Ett Halal Liv

Islamisk bankverksamhet i väst accelererar

Redaktion &345 Nurain Magazine

Pornografi, spel, alkohol eller snus är orena inkomstkällor under islamisk lag och omfattas inte av investerare som
vill respektera sharia, de koraniska föreskrifter som styr muslimernas liv. Alla fonder eller bank med avsikt att
använda den likviditet som genereras av oljedollar och utvecklingen av kapitalmarknaderna i Persiska viken och
Sydostasien måste anpassa sina produkter och tjänster till vissa normer av moralisk karaktär.

Den finansiella industrin som uppfyller principen om ”inget ocker” har ökat stadigt sedan 2002 och det förväntas
att nästa år de globala totala islamiska investeringarna kommer att öka med 1,3 miljarder. I slutet av 2013, kommer
de globala banktillgångar att uppgå till 1,8 biljoner euro, enligt en rapport från Ernst & Young om den islamiska
finansieringens globala konkurrenskraft. Det är en av de få sektorer som kan hävda att den gick igenom den globala
finanskrisen utan skada.

Förkastade investering

Tillväxten av invandring från arabländerna och deras demografiska profil, som kännetecknas av en bred bas med ung
befolkning har lett till expanderingen av denna typ av bankverksamhet i väst och nu täcker mer än 105 länder. Det
finns idag en Islamic Market Dow Jones, en Dubai Shariah hedgefond och FTSE Sharia Global Equity. I var och en av
dessa börser analyserar en expertkommitté de företag som inkluderas för att säkerställa att föreskrifterna följes
noggrant. Det är vanligt att tillverkande företag, affärs och investment banking samt hotellnäringen och vapen är
utanför de islamiska investeringsfonderna.

Många ser i denna finans form en stor likhet med socialt ansvarsfulla investeringar som är så utbredda i väst.
Kortfattat förklarar en rapport från Bank of Spain under titeln ”Islamisk finansiering: Ny utveckling och
möjligheter”, att de förbud som islam tillämpar på sin ekonomi är att ta ut ränta, överdrivet risktagande och
spelande.

Riskspridning

Banking, för muslimer, är ett verktyg för att hjälpa människor, inte för att bli rik. Därför är det förbjudet att
ta ut, men också att betala ränta. En annan speciell egenskap är att alla avtal är baserade på vinst och
förlustdelningsavtal mellan banken och kunden och att finansiella transaktioner är alltid uppbackad av en verklig
tillgång.

Så hur får man en vinst? Det mest lysande exempel gäller bolån. Banken kan inte kräva ränta på ett lån, men den kan
ta ut en hyra för bostäder från sina hyresgäster tills de har återbetalat lånet. Något liknande händer med konton.
Inga räntetransaktioner, men banken tar ut kostnader. Det är tillåtet att sälja en produkt med en i förväg avtalat
vinstmarginal. Denna modell används i islamisk finansiering som en ersättning för investeringar i obligationer, som
kallas sukuk. En annan av de förbud som finns är preferensaktier samtidigt som utdelning från företag är välkomna.

En som har klart för sig om de föredelarna med islamisk finansiering är den brittiska premiärministern David
Cameron. Han passade på att använda World Islamic Economic Forum som hölls i London för att informera att
finansdepartementet arbetar med de praktiska detaljerna för att utfärda sukuk obligationer värda 200 miljoner
pounds nästa år. Avsikten är att omvandla Storbritannien till det finansiella centrum i västvärlden för den
muslimska banksektorn. Ett perfekt drag för att locka till sig likviditet och ytterligare utveckla de tjänster som
erbjuds av City of London.

Bland de utmaningar som den globala islamiska bank står inför är att kunna hänvisa sina institutioner till ett
kontrollorgan som liknar den internationella kommersiella banktillsyn. Modellen med joint venture avtal verkar vid
första anblicken vara fördelaktig, men ratinginstitutet Fitch bedömer att de faror båda möter är likadana.