Ett Halal Liv

Halal Regler

Hanif Escudero Uribe – Instituto Halal

 

I allmänhet för att ett livsmedel, produkt eller tjänst ska anses Halal, måste den följa de islamiska reglerna som finns i Koranen, i profeten Mohammeds traditioner samt de islamiska juristers läror. Det innebär att de är lämpliga att konsumeras säkert.

 

1.- Beträffande Halal mat

När det gäller livsmedel är följande några av de viktigaste villkoren:

 • Den måste vara fri från förbjudna ämnen eller komponenter.
 • Den måste vara en produkt framställd med användning av lämpliga verktyg eller maskiner.
 • Den får inte komma i kontakt med ett förbjudet ämne eller produkt under tillverkning, produktion, bearbetning, lagring och transport.
 • De tillåtna djuren måste slaktas utan onödigt lidande och uppfylla den bestämda uppsättning villkor.
 • I allmänhet betraktas fisken som Halal.
 • Konserveringsmedel, färgämnen, smakämnen eller tillsatser är Halal.
 • Fodret för djuren måste vara från växtriket.

 

2.- När det gäller turisttjänster

När man använder termen Halal för anläggningar (hotell, restauranger, fritid) inom tjänstesektorn innebär det att de uppfyller villkoren som krävs av muslimer i frågan om mat, logi, transport, bönelokaler och anläggningar för tvagning.

Några av de viktigaste förutsättningarna är:

 • Att de råvaror som används av restaurangerna är Halal.
 • Lagring av råvarorna och mat skall göras på ett sätt som inte orsakar förväxling med andra varor som betraktas som Haram.
 • Hanteringen av Halal livsmedel sker i en exklusiv plats för denna typ av produktion. Redskap och kokkärl, knivar, behållare, bord och i allmänt alla sådana verktyg som används för Halal livsmedel, inte bör exponeras för korskontaminering.

 

3.- När det gäller andra produkter

När termen Halal tillämpas på kosmetika, parfymer, apotek, barnomsorg, apoteksprodukter, hygien eller industriell hygien antyder att de har producerats i enlighet med islamisk lag och därför med en kvalitets förfarande och i deras sammansättning finns inte produkter eller ingredienser som är Haram och/eller deras derivat.

 

4.- När det gäller Halal ekonomi

Halal finansiella produkter och tjänster är de som uppfyller de krav som ställs av islamisk lag inom ekonomi och finans. Det finns tre grundläggande punkter i islamisk ekonomi:

 • Riba är strängt förbjudet, vilket innebär att du inte kan ha ocker.
 • Man får inte delta i transaktioner med branscher eller företag med verksamhet som är Haram.
 • Undvik så lång som det går Gharar, vilket innebär att ta risker eller alltför osäkra situationer.

 

Några av de tillåtna verksamheter som är vanliga i islamisk finansiering är:

Bai Salam: Denna term hänvisar till förskottsbetalning av varor eller tjänster som inte finns eller inte är färdig tillverkad eller utförd. Normalt kan ingen försäljning ske om produkten eller tjänst inte finns vid tidpunkten för avtalet, men denna typ av försäljning är ett undantag från den allmänna regeln. Men man bör definiera de köpta produkterna och datum för leverans eller utförande av tjänster. Det är inte tillåtet att använda guld och silver för verksamheten.

Bai Muajjal: Denna term hänvisar till betalningsanstånd eller efter hyra. Det är finansiering med uppskjuten avkastning under en viss tidsperiod. Detsamma kan göras med hjälp av revers, check eller bank insättning.

Murabaha/Morabaha: Denna term hänvisar till en försäljnings transaktion som anger kostnaden för inköp, försäljning och vinst. Tekniskt är det en försäljning där säljaren deklarerar sin kostnad och vinst.

Musharakah (joint venture mellan organisationer eller personer) Denna term hänvisar till överenskommelser eller avtal mellan personer eller organisationer som önskar bilda en gemensam organisation eller företag. Detta koncept används ofta för företag, partnerskap eller joint venture. Vinsterna delas enligt en överenskommen kvot, medan förluster delas baserad på den procentuella deltagande av varje partner.

Mudaraba-Mudharabah: Detta begrepp refererar till transaktioner där en part agerar som investerare.