Ett Halal Liv

Islamisk bankverksamhet och varför är den (teoretiskt) bra för miljön

Arwa Aburawa – Green Prophet

 

Doha Banks president, R Seetharaman, tillkännagivande att islamisk bankverksamhet är den bästa plattformen för att öka den ”gröna” finansieringen på grund av dess miljö och hållbar utvecklings värden har gjort att man på nytt börja tänka på islamisk bankverksamhet. Är det verkligen bra för miljön? Och i så fall varför? Så först, vad är islamisk bankverksamhet?

Islamisk bankverksamhet är det finansiella systemet som bygger på de islamiska lagars principer. Två av dess grundläggande principer är att inkomster ska delas och att det inte är tillåtet att ta emot eller betala ränta. Till exempel, om du får en kredit, betalar du inte ränta till långivaren, men bara det lånade beloppet plus ett litet extra belopp pengar man enades om i början.

Alla investeringar måste spegla de islamiska principer och man kan inte investera i bolag vars vinster kommer från försäljning av alkohol, fläsk, spekulationer eller hasardspel. Därför kan vi också säga att investera i projekt som är skadliga för miljön skulle vara felaktig, för om Gud har utsett människor till naturens beskyddare, att investera i till exempel oljebolag skulle strid med denna.

 

Med hänsyn taget till naturen och samhället

Ett annat skäl till att vi kan betrakta islamisk bankverksamhet som ett ”grön” alternativ är att det nuvarande ekonomiska systemet (kapitalism eller nyliberalism) sätter människans konsumtions behov över allt annat. Naturen ses som en kostnadsfri resurs och kostnaden för dess användning ingår inte i kostnaden för produktionen och därigenom främjas dess utnyttjande.

Däremot de islamiska principer som styr ekonomin inkluderar uppfattningen att människor är naturens beskyddare och måste se till att de bevaras. Dessutom, systematiskt överskott motverkas till förmån för måtta och samhällets välfärd. Detta är ett grundläggande påbud i islam och är centrum för alla sociala frågor, även de ekonomiska.

Till exempel vid ett möte under konferensen ”Mot en alternativ ekonomi” chefen för Doha Bank förklarade hur islamisk bankverksamhet är en del av ett system som betraktar samhället som en helhet och därför är bättre lämpad för att kunna främja grön ekonomiska (eller hållbara) initiativ som utveckling av vattenresurser, en ökad medvetenhet om den globala uppvärmningen, främjande av små och medelstora företag samt uppmuntra kvinnors deltagande.

 

Grön agerande säger mer än gröna principer

Islamisk bankverksamhet är klart väl lämpad att göra en positiv inverkan på miljön, men frågan är om dessa gröna principer verkligen kan gå i uppfyllelse och spela en roll i islamisk finansiering. Vid andra tillfällen har jag skrivit om miljöetik djup rotade i islam, men också om bristen på kunskap om sådana principer bland muslimer och den urusla förorenings nivå i många länder med muslimsk majoritet.

Dessutom tror jag inte att bankerna från Gulfstaterna kommer att sluta investera i oljebolag, som är skadliga för miljön. Således är förekomsten av miljöetik i Islam ingen garanti för dess tillämpning, vilket innebär att islamisk bankverksamhet fortfarande har mycket att bevisa innan vi kan ge den en grön kvalitetsstämpel.

 

Anteckningar

Arwa Aburawa är frilansjournalist med inriktning på miljö, kulturella och politiska frågor inom islam. Hennes personliga blogg: http://arwafreelance.com/