Ett Halal Liv

Den muslimska resemarknaden

Rushdi Siddiqui – Khaleej Times

Man kan säga att Michael Wolfs bok, ” One Thousand Roads to Mecca: Ten Centuries of Travellers Writing about the
Muslim Pilgrimage” (Tusen vägar till Mecka, Tio århundraden av resenärer som skriver om den muslimska
pilgrimsfärden”) fångar muslimernas trend och önskan för resor.

Det hela börjar med en önskan i tidig ålder för att uppfylla en av de fem pelarna i Islam, Hajj, med exempel på
upptäcktsresande som Ibn Batutta, Ibn Khubair eller till och med Malcolm X. Men den muslimska resemarknaden
uppskattas till 100 000 miljoner dollar och är inte begränsad enbart till slutförandet av Hajj eller Umrah, det är
en stor och växande marknad inom underhållning, delvis på grund av befolkningstillväxt, stigande inkomst per
capita, den lägre kostnaden för resor, mm och inkluderar vissa regler för interaktion. Därför muslimerna, som
helhet, utgör ”en tillväxt segment som väntar på att utnyttjas”.

”De flesta av dessa (muslimer) som åker på semester letar inte efter en religiös upplevelse på sina
resdestinationer. De reser för att njuta av vad de flesta andra turister vill njuta av, till exempel kultur,
shopping, sightseeing och matupplevelser, men allt det utan att äventyra deras tro, sade Fazal Bahardeen, grundare
och VD för Crescentrating och HalalTrip.”

Efter det Världs Ekonomiska Islamiska toppmötet (GIES) som hölls i november 2013 i Dubai, verkar det som den
islamiska resemarknaden behandlas som en finansiell tillgång på växande marknader, inklusive i icke-muslimska
länder, eftersom alla är intresserad av att ha en del av denna marknad som värderas till 137 miljarder dollar.

Under 2014 har Japan lagt fram en ”aggressiv” kampanj och välkomnat muslimerna, och har visat tecken på en stark
förståelse på att halal mat, bön utrymmen, mm är viktiga förutsättningar för att få dessa konsumenters dollar.
Exempelvis Japan Halal Summit 2014, som hölls mellan den 4 och 6 augusti med stöd av organisationer som SMIIC och
sponsorer som Emirates Airlines, hade en session om turism och Halal catering och en workshop om halal turism
mellan Japan och Indonesien.

Bakgrunden

Crescentrating, baserat i Singapore, har en utbildningsverksamhet (klassificeringssystem) och ge idéer om den
islamiska resemarknaden sedan 2009, och några av de intressanta observationer de erbjuder är:

 • Muslimer kommer att utgöra cirka 25 procent av världens befolkning 2020
 • Muslimska resenärer och turister kommer att spendera cirka 140 miljarder dollar år 2014
 • 50 procent av muslimerna är under 25
 • 53 procent av muslimerna reser med familjen
 • Det förväntas att den årliga tillväxttakten för hur mycket muslimska turister spenderar blir 4,8 procent under
  perioden 2012-2020. Det förväntas också att den genomsnittliga tillväxttakten är 3,8 procent för samma period

 • År 2020 väntas att de totala utgifterna för muslimska turister kommer att öka till 192 miljarder dollar, vilket
  kommer att bli 13,4 procent av de globala turistutgifterna

 • 70 procent av de globala islamiska utgifterna kommer främst från 15 marknader, sex GCC länder (ca 37 procent), tre
  från Sydostasien (10 procent), Turkiet/Iran (16 procent), och fyra europeiska länder (7 procent).

Behov baserat på resenärernas tro:

 • Man bör ha Halal mat tjänster och information samt utrymmen för bön.
 • Det är bra att ha bekväma toaletter med vatten och speciella tjänster och anläggningar under månaden Ramadan
 • (fastan)

 • Det är gynnsam att inte organisera eller vara värd för verksamhet som inte är Halal eller anläggningar för
  rekreation och fritid som inte betraktas som lagligt

Det är både lätt att förstå och uppskatta Dubais ansträngningar för att utöka sitt utbud av turistmål som
integrerar turismen av religiös natur, eftersom det har ”Halal vänliga” hotell (HMH) i överensstämmelse med de
kriterier som fastställts av sharia (Constella), islamiska banker, köpcentrum med muslimsk miljö, och så vidare.

Men vad finns bakom namnet?

Katalogisering av de islamiska resor:

Marknadsföringen av islamiska resor börjar närma sig det inkluderande argumentet ”form över innehållet.” Islamisk
finansiering upplever allt djupare interna debatter om lämpliga medel för internationell expansion, särskilt i
icke-muslimska länder. Till exempel har Noor Islamic Bank baserad i Förenade Arabemiraten blivit Noor Bank och
Abu Dhabi Islamic Bank väntas bli Abu Dhabi International Bank före sin internationella expansion (i icke-muslimska
länder) .

Den muslimska resemarknaden har karakteriserats som (1) Sharia kompatibla resor, (2) Halal resor, (3) islamiska
resor, och så vidare. Den gemensamma nämnaren är att det verkar vara exklusivt för muslimer, men det är inte den
direkta avsikten. Till exempel när Crescentrating inledde sin verksamhet år 2009, hänvisade de till segmentet som
”Halal vänliga resor” och är nu etablerad som ”muslimsk vänliga”.

Mer arbete, analyser och undersökningar, för omfattande undersökningar och fokusgrupper eller diskussion, bör
utvecklas, eftersom det ger fortfarande intrycket att uteslutna det sekulära. Begreppet ”familjevänlig” förutom att
vara generisk och universell har fördelen att av att vara ”etiskt” samtidigt som islam och muslimer har inte
monopol på begreppet. Självklart bör problemet med fläsk, alkohol, musik, film, gym, simbassänger och andra
blandade fritidsutrymmen behandlas eftersom ”västerländska/sekulära” familjer skulle inte hitta något i det att
säga emot.

Slutsats

Gnistan eller det som utlöser den muslimska resemarknaden kan man säga är Hajj/Umra (tro baserat turism?) som har
expanderat till familjeturism (tills vi hittar en bättre term).

Dollar belopp är uppe tiotals miljarder, och de länder/städer, hotell (mer än vanliga hotell), universitet,
köpcentra, restauranger, små och medelstora företag, mm, som förstår den muslimska resemarknaden upplever, i
allmänhet, en ökning i sina intäkter.

Anteckningar:

Rushdi Siddiqui en världsledande författare på global islamisk ekonomi och senior partner i Dinarstandard. De
åsikter som uttrycks av honom är hans egna och återspeglar inte nödvändigtvis denna medias policy.