jag, du skämtar väl” – Var och ens halal

Hanan Ben Rhouma – Saphirnews

Och om bedövningen av djuret kan vara halal och den mekaniska slakten tillåts? Vad händer om kött från bokens folk,
nämligen judar och kristna, betraktades som lovligt? Debatten om halal har återupplivats sedan publicering av en text
på hemsidan salafs.com i mars. Artikeln med titeln ”Halal?” som cirkulerade på webben står emot det strikta förbudet mot
bedövning och kedjeslag.

”Att försöka fastställa sanningen” om halal är önskan som uttrycks av den anonyma författaren av dokumentet, som vi
kommer att kalla Said. ”Den dominerande retoriken om halal är helt bortkopplad från någon religiös bas”, säger han. För
tillfället vill Said ”göra slut med uttryck som ’mer halal än jag, du skämtar väl’”.

Granskning av halaldefinitionen, enligt salafs.com

Enligt flera källor består 70 % av halalkött faktiskt av ”falsk halal”. Men enligt Said är en del av det som kallas
haram faktiskt halal ”eftersom den grundläggande definitionen av halal är överanvänd. Det kallas ”falsk halal” det som
inte överensstämmer med villkor utfärdade av certifieringsorganet, som är dess egen, som en kvalitetsgaranti.

Sålunda är distinktionen mellan djurets offer för konsumtion och den som är avsedd att komma närmare Gud under Eid
al-Adha till exempel tydligt fastställd i texten. I det första fallet är det inte nödvändigt att djuret är orienterat
mot Mecka eller offrad av en muslim. Djuroffer av judar och kristna är sålunda tillåtet så länge som det som offras är
lagligt för muslimer, oavsett om de slaktas levande enligt reglerna, åtminstone skära djurets luftstrupe och matstrupe
med ett skarpt instrument, att det blöder och att Guds namn uttalas när man skar halsen, säger dokumentet.

Kan industriell process göra halal?

Å ena sidan att bedöva djuret är möjligt så länge som djuret inte dör som ett resultat av denna metod före slakten,
förklarar man. Å andra sidan hävdar salafs.com att ”ingen text tillåter att specifik peka på att slaktningen måste göras
för hand. Därigenom skulle mekanisk slakt tillåtas under förutsättningen att de använder ”vassa” instrument och att de
skär luftstrupen och matstrupen. Ett enda omnämnande av Allah, uttalat av en muslim, jude eller kristen, och inte en
diktafon, som aktiverar maskinen skulle räcka.

Slutligen är användningen av maskiner för slakt av orena djur som grisar eller döda djur utan slakt tillåtet så länge
som maskinen, såsom knivliknande delar, renas i förväg. Med detta tillstånd kan man förstå att det inte finns något
behov av ett mikroskop för att kontrollera om fläsk DNA fortfarande finns, för att även efter noggrann tvättning finns
chanserna att hitta den. Det kommer inte att vara en fråga om att frigöra tillverkaren från sitt ansvar i dessa fall,
men för att säga sanningen, har muslimer aldrig tänkt på DNA tills mikroskopets uppfanns, ganska nyligen… Enligt
salafs.com finns det inte heller någon text som förbjuder bedövningen, så länge det inte orsakar döden före blödningen
och att djurets lidande är begränsat, till och med lättare.

Alla dessa element skulle göra halal konceptet för massdistribution och industrigrupper mindre komplicerat och skulle
kunna öppna dörrar för dem som är intresserade av halalmarknaden. ”Det är bristen på information som bestraffar de stora
grupperna, som inte vet var de ska vända sig för att få denna certifiering, när det faktiskt är mycket enkelt, även för
en multinationell, att göra halal. En enda anställd som uttalar Allahs namn i det ögonblick man trycker på knappen för
att sätta igång kedjan, en lätt bedövning och blödning, inget mer. Och vi ska inte tro att det händer enbart i Turkiet
eller Malaysia, säger Said.

AVS motattack

Från att börja med, för att inte och fångas av intressekonflikter, understryker Said att han inte arbetar för någons
räkning, men hans önska är att fördöma ”globalt, alla uttalande frivilliga eller inte, som är felaktiga.” Dokumentet
endast upprepar, enligt förlaget, åsikten hos majoriteten av forskare, särskilt de av Sheikh Abdullah Al Bassam om det
som krävs för att köttprodukter ska vara halal. ”Ingenting bör tillskrivas oss personligen, förutom införandet,
slutsatsen och några förbindelser mellan passagerna,” säger han.

Inför de gillande kommentarer och frågor som texten ledde till beslutade A Votre Service (AVS – en fransk
halacertifierande organisation) att reagera och i juli 2018 publicerade den sina motargument, särskilt när det gäller
frågan om bedövning, och de var noga med att kontakta först salafs.com för förklaringar. ” Det som är förbjudet finns
inget tvivel om men misstanke”, skrev Fethallah Otmani, talesman för organisationer, som med tekniska argument
försvarade bedövnings förbjud på grund av de risker sim finns att djuret dör före blödningen och smärtan det innebär
för djuret.

”Där går vi in i ”experternas strid”, vi kan bara lita på den studie som har den bästa vetenskapliga grund. Det är på
grundval av detta och kanske nya studier som vi måste söka de islamiska lärda för att erhålla ett välgrundade och
slutgiltigt svar från både den religiösa synvinkel och det vetenskapliga perspektivet” sade Said.

Det liberala halal begreppet som förespråkas på deras webbplats kontrasterar med positioner, i allmänhet mer radikala
av Salaf i andra områden av muslimskt liv och placerar i fokus den strikta syn på halal som förespråkas i Frankrike av
en stor del av de muslimska certifieringsorganen med AVS i spetsen. De teologiska argumenten som erbjuds läsarna av
salafs.com dokument, som ifrågasätter validiteten av de vetenskapliga studierna som presenteras för muslimer i
Frankrike, håller. För att vetenskapen ska kunna stödja de båda religiösa åsikterna, uppmanas forskare och muslimska
forskare att mötas opartiskt om ämnet.