Ett Halal Liv

Kan labb odlat kött verkligen vara halal eller kosher?

Bruce Einhorn, Harry Suhartono & Faseeh Mangi – Bloomberg Business Week

 

Efter tusentals år av människor som föder upp djur för mat, ser möjligheten att bygga upp en verksamhet kring kött som skapats i ett laboratorium istället för på gårdar eller foderlotter ut att vara en enorm teknisk utmaning. Men för matteknikentreprenören Josh Tetrick beror framgång inte bara på forskare som är bekanta med de senaste framstegen inom bioteknik utan också på religions kunniga män som ägnar sig åt detaljerna i religiösa kostlagar.

Tetrick är verkställande direktör för Eat Just Inc., en startup i San Francisco som stöds av miljardärerna Marc Benioff, Peter Thiel och Facebooks medgrundare Eduardo Saverin som utvecklar kött som odlas i bioreaktorer snarare än odlas på gårdar. Till skillnad från växtbaserade produkter från Beyond Meat Inc. och Impossible Foods Inc., odlas odlat kött från djurceller och är strukturellt identiskt med kött. ”Från en genetisk- från en näringsprofil är det kött” säger Tetrick. ”Du har helt enkelt inte den där slaktkomponenten som ett steg i hela processen.”

Men den bristen på blodsutgjutelse skapar alla möjliga frågor för religiösa muslimer och judar som bara äter sådant kött som nötkött, kyckling eller lamm från djur som slaktats enligt sedan länge etablerade regler. Kan kött till exempel vara halal eller kosher om det odlas i ett labb och inte kommer från ett dödat djur? Är det verkligen ens kött? Detta är inga små frågor med tanke på att miljarder människor globalt ansluter sig till trosuppfattningar eller traditioner som har strikta riktlinjer för köttberedning.

Tetrick satsar på att dagens teknologi kan finna nåd hos uråldriga traditioner, vilket inleder ett nytt sätt att tillfredsställa världens glupande aptit på protein. 2020 började Eat Just sälja labbodlade kyckling nuggets i Singapore och i december fick man tillstånd att introducera odlade kycklingbröst där. Företaget, som samlade in 267 miljoner dollar 2021, riktar sig nu mot muslimska konsumenter, i augusti tillkännagav det planer på att bygga en anläggning i Qatar. Även om Eat Just har rådfrågat religiösa experter, har det ännu inte fått en godkännandestämpel för sin nya typ av kött. ”Det är en väldigt viktig fråga, kanske ännu viktigare på grund av vad vi ska göra i Qatar” säger Tetrick. ”Men vi har inte den stämpeln än.”

Odlat kött kommer att vara förbjudet för observanta anhängare av islam, världens näst största religion, med cirka 2 miljarder anhängare, om islamiska myndigheter beslutar att det inte är halal. Indonesiens största muslimska organisation, Nahdlatul Ulama, gjorde just det i september och sa i ett uttalande att celler som tagits från levande djur och sedan odlats i bioreaktorer faller ”i kategorin kadaver som är lagligt orena och förbjudna att konsumeras.”

Fatwan från Indonesien, världens mest folkrika muslimska nation, kan uppmuntra myndigheter i andra länder att fatta liknande beslut. I Pakistan, det näst största muslimska landet, beslutade forskare under ledning av islamisk lagexpert Muhammad Taqi Usmani förra året att odlat kött var tillåtet endast om de ursprungliga cellerna kommer från djur som slaktats enligt den sharia-kompatibla processen. Men många startups förlitar sig på cellinjer som har sitt ursprung i levande djur.

Branschen står också inför en utmaning med observanta judar, eftersom rabbiner ännu inte har nått enighet om huruvida kött kan vara kosher om det inte är från ett djur som dödats av en rituell slaktare. Judiska myndigheter oroar sig också för användningen av fetalt bovint serum (FBS), taget från blodet från foster som dödats under slakten av dräktiga kor, för att mata djurcellerna i bioreaktorerna. FBS skulle kunna göra köttet ogiltig för kosher på grund av ett förbud mot att konsumera blod, säger Joel Kenigsberg, en rabbin vid Londons United Synagogue som studerade judisk lag och vetenskap vid Israels Bar-Ilan University och ger råd till företag i kashrutfrågor. ”Den här tekniken är så ny, så ny, att försöka hitta prejudikat är den största utmaningen” säger han.

Det finns inte ens enighet om huruvida judar ska betrakta produkter som odlats i ett labb som kött, som inte kan konsumeras med mejeriprodukter, eller pareve, en neutral kategori som varken är kött eller mjölk. ”Vad företagen kallar det spelar ingen roll” säger Avrom Pollak, VD för Star-K Kosher Certification Inc., en Baltimore baserad organisation som arbetar med kunder som Nestlé SA och Walmart Inc. ”Det kommer att finnas några som säger att det inte är riktigt kött.”

Många företag försöker gå bort från att använda FBS. Israels Aleph Farms, som odlar slaktfritt nötkött, tillkännagav den 8 december ett partnerskap med München baserade Wacker Biosolutions fokuserat på icke-animaliska alternativ för att mata cellerna i bioreaktorer.

För att ta itu med oron över slaktfritt kött använder Future Meat Technologies cellinjer som har sitt ursprung i rituellt dödade nötkreatur, kycklingar och lamm, enligt Yaakov Nahmias, dess president. Future Meat, som söker regulatoriskt godkännande från U.S. Food and Drug Administration, siktar på att ha sin kyckling på restauranger i början av 2023 och förväntar sig att ha sina religiösa frågor lösta då. ”Vi har redan haft flera grupper av rabbiner på besök. Vi är på god väg”, säger Nahmias och tillägger att det inte kommer att vara svårt att vinna islamisk certifiering. ”Det kommer att bli både kosher och halal” säger han.

I Singapore, vars regering har varit världens snabbaste när det gäller att godkänna kommersialisering av odlat kött, tar muslimska experter det ändå långsamt. ”Nya livsmedel som dessa är nya områden inom islamisk rättsvetenskap och kräver lämplig religiös forskning, analys och tolkningar” sa Islamic Religious Council of Singapore (IRCS) i ett uttalande via e-post. ”Det är en ny utveckling som IRCS studerar i detalj.”