Ett Halal Liv

Livsmedels tabun

Francisco Galindo

 

Livsmedels tabun är de villkor, mestadels av religiöst ursprung, som hindrar vissa livsmedel att vara en del av våra dagliga liv. Förbudet mot vissa livsmedel, inskrivna i heliga böcker, har ett medicinskt ursprung, ett exempel är fläsk som är förbudet för båda muslimer och judar.

Profeten Muhammeds tradition att inte äta fläsk och dess biprodukter var ursprungligen en förebyggande hälsovårdsåtgärd för att bekämpa trikinos, en sjukdom som orsakade förödelse bland stammarna och näringsidkare som kom med olika karavan vid den tidpunkten. De framstegen inom medicin, hygien och livsmedelskontroll har inte varit tillräckliga för att utrota denna sed hos både muslimer och judar som utövar strikt sina respektive monoteistiska religioner.

Vad som först var några minimikrav för hälsonormer, lämpliga för äldre tider och vars främsta syfte var att bekämpa de sjukdomar som överfördes från ett orent djur som svin, har i våra dagar fått en särskilt mening i form av bekräftelse, tillhörighet och avståndstagande. Att avstå från fläsk och dess derivat är en så stark införlivat vana bland medlemmarna av de muslimska och judiska samhällena att även icke-praktiserande agnostiska vågar inte strunta i normen, åtminstone inte offentligt. Samtidigt hade de gamla kristna inte något problem med att äta griskött, trots risken för parasitsjukdomar, och under århundraden har de kristna samhälle haft denna allätare djur som en källa för proteiner och vars slakt har i århundraden varit en av de mest berömda sociala evenemang eftersom det säkerställde en familjs försörjning i nästan ett år.

 

Avhållsamhet och fasta

Trots detta införde de kristna också restriktioner för köttkonsumtionen under fastan, en period av avhållsamhet under vilken man ersatte det med fisk och under vissa perioder där man följde på ett mer strikt sätt de religiösa principer, kompletterades det med fastan under 40 dagar och 40 nätter precis som Jesus gjorde i öknen när han blev frestad av djävulen, enligt de heliga texterna. Avhållsamhet från kött bestämdes dock först som hygieniska åtgärder för att förhindra de problem som innebär en överdriven konsumtion av detta livsmedel, bland annat ackumulering av urinsyra i armar och ben, något som orsakade många fall av gikt. Senare betraktades denna religiösa norm som botgöring. Men den kristna religionen är den som innehåller det minsta antal restriktioner när det gäller mat.

Samtidigt tillåter Tredje Mosebok av den judiska religionen bara klövdjur, fisk med fenor och fjäll, samt fjäderfä och insekter som stödjer sina sex ben på golvet och hoppar, som gräshoppor. Kamel, kanin, hare samt fläsk är förbjudna för judar.

De hebreiska skrifterna förbjuder också konsumtionen av döda djur, och blod från alla sorts djur. Koranen i sin tur tillåter köttet från nötkreatur och alla sorts fisk, och fastställer Ramadan som en fastemånad som endast kan brytas vid solnedgången. Liksom judarna, är det inte tillåtet för muslimer att äta blod och kött från djur som har dödats på ett våldsamt sätt, samt fläsk. De koraniska suror tillåter inte alkoholhaltiga drycker eller konsumtion av djur som har slaktats utan den föregående ritualen när man åberopar Allahs namn.

Det är förbjudet även att jaga djur under tiden för pilgrimsfärd till Mecka. Som Mariano Alemany, professor i biologi vid Barcelonas Universitetet påminner i sin avhandling om kost och näring, vi alla har tabun om livsmedel.