Ett Halal Liv

Islamisk bankverksamhet kommer till euroområdet

Redaktion – Källa: abc.es

Berlins tjänstemän som arbetar långa timmar med bearbetning av asylansökningar och socialt stöd till flyktingar kan nu
utantill KT-Banks IBAN nummer, en bank vars namn inte var känt förrän ett par månader sedan och som nu får flera kunder
i högt tempo bland nykomlingar till Tyskland. I juli förra året efter att ha blivit tilldelat sin licens av den tyska
finansmyndigheten BaFin, öppnade Kuveyt Türks dotterbolag sitt första kontor i Frankfurt med syfte att locka till sig
kunder bland de cirka fem miljoner muslimer som bor i Tyskland.

De hade just påbörjat marknadsföringsarbete för sin affärspolitik och dess produkter när den massiva tillströmningen av
flyktingar banade vägen och gav den en avundsvärd marknadsandel i branschen. Banken hade som sitt mål att till slutet av
2018 ha öppnat 200 000 kundkonton, det målet har nästan överskridits. Dess moderbolag, ett turkisk-kuwaitiskt företag
med en lång närvaro i arabländerna sedan 1970, har arbetat ihärdigt för att skapa ett starkt varumärke kring den
islamisk bankverksamhets principer och nu har tagit sitt första steg i euroområdet och påminn oss att beviljandet av
kredit utan räntekostnader inte var en uppfinning av Mario Draghi. KT-banken tar inte bara ut ränta, men de tar avstånd
från alla investeringar som innebär stora onödiga risker och eventuell finansiell verksamhet som omfattar spekulation.
Vidare i enlighet med sharia föreskrifterna undviker banken alla transaktioner där snus, alkohol, vapen, prostitution
och pornografi kan förekomma.

Efter de första hundra dagarna av intensivt arbete är verksamhetsansvarige, Kemal Ozan, nöjd. ”Vi fick så många
förfrågningar att öppna konton att vi knappt kan hantera volymen” sade han under Frankfurts 18:e Finance Week. ”Vi är
det första institutet som tillåter muslimer hantera sina finanser enligt sin tro, men vi också vänder oss till en
icke-muslim kundkrets som vill ha en mer etisk förvaltning av sitt kapital.” På bara några månader har banken också
öppnat kontor i Berlin och Mannheim och dess nästa mål för 2016 är att utvidga sin kortverksamhet, ytterligare öka
antalet transaktionskonton och öka online bank produkter.

Denna senaste insats kommer att möjliggöra ökningen av bankens verksamhet på stora geografiska områden, något ledningen
hoppas på. Banken sysselsätter redan idag 70 personer och under de kommande månaderna kommer de att öppna branscher i
Köln och Düsseldorf. ”Det är en pionjär” säger ordförande i Föreningen för Utländska Banker i Tyskland, Oliver Wagner,
”det finns vissa frågor om skatter, konsumentskydd och kapital som ännu inte är klara, men det är tydlig att i
Mellanöstern och Gulfregionen finns det många ögon som följer noga deras arbete som ett test. Vid en framgång, kommer
många andra institutioner att aktivera sin verksamhet i Europa.”

Kultur, ett hinder

Det enda hindret som KT-Bank har just nu framför sig, för att få större utrymme bland tyska kunder, är en nödvändig
introduktion i islamisk ekonomisk kultur och nomenklatur. Precis som Ikea kunder har blivit bekanta med de många
konsonanter i de nordiska namnen på sina möbler, måste den islamiska bank ta itu med termer som ”Gharar”, ”Maysir”
eller ”Riba” för att beskriva sin affärsstrategi och benämningar för sina finansiella instrument som Takaful, Ssukuk
och Murabaha.

Tillgångar: 1 880 miljoner

När man väl brutit barriären ser kunderna positiv på dessa finansiella produkter, såsom bostadsfinansiering där banken
är den som köper bostaden. Det uppskattas att den islamiska bankverksamhetens tillgångar uppgår till 1880 miljoner euro
och att skälet till att den inte har etablerats än i Europa är den bristfälliga harmoniseringen mellan jurisdiktioner
och tillsynsmyndigheternas olika kriterier. Dessutom finns inte idag någon mekanism för att bedöma riskerna för
islamisk finansierings produkter eller bedöma andra risker som teknisk eller IT liksom eventuella likviditets brist. Men
den ökade efterfrågan kan kompensera dessa svårigheter och det första steget har redan tagits av KT-Bank.