Ett Halal Liv

Likheter mellan halal och ”ekologisk”

Pedro Burruezo – Vida Sana

Halal Institutet är en arbetsavdelning inom Junta Islamica, en religiös enhet som grundades av spanska muslimer
1989 för att bland annat garantera konsumenternas tillgång till halalprodukter och tjänster som uppfyller kraven
enligt islamisk lag för att på det sättet underlätta genomförandet av samarbetsavtalen mellan den spanska staten
och islamiska kommissionen i Spanien (lag 26/1992) och bidrar till att förbättra integrationen av den muslimska
gemenskapen och internationaliseringen av spanska företag.

Halal

Kan du förklara vad Halal Institutet är, din position, det du gör, vart säte finns och vad detta institut gör?

Halal Institutet är den enhet som ansvarar för att intyga i Spanien och Mexiko de varor och tjänster som är
lämpliga för muslimsk konsumtion. Med mer än 15 års erfarenhet och mer än 300 kunder, som Repsol, Nestlé eller
Hotel Alanda, är institutet engagerat i att främja en normaliserad utveckling av halalmarknaden i Spanien och
Mexiko genom att formulera initiativ, åtgärder och projekt som gynnar integrationen av halal livsstilen som ett
globalt koncept, vilket betyder ”tillåtet, auktoriserat, hälsosamt, etiskt eller icke-missbruk framkallande” och
därmed gynnsamt för människor, djur och miljöskydd.

Kan du förklara för någon som inte vet vad halalcertifiering är?

Det är i grunden en kvalitetscertifiering som utfärdats av ett erkänt organ som säkerställer att man uppfyller en
rad tekniska, medicinska och religiösa krav som finns i Koranen och sunna (profetens tradition). Några av de viktigaste
inslagen i halalcertifiering är kontrollen av spårbarhet, användning av säkra råmaterial och den exklusiva användningen
av utrymmen för bearbetning, hantering eller lagring av halal produkter.

Misstänkta varor

Vilka livsmedel eller andra produkter kan misstänkas innehålla ister eller andra icke-lagliga produkter enligt Islam
och som egentligen inte borde ha det här problemet, som godis, ett naturprodukter eller en croissant?

Koranen påpekar att alla goda ting är lagliga för människan och därför är de tillåtna. Få saker förklaras som ”haram”,
förbjudna på arabiska. Det vanligaste kriteriet för att bedöma om ett livsmedel eller en produkt har en halal eller
haram status är beaktandet av de effekter som den kan ha på människors hälsa eller miljön som omger individen. Det
finns emellertid fall, såsom användningen av animaliskt gelatin eller palmolja, som har uppstått genom den grad av
komplexitet och förfining som industrin har uppnått och därför är föremål för debatt.

Används halalcertifieringen endast för livsmedel eller gäller det även för icke-livsmedelsprodukter som det görs med
vegancertifiering?

Halal definierar uppsättningen av metoder, varor och tjänster som är tillåtna, och därmed dess omfattning går utöver
livsmedelsprodukter, den når andra varor eller tjänster såsom kosmetika, ekonomi och turism.

I vilken utsträckning tror du att halalcertifiering kan lära sig eller snarare utnyttja … den vägen som ekologisk
certifiering har redan avverkat och som redan har mer tradition och är mer förankrade?

Halal certifiering har över 20 års historia i Spanien och Europa. Utöver de tekniska kraven (spårbarhet, användning
av råvaror och exklusiva produktionsanläggningar) kräver den att vissa krav i etiskt- och socialt ansvar, som är
huvudsakligen religiös uppfylls och som inte övervägs av ekologisk certifiering. Såvitt jag vet har det ekologiska
certifieringssystemet utvecklat system som hänvisar till användningen av råvaror, ingredienser och produktionsprocesser
som kan vara mycket användbar för genomförande och utveckling av halalcertifieringssystem. Därför tror jag att även om
det finns redan cirka 80 % kompatibilitet mellan de två begreppen … kan det finnas en ömsesidigt lärande.

Halal och ”Ekologisk”

I vilken grad skulle du vilja att många av de livsmedel som ni redan certifierar eller kommer att certifiera i (en
inte så långt) framtiden som halal ska vara också ekologiska? I vilken utsträckning sker detta redan i andra delar
av Europa där det finns många konvertiter eller engagerade personer med ”grön jihad” som konsumerar halal och ekologiska
produkter?

