Ett Halal Liv

Halal begreppets innebörd och gränser

Hanif Escudero Uribe – Instituto Halal

När man talar om Halal, talar vi om en term som har en karaktär av rekommendation, en guide om goda metoder för att uppnå ett bra individuell och gemenskaps liv. Nivån på hur djup vi lever efter Halal principerna är något som är en del av individens frihet, en intim och okränkbar del av varje människa. För de mer praktiserande inom detta område blir det också ett mått på kvalitet i sin religiösa eller andliga välbefinnande.

Denna idé om att förbättra alla aspekter av livet är alltid positiv och tillåter oss bemöta livets gång på en mer glad och engagerad sätt och särskilt med sig själv. Det finns också länder som ingår i denna globaliserade värld, där Halal är relaterad till den rättsliga aspekten, det vill säga där den skiljer mellan vad som är lagligt eller olagligt. Detta gäller frågor som livsmedelsimport, turism eller finansiella placeringar.

Nu kan vi behandla några frågor som förmodligen delas av många av oss. I vilken utsträckning kan människor reglera eller bedöma aspekter som Alla) har tillåtit eller förbjudit? Hur kan vi utöva en Halal livsstil utan att korsa andra gränser som tvång eller ta till oss gudomliga egenskaper? Vem och vad avgör vad som är Halal och vad är deras ansvar?

Frågorna är svåra men faktiskt är deras svar enkelt att förstå och finns i Koranen, inte i verser (suror) specifik utvalda för att motivera ett särskilt argument, men i den kosmiska, globala och barmhärtiga mening som finns i Koranens budskap, som också kommer att påminna oss om många frågor som togs upp i tidigare uppenbarelser som Jesus eller Moses budskap (frid vare med dem).

Idag utgör islam och muslimer en mosaik av tolkningar, åsikter och synpunkter som leder till olika vyer av utövandet av islam, en religiös mångfald och därmed en relativitet i halal konceptet. Även om det finns en viss enighet om allmänna synpunkter, finns det också skillnader på vissa specifika punkter eller nya frågor som inte togs upp under uppenbarelsens tid. Dessutom är det naturligt att debatter och åsikter av olika slag dyker upp inom vilken religiös praxis som helst, på grund av den snabba utvecklingen i modern tid inom teknik, kommunikation och medicin.

Även utanför den religiösa, som människor, ställer vi oss alla frågor som rör hela samhället, till exempel användning av GMO (genetiskt modifierade organismer) i livsmedel, aborten, eutanasi (dödshjälp), vapen försäljning eller organtransplantation. Innan vi avgör utan någon eftertanke, i våra tankar, om detta eller någon annan fråga är Halal, är det viktigt att stanna upp och tänka globalt, i harmoni med miljön runt omkring oss, om de saker som ger dig något gott varje dag, som den vise Hashim sade: ”Halal, är det goda och utan biverkningar.”

Att sätta sig i andras skor hjälper oss också till att få en mer objektiv synvinkel och visa respekt för andras åsikter och idéer. En mycket vanlig inställning för att betrakta något som Halal, både i frågan om vårt individuella medvetande och om de sociala beteende, är det faktum att det är inte uttryckligen förbjudet, det vill säga att det Allah inte förbjudit oss är tillåtet för oss. Och människan har inte tillräcklig auktoritet för att förbjuda det som Allah har tillåtit.

Ett annat kriterium som visar en av Halals gränser är att undvika det vi är osäker över. När det finns ett livsmedel, uppförande eller praxis som anses osäkra är det bäst att hålla sig borta från den. Inte av rädsla för att ”synda”, utan snarare att undvika onödiga hälsorisker.

Måttlighet är en gräns som också leder oss närmare en Halal livsstil. Att inte överdriva, i dess vidaste bemärkelse, är något viktigt för att hålla ett balanserat och hälsosamt liv. En måttlig kost, fysisk aktivitet, artigt tal, alltid minnas våra nära och kära, tillräcklig sömn och ett bra sexliv, är friska beteenden som tillåter oss att leva bättre, de är inte en börda, utan en njutning för oss själv.

En annan aspekt som hjälper oss att veta om något är Halal, är att anse att det dåliga i stor är det också i en liten omfattning. På denna punkt finns det kontroverser och undantag, särskilt när det gäller medicin, hälsa eller hygienrelaterade produkter. I själva verket finns det rekommendationer, som den från den Nionde Fiqh Medicode Seminarium, som drivs av den Islamiska Konferens Organisation för Medicinska Vetenskaper eller som Ibn Taymmiah anger i sin fatwa (21/502) och som lyder: ”Om en liten mängd av en förbjuden substans X blandas med en dominerande tillåten substans Y, och när substans X förlorar alla sina attribut som smak, färg och doft, då förlorar substans X, på grund av den har lösts i substans Y, alla sina orena och förbjudna egenskaper.”

En annan mycket viktig punkt när vi diskuterar Halal, kanske den viktigaste, är att fokusera på ett sammanhängande sätt med de olika standarder och referensnormer som utvecklas på marknaden, för att kunna kräva uppfyllandet av de etablerade kraven. De sociala, ekonomiska, politiska kontexter, kan också bestämma att något är eller inte är Halal. Till exempel fatwor (Religiösa juridiska rådgivning) är mycket vanliga för att avgöra huruvida något är Halal. Och fatwor görs också för en viss plats och tid, med hänsyntaget till det sammanhang där den utfärdas i.

För närvarande Halal har många användningsområden, till exempel inom områden som livsmedel, finans, kosmetika, medicin och turism. Även om det finns allmänna villkor, samtliga dessa kluster har sina egna specifika frågor, utöver de religiösa, marknadsrelaterade, konsumtion och politiska program i varje land. En annan anmärkningsvärd aspekt är tillväxten inom olika verksamhetsområden såsom marknadsföring, certifiering eller kontroll, och som har tydliggjort behovet av att genomföra en normaliseringsprocess som standardiserar de olika kriterierna kring ett dokument, även om på ett minimum, vilket tillåter en harmonisk utveckling av halal industrin.