Ett Halal Liv

Efterfrågan på halal produkter ökar

Sachin Kumar – The Peninsula

Länderna i Persiska vikens samarbetsråd (GCC) är fast beslutna att spela en avgörande roll i den växande halal marknaden under
de kommande åren, enligt en rapport från International Trade Centre. Enligt beräkningar genererade marknaden för halal mat och
dryck, spridda över olika länder och kulturer, transaktioner värda 1,37 miljarder dollar under 2014.

”Med tanke på att GCC-länderna, både kollektivt och individuellt, försöker aktivt spela en mer framträdande roll i halal ekosystemet,
kan man förvänta att regionen kommer att få större inflytande i halal marknaden under de kommande åren” säger rapporten ”Från
nischmarknad till huvudmarknad – Halal globalisering” (”’From Niche to Mainstream – Halal Goes Global”) som nyligen släpptes av
International Trade Center vid en konferens i Doha.

”Det är betydelsefullt att GCC-regionen, med utgifter på 93 miljarder dollar i mat och dryck, vilket motsvarar 21 procent av de totala
utgifterna i Mellanöstern och Nordafrika (MENA), ses vanligtvis som den viktigaste marknaden i regionen” enligt rapporten.

Halal koncept tillämpad på livsmedel har funnits i mer än 1400 år, men det är under de senaste decennierna som halal produkter har
blivit framträdande runt i världen. Efterfrågan på halal produkter och tjänster kommer att öka på grund av ökad muslimsk befolkning.

”Den globala muslimska befolkningen överstiger 1,6 miljarder människor, den växer dubbelt så snabbt som icke-muslimska världen
och förväntas uppgå till 2,2 miljarder år 2030. Det är därför inte förvånande att marknaden för produkter och halal tjänster lockar
alltmer uppmärksamhet över hela världen” enligt rapporten.

Traditionellt sätt gällde halal bara kött och fågel, med specifikt hänvisning till slakt metod. På senare tid har termen fått större
projektion till att även omfatta andra livsmedel, såsom mejeriprodukter, bageri, konfektyr, färdigmat, konserver, tillsatser, aromer, läsk,
mm.

”Ur ett affärsmässigt perspektiv, erbjuder den halal marknaden tveklöst en rad attraktiva möjligheter. Eftersom många traditionella
marknader har nått en mättnadspunkt och framväxten av en ny marknad baserad på halal värderingar och principer innebär i själva
verket, skapandet av en ny handels paradigm.” säger rapporten. ”Den är starkt styrt av mat och dryck sektorn, och på senare tid har
den expanderat till läkemedels-, kosmetika och personlig hygiens sektor, drivet av ökad konsumentmedvetenhet och affärsmässigt
perspektiv om nya marknadsmöjligheter” enligt rapporten.

Halal marknaden har väckt internationella företags uppmärksamhet. Denna nya marknads potential betonades i AT Kearneys rapport
i 2008: ”Att ta itu med den muslimska marknaden – Kan man motstå det?” som redan då förklarade att ”muslimer representerar
konsument gruppen med snabbast tillväxt i världen. Alla de företag som inte tänker på hur de kommer att kunna erbjuda sina
produkter och tjänster till den här gruppen kommer att missa en stor möjlighet att påverka både toppen och botten av sitt
tillväxtdiagram.