Ett Halal Liv

Ekologiskt kött och halal. Äntligen!

Webislam

 

Även om halal har fått en plats på marknaden och den ekologiska (eller bio) är redan populär, man ser sällan i samma produkt båda orden.

I England brukar man inte se dem tillsammans eftersom många associationer med ekologisk produktion inte är överens med den halalslakt metoden. Å andra sidan är många slaktare bara intresserade av låga priser och inte av kvaliteten på köttet.

 

Halal och Tayyib

Men om vi går till Koranen och söker ordet ”halal” (lagligt) när det gäller mat, ser vi att det åtföljs av uttrycket ”tayyib” som betyder ”god och hälsosam”.

I grund och botten är det samma sak som att placera bredvid Halal den ekologiska etiketten, och dessa är de livsmedel som har rekommenderats för muslimer, för Koranen utmanar oss att äta ”Halal och Tayyib”.

Så varje gång jag hittar halal ekologiska köttproducenters initiativ, ni kan föreställa er hur glad jag blir, eftersom jag ser att vi återtar både halal och tayyib. Det är mycket bättre att äta mindre kött av bra kvalitet än stora mängder av sämre kvalitet.

 

Livsmedel som är lämpligt

Idag, många muslimer äter kött från ”Bokens folk”, tillåtet i Koranen, men de ger det en mycket bredare bemärkelse eftersom de inte begränsar sig till att äta kött från judiska och kristna troende. De flesta religiösa rättslärda accepterar att man får äta allt kött förutom de förbjudna enligt Koranen, såsom fläsk, i situationer där det är svårt att hitta halal kött, särskilt i länder där muslimer är i minoritet.

Detta har blivit en handelsvara, men vad de har glömt är att ett av de viktigaste skälen för att äta halal kött är inte bara blodet som spillts vid slakten, men att det slaktat djuret på detta sätt blir av med tre gånger mer blod än med annan metod. Detta innebär att konsumenterna äter tre gånger mer blod som finns kvar i köttet, där det finns de flesta toxiner.

 

Halal och frisk

I en tid där människor är medvetna om sjukdomar relaterade till köttkonsumtionen, medvetenhet om blods toxicitet bör också vara viktigt. Halal slakt är ett sätt att förhindra överskjutande toxiner.

Lägg nu till den ekologiska aspekten, dvs att djuret inte har matats med antibiotika eller hormoner eller andra tillsatser i fodret som ofta används och att dem har vuxit utomhus. Så får vi en slutprodukt halal, hälsosam och bra för konsumenten, vilket rekommenderas i Koranen.

Jag tror att muslimer måste vara mer mottagliga för den ekologiska aspekten av köttet för att förstå varför det är bättre att betala lite mer för renheten av köttet de äter. Vi vill gärna att denna medvetenhet bland muslimerna inte ska begränsas endast till denna aspekt av kvalitet, men också av halal-konceptet. Vi måste komma ihåg varför det är viktigt att äta halal kött, och inte bara för att man inte äter fläsk, men för att skilja den från djur som inta har slaktats på föreskrivet sätt och därför innehåller ett överskott av toxiner.