Jag skulle bli väldigt glad om det blir så. Halal definierar uppsättningen av praxis, varor och tjänster som är tillåtna,
och därför går tillämpningsområdet utöver livsmedel och når andra varor eller tjänster som kosmetika, finans eller
turism. Sökandet efter synergier mellan certifieringsorganisationer är något naturligt. Globaliseringen av marknader,
konkurrenskraft och hållbarhet gör allianser nödvändiga. Dessutom delar man värden i detta fall och en hel filosofi
avseende ekologin, så ett samarbete skulle vara något av det mest naturliga.

I en intervju med muslimer från Libanon… blev de förvånade över att jag frågade dem om det en dag skulle vara
nödvändigt att certifiera en tomat som halal… när, som vi redan vet, skulle en tomat i princip inte behöva
halalcertifiering… Vilka livsmedel, eller inte, tror du att från en djup islamsynvinkel skulle aldrig kunna bli
halal även om de inte krävde certifiering som sådan? En transgen tomat? Det industriella bageriet mättat med farliga
kemikalier för konsumentens hälsa? En kyckling full med hormoner?

Industrins komplexitet (användning av bekämpningsmedel, gödselmedel av animaliskt ursprung, mm.) tvingar oss till det.
Dessutom har ”Halal” blivit ett kännetecken för kvalitet, ett mervärde som kan utökas till alla typer av produkter
och tjänster, oavsett produktens kritiska nivå. På en resa till Malaysia blev jag mycket förvånad över att se
flaskvatten med halalcertifiering, men då förklarade de för mig att vatten har många risker, så den kritiska analysen
varierar också beroende på omständigheterna i varje land och deras utvecklingsnivå.

Olika länder

I vilken utsträckning tror du att i länder, araber eller inte, med muslimsk majoritet … finns det en växande oro
över dessa frågor, eller är de fortfarande långt ifrån dessa tankar?

Den muslimska befolkningen i världen överstiger 1600 miljoner människor. Känsligheten för halalfrågan är hög, men
efterfrågan är väldigt varierande, som den muslimska gemenskapen själv. I den meningen finns länder som Malaysia,
Indonesien, Singapore eller USA som har utvecklat starka och erkända system. De arabiska länderna och andra med muslimsk
majoritet var länge efter men nu har de tvingats att uppdatera sig, med målet att leda halalindustrin de närmaste åren.

Det finns andra länder som Indien, Pakistan eller Iran där halalkonceptet växer starkt och förväntas öka kraftigt sin
efterfråga av halalprodukter, vilket redan händer i Turkiet. I Europa, trots att det inte har varit möjligt att
avancera i en gemensam standardisering, skapar varje land sin egen standard och försöker främja så mycket som det går
certifieringsorganen och öppnandet av dessa nya marknader för företag.

När kommer det att vara vanligt att hitta halalprodukter i vilken affär som helst och inte bara i affärer som drivs av
muslimer?

Det du nämner sker redan i vissa stora kedjor och är en önskan som delas av många konsumenter som vill komma åt
halalprodukter men har liten tid och vill helst göra gruppköp för hela veckan. För att det ska vara vanligt måste
vi fortsätta arbeta tillsammans, först och främst genom att stoppa islamofobin och rädslan för allt som kommer från
islam och muslimer. Sedan med en bra nationell reglering och med allt som redan fungerar, kan man avsevärt förbättra
erbjudandet om mer än 2000 halal-certifierade produkter som för närvarande tillverkas i Spanien.

Förändringar

Hur har världen förändrats de senaste åren och vad förutser du för framtiden?

Världen har förändrats mycket och snabbt. På 1960-talet var utvecklingen av halalmarknaden minimal, begränsad till
Malaysia eller USA och ett frivilligt system som styrde vissa problem relaterade till användningen av vissa förbjudna
råvaror, såsom fläsk eller etanol. Under de senaste 10 åren har det skett en verkligt spektakulär förändring över hela
världen vilket har lett till skapandet av nya ackrediterings-, standardiserings- och certifieringsorgan specialiserade
på halal och anpassning av mer än tusen tillverkande industrier runt om i världen.

Utan tvekan är det här vägen framåt för att reglera och strukturera halalmarknaden, även om bristen på erfarenhet och
vissa länders kommersiella önskemål skapar en del svårigheter att övervinna på denna spännande väg.

Anteckningar:

Hanif Escudero Uribe är en universitetsexpert inom virtuell utbildning och en professionell expert på islamisk kultur,
religion och civilisation. Han är ansvarig för Normalisering av Halal-institutet och sekreterare för Junta Islamica. För
närvarande ansvarar han för CTN 308 Halalsekretariatet som arbetar med att utarbeta en UNE-standard för att garantera
en standardiserad utveckling av halal-marknaden i Spanien.