Ett Halal Liv

E-Nummer

IIF:s Redaktion

 

E-nummer är ett referensnummer som används av Europeiska unionen för att underlätta identifiering av livsmedelstillsatser. ”E” står för ”Europa” eller ”Europeiska unionen”. Vanligtvis tilldelas varje livsmedelstillsats ett unikt nummer, men ibland släkttillsatser ges ett tillägg (”a”, ”b”, eller ”i”, ”ii”) till ett annat E-nummer.

Kommissionen i Europeiska unionen tilldelar E-numret efter att tillsatsen godkänts av vetenskapliga kommittén för livsmedel (SCF), det organ som ansvarar för säkerhetsbedömning av livsmedelstillsatser i Europeiska unionen.

Konventionen för att tilldela E-nummer är:

100-199     Färgämnen
200-299     Konserveringsmedel
300-399     Antioxidanter, fosfater, komplexbildare
400-499     Förtjockningsmedel, geleringsmedel, fosfater, Fuktighetsbevarande medel, emulgeringsmedel
500-599     Salter och liknande föreningar
600-699     Smakförstärkare
700-899     Används inte för livsmedelstillsatser (används för fodertillsatser)
900-999     Ytbehandlingsämnen, gaser, sötningsmedel
1000-1399     Diverse tillsatser
1400-1499     Stärkelsederivat

 

E-nummer används endast för ämnen som tillsätts direkt till livsmedel, så främmande ämnen, enzymer och processhjälpmedel, som kan klassificeras som tillsatser i USA, ingår inte i E-nummer systemet.

Det finns ett EU-direktiv om märkning av livsmedel som kräver att livsmedelstillsatser skall förtecknas i innehållsförteckning när de tillsätts för tekniska ändamål. Detta omfattar färgämnen, sötning och smakförstärkarmedel samt för konservering, förtjockning, emulgerande och liknande.

Ingredienserna skall anges i fallande ordning efter vikt, vilket innebär att i allmänhet tillsatserna finns i slutet av listan över ingredienser. Men ämnen som används för att skydda växter och växtprodukter, aromer och ämnen som tillförs som näringsämnen (t.ex. mineraler, spårämnen eller vitaminer) inte behöver tas med i ingredienslistan. På grund av detta, vissa ämnen som klassificeras som livsmedelstillsatser i andra länder kan undantas från livsmedelstillsatsen definition i EU.

När det gäller Halal, E-nummer har en begränsad användning. I allmänhet måste tillsatsens ursprung vara känt för att avgöra om det uppfyller villkoren för halal.

Denna artikel har hämtats från en föreläsning av Prof. Dr Gert-Wolfhard von Rymon Lipinski, Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH, Frankfurt, Tyskland under Halal konferensen 2001 i Paris, Frankrike.