Ett Halal Liv

Halal mat producenter kräver strängare normer

Robin Gregson – New Food Magazine

 

Halal livsmedelsproducent KQF, har fördömt som ”skamligt” det senaste misslyckandet av processövervakning och livsmedels kontroll som har gjort det möjligt för brittiska producenter och återförsäljare att sälja häst, fläsk och annat inte certifierat kött som en del av livsmedel produkter märkta som ”halal”.

Faruk Vali, VD för företaget, baserat i Lancashire, menar att den senaste tidens misslyckanden är ett symptom på ett större problem inom halal köttindustrin och pekar på behovet av mer enhetliga och robusta garantier i alla skeden av produktionsprocess.

”Matens integritet är av stor religiös betydelse för muslimer” förklarade han. ”Att upptäcka att fläsk eller icke halal häst kött, på något sätt, enligt uppgift har förorenat halal mat, är något som går utöver en fråga om enkel motvilja, eftersom det har en inverkan på själva tron.”

”Det faktum att vissa tillverkare har tillåtit sådana misslyckanden, pekar på oegentligheter i produktionsprocesser samt felaktigheter i kontroll-och certifieringssystem man har antagit. Jag tycker att det mest tillförlitliga systemet är den som innebär att man har en inspektör som tillhör halal certifieringsorganet permanent stationerad i livsmedels bearbetningsanläggning, och en annan inspektör på slakteriet från vilket köttet kommer ifrån. Det är en fråga om att ha ögon och öron på plats, en konstant övervakning, rättvis och human av produktionssystemet, som skyddar livsmedels integritet på alla stadier.”

”Vissa halal övervakningsorgan är ganska strikta i sina metoder och sätter inspektörer (på bekostnad av livsmedelsproducenter) i slakterier och produktionslinjer så att processer och verksamhet övervakas hela tiden., Vilket i vår mening är den perfekta, och liknar i många avseenden det system som tillämpas av judarna, enligt vilka livsmedlen inte kan anses kosher om de har varit ”dolda för ögonen”. ”Med andra ord bör maten hållas under noggrann uppsikt för att se till att lämpliga processer följs och när de lagras eller transporteras, måste göras med förseglade behållare, tankar och pallar med garantimekanism ”.

Samtidigt driver KQF sina anläggningar med heltid tillsyn av Halal inspektörer från Halal Monitoring Commitee (HMC) och fungerar bara med slakterier som har samma oberoende kontroller. Detta medför oundvikligen högre kostnader än ett system som enbart förlita sig till regelbundna stickprovskontroller – ”in situ” – men företaget anser att det är det enda sättet att förhindra olyckor eller avsiktligt missbruk.

”Om maten ständigt övervakas och hålls isolerade när den är utom synhåll, då är risken för att icke halal råvaror och ingredienser kommer i kontakt med dem när det gäller produktionen nästan obefintlig” säger Vali. ”Detta har en högre kostnad, vilket överförs till klienten, men detta väcker en viktig fråga hos den vanliga konsumenten: Vilket pris sätter du på din mats integritet?” tillägger han.

”I svåra ekonomiska tider tenderar priset att bli en allt viktigare faktor hos kunder och producenters medvetande i allmänhet, de försöker svara med att minimera kostnaderna så mycket som möjligt. I ett sådant scenario, de som har tillförlitliga halal kontrollförfaranden på plats, ställs verkligen inför en stark frestelse att sänka kostnaderna genom att välja mer överkomliga kontroll-och certifieringssystem vilket innebär en högre risk för misslyckande och dåliga metoder som ger större utrymme för missbruk” säger han.

”På sätt och vis skapar efterfrågan på allt billigare mat en spänning mellan religiösa principen och vinstintresse. Men precis som muslimska konsumenter måste fråga sig hur mycket de värderar sin mats integritet, måste producenter fråga sig i vilken utsträckning ska de kompromettera sina principer i jakten på vinst. Om sann respekt och/eller religiöst engagemang är vad som driver och uppmuntrar en halal livsmedelsproducent, så bör det aldrig vara en fråga om att försöka bryta regler eller kringgå kontrollprotokollen. Muslimer tror att ingenting kan döljas från Gud den Allsmäktige, så enligt min mening borde observation av en korrekt process vara automatisk och utan invändningar.

”Vi tror att kontinuerlig inspektion på plats ger större säkerhet mot de typer av misslyckanden och bedrägerier som branschen har sett under de senaste veckorna, men inget system är helt idiotsäkert och om mer kan göras för att höja standarden och skydda ännu mer matens integritet, då kommer KQF att stödja verkligen alla ansträngningar i den riktningen” avslutar Vali.