Ett Halal Liv

Haram (förbjudet) livsmedel i Islam

IIF Redaktion

 

Vad Han har förbjudit er är kött av självdöda djur, blod och svinkött och sådant som offrats åt en annan än Gud. Men den som [av hunger] tvingas [att äta sådant] – inte den som av trots överträder [förbuden] eller som går längre [än hungern driver honom] – begår ingen synd. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. (2:173)

Detta Aya från sura Al Baqara anger de kategorier av kött och kött derivat som är förbjudna i den muslimska församlingen. Kött från ett djur som dog till följd av något annat skäl än slakt är förbjuden. Detta omfattar om djuret föll från en höjd, om den blev dödad av ett annat djur, som ett resultat av förberedelse processen i ett slakteri, genom strypning, mm. Alla djur, som inte har slaktats, anses vara ett dött djur och kött från ett sådant djur är förbjuden. Detta gäller inte fisk, skaldjur och gräshoppor, som är halal, även om de inte slaktas.

Blod, som rinner ut från en kropp, vare sig slakten utfördes ordentligt eller inte. Detta utesluter blodet som kan finnas kvar i ett inre organ såsom lever eller mjälte.

Alla objekt som härrör från grisen (svin) är förbjudna. Detta inkluderar kött (som bacon, skinka, kotletter fläsk, mm.), fett (ister), hud, senor och ligament (gelatin), enzymer (pepsin) och andra ingredienser som härrör från djuret.

Allt som härrör från ett djur som slaktats med åberopande av ett annat namn än Allah, Skaparen, en persons namn, en orsak eller någon annan än Allah är förbjudet.

Dock under vissa förutsättningar är det tillåtet att konsumera en del av dessa förbjudna föremål. Alla följande villkor måste vara uppfyllda för att detta ska vara tillåtet:

  1. Ytterst behov. Om det inte finns någon annan mat tillgänglig, även något annat än kött, och en del näring krävs för att upprätthålla livet. Faktum är att om ingen annan mat finns tillgänglig och man väljer att avstå, och sedan svälter man ihjäl, då har man begått en synd som bestraffas med helvetets eld. Därför måste man ta det som behövs för att uppehålla livet.
  2. Begränsad kvantitet. Endast det minsta kvantitet som krävs för att uppehålla livet är tillåtet. Man ska inte ha en komplett måltid. (Kom ihåg att för en muslim, en fullständig måltid är en tredjedel av magens volym i livsmedel och en tredjedel i dryck.) Vissa anser att tre munsbitar är allt som kan accepteras.
  3. Halal aktivitet. En person som vill bryta mot reglerna har syndat om han/hon konsumerar dessa förbjudna föremål. Om man går ut för att begå ett brott (synd), har slut på mat och bara hittar dessa artiklar, då får han/hon inte ta del av dem, inte ens till den begränsade mängden som anges ovan.
  4. Ingen längta efter det förbjudna. Det bör inte finnas någon önskan att ta del av denna förbjudna mat. Dock av yttersta nöd, kan man bli ”tvungen att äta” för att överleva.
  5. Sökande efter alternativa produkter. Man måste fortsätta att söka ett halal alternativ och omedelbart avstå från ytterligare förbjudna produkter när ett halal alternativ finns. Självklart, om grönsaker, rotfrukter, bär eller andra objekt finns tillgängliga, då får man inte konsumera dessa livsmedel.

 

Om man uppfyller någon av de ovan nämnda villkor och äter någon av de förbjudna föremål som diskuteras tidigare, kommer Allah att hålla honom utan synd för det, för Allah, är Förlåtare, den Mest Barmhärtige.