Ett Halal Liv

Kan vi vara beroende av andra saker än droger?

Valeria Joaniquet – En Buenas Manos


Sällsynta eller mindre beroende

De mest kända beroenden är de med uppenbara effekter och som orsakar förödelse på hälsan, både fysiskt och psykiskt.
Men hur är det med de dolda, antingen för att de främjas social eller för att de är mycket subtila och nästan
accepterad?

Ibland linjen mellan det accepterade och patologiska beteende inte är så tydligt, eller kan gå obemärkt under en
lång tid, innan det blir tydligare som ett beroende, med lika allvarliga konsekvenser på lång sikt.

Vanliga orsaker

Ett beroende fyller en icke erkänd tomhet som vanligtvis uppstod i tidig barndom, och den lindrar ett djup smärta
som personen inte klarar att konfrontera. Missbruket är en flykt från sårbarhet, medan man tillfredsställer ett
tvångsmässigt behov blir man inte medveten om bristen (tomhet), eller sår (smärta), man blir inte helt närvarande.

Vi tenderar att upprepa de situationer vi upplevde i barndomen, och vi söker kontakt med människor som liknar våra
föräldrar. Det gör att våra sår rörs om och om igen. Mycket irriterande känslor kommer fram och om vi inte stannar
och försöker hanterar det som händer inom oss, kan eskapism träda fram i olika former.

Vad är gränsen mellan det som är acceptabel och missbruk?

I följande fall, det normala eller normen som något som är gemensamt för de flesta, kan inte tas som referens,
eftersom det är så utbredda beteenden att man kan ta dem som naturliga när det i själva verket är inte alltid
fallet.

Jag talar om flykt och att överdriva, att komma till extremerna med något som oftast är vardaglig, vilket påverkar
vår balans och sunt beteende. Bakom ett stor eller litet beroende, finns en dålig hantering av känslor.

Att handskas med missbruk

Det kan verka chockerande, och därför kommer jag att nämna några av dessa sällsynta eller ovanliga beroenden som
även gynnas av en viss livsstil eller som ett tecken på social integration:

 • Socker

  Socker har samma molekylära sammansättning som alkohol. Något att tänka på eller hur?
  Man kan undra varför man måste sockra sitt liv. Vad är det för bitterhet man varken kan eller vill se.

 • Kaffe

  Frågan borde vara om jag kräver min kropp mycket mer än den kan ge, eller varför jag inte har tillräckligt med
  energi för att utföra de dagliga aktiviteterna.

 • Läkemedel

  Läkemedel i allmänhet. Kan detta betyda att man försöker dölja också de känslor som orsakar symtom eller obehag. Del
  kan vara så att det finns en stor rädsla för att behöva lida och därför tenderar vi att leta efter snabba lösningar.

 • Bråttom

  Om ens liv är ett kontinuerlig springande härifrån dit och tvärtom, utan tid för sig själv eller sin familj, då är
  det viktigt att stanna upp och titta inom sig… Det finns något jag flyr från, även om det är omöjligt att fly från
  sig själv.

 • Att ständigt göra samma sak

  Det värderas högt i dagens samhälle, och jag talar inte bara om arbetsnarkomaner. Är man verkligen närvarande i sitt
  eget liv, eller flyr man genom att göra mycket för att inte känna?

 • Offer mentalitet och klagandet

  Detta missbruk är så utbrett att det knappt märks. Det kan vara så att man inte vågar konfrontera det som man ska ta
  hand om själv, eller att manipulera andra för att inte agera.

 • Kritiken

  En annan beteende som konkurrerar om första platsen i rangordning. Om man har för vana att omkullkasta andra eller
  kräva mer av andra än det man själv presterar, kan det vara så att man försöker med det dölja sin egen osäkerhet
  eller brist på trygghet och självförtroende? Är man kanske rädd för att exponeras?

 • Känslomässiga relationer

  Man oftast försöker fly från ensamhet, vilket skulle underlätta att komma i kontakt med mig själv och därför, med
  sina ”inre demoner”.

 • TV tittande

  Här gäller även att läsa. Vad läser eller tittar man på och med vilket syfte? Man måste analysera om det är en
  flykt från verkligheten när den blir frustrerande genom berättelser om andra för att inte tänka på sin egen.

Förebyggande/Lösning

Det bästa sättet att undvika att hamna i så sällsynta eller mindre missbruk, som inte nödvändigtvis har att göra
med konsumtion av något ämne, är att stanna av och under tio till femton minuter per dag vara i total tystnad och
stillhet och försöka vara närvarande hela tiden.

Om du har något av dessa ohälsosamma vanor, djupt rotade, förutom det sist nämnda försök känna dina obekväma
känslor, om nödvändigt under handledning av en kvalificerad professionell och se vad du försöker dölja med dem.