Ett Halal Liv

Buenos Aires Halