Ett Halal Liv

Efterfrågan på Halal kosmetika växer

Oneco – Procomer

En studie från Malaysias universitet uppskattade den globala marknadens storlek på halal kosmetika till 14,5 miljoner
euro, och trenden går uppåt. Enligt en marknadsundersökning gjort av det brittiska företag Organic Monitor ökade
försäljning av halal produkter i Mellanöstern med 20 % förra året.

Fler och fler tillverkare går in på marknaden och erbjuder halal-certifierade produkter. Organic Monitor i
Mellanöstern ser ett samband mellan den ökande efterfrågan på naturliga och ekologiska kosmetika och halal kosmetika.
Den viktigaste faktorn i denna utveckling är att naturkosmetika inte är testade på djur och innehåller ofta inga
animaliska ingredienser.

Organic Monitor säger att marknaden är fortfarande liten, men enligt marknadsanalytiker, tillväxtpotentialen hos halal
kosmetika är hög, detta på grund av muslimerna är den konsumentgrupp som växer snabbast runt om i världen, till
exempel i Frankrike som med cirka 4,7 miljoner muslimer är en viktig marknad i Europa för denna typ av kosmetiska
medan i USA, Malaysia och Storbritannien har företag specialiserat sig på detta segment och utvecklar produkter under
denna linje.