Ett Halal Liv

Det är nödvändig med ett internationell ackrediteringssystem för halal certifiering

Redaktion – Halal Focus

En standardiserad globalt erkännande rekommenderas starkt för att Halal industrin ska kunna fortsätta att
säkerställa handelns tillväxt och expansion utan ytterligare tekniska hinder. Detta var en av de centrala idéerna
som lades fram under den andra dagen av Halal toppmöte (WHS 2015) som hölls vid Convention Center i Kuala Lumpur,
Malaysia, mellan den 1 och 4 april.

I sin nuvarande sammansättning arbetar många institutioner för halal ackreditering och certifiering individuellt och
på ett självständigt sätt, framförallt, på grund av att det saknas en global organisation att leda detta uppdrag.

”I de flesta fall, kan man inte verifiera integriteten hos Halal leveranskedjan i hela systemet” säger Salih Yuksel,
interim vd för SMIIC och chef för Avdelning för Ackrediterings System vid den Turkiska Ackrediterings Byrå (TURKAK).

”Visst, det finns en stark efterfråga och en stor behov av att ta itu med denna svaghet i Halal
certifieringsorganisationer” sade han tidigare under certifieringsforumet organiseradunder WHS 2015.

Bland de vanliga misstag som begåtts av Halal certifieringsorganisationer finns bristen på öppenhet och konkurrens.
Det faktum att det finns mer än tusen Halal certifieringsorganisationer i världen som inte använder en specifik och
erkänd Halal förfarande är en tydlig signal.

Om vi antar att skillnader i kunskap, undervisning och praktik av islam är den mest sannolika orsaken till
situationen, sade Salih att industrin måste fortsätta att fokusera på att utvecklas trots skillnader.

En betydande 85 procent av tillverkade varor och råvaror kommer idag från icke-muslimska länder där Halal
certifieringsprocesser ligger faktiskt på en mer avancerad nivå än de muslimska länderna.

Trots detta finns det dock en positiv pågående projekt för att skapa en uniform standard Halal genom att tillämpa en
metod liknande ISO som kommer att genomföras av Institutet för Standarder och Metrologi för islamiska länder, SMIIC,
som leds av Dubai.

SMIIC är medlem i Organisationen för Islamisk Samarbete (OIC) som inrättades 2010 med det huvudsakliga syftet att
förbereda OIC Halal Standard/SMIIC i syfte att uppnå enhetlighet i mekanismerna för metrologi, laboratorieanalys och
normalisering.

Sammanlagt 31 medlemsstater av de 56 muslimska länder i OIC har anslutit sig till initiativet med
Bosnien-Hercegovina och Malaysia som de senaste att gå med i november förra året.

”Ett system med enhetliga Halal standarder kommer att leda till ett ömsesidigt erkännande av certifikat genom en
erkänd ackreditering vilket kommer att lugna konsumenternas förtroende och minska de tekniska handelshindren”
påpekade Farah Al Zarooni, direktör för ESMA:s Ackrediterings Avdelning baserat i Dubai.

”Enhetligheten av Halal standarder som utvecklats av SMIIC, som är en mellanstatlig institution, kommer att bana väg
för att förbättra de ekonomiska förbindelserna inom branschen. Vi vill främja en standard och analysmetod som blir
erkänd världen över” tillade han.

Under tiden togs upp en annan viktig fråga under det fjärde mötet i Certifierings Forumet, bristen på forskning för
att förstå de muslimska och icke muslimska konsumenters demografi, efterfråga och uppfattning över Halal industrin.

”Det här är förmodligen den enda bransch som har en potentiell marknad på cirka 3 miljarder dollar, men ingen
forskning görs för att ta itu med de problem och konsekvenser som hotar branschen” säger Dr Haseeb Shabir, professor
vid Hull University Business School, Storbritannien.

Det finns ett stort behov av att fastställa perceptionen och anledningen till varför konsumenternas alienation mot
Halal produkter och tjänster ökar innan man sätter igång en utbildning och global medvetenhets kampanj för att
korrigera missuppfattningar.

”Är det islamofobi eller etisk hot, eller kan vara stereotyper?” frågar sig Haseeb. ”Det finns några rapporter som
tyder på att Halal industrin ses negativt eftersom det skulle kunna finansiera terroristverksamhet. Alla dessa
farhågor nämns ofta och måste beaktas och agera därefter. Bransch aktörer, organisationer och alla sektorer som
berörs kommer att behöva investera i spjutspetsforskning specifikt i Halal området” tillade han.

OIC har återigen blivit uppmanad att hjälpa detta initiativ och aktivt delta i en PR och social medvetenhets kampanj
för att sprida och främja Halal konceptet som ett hälsosammare alternativ och som inte förstärker den felaktiga och
missvisande uppfattning om branschen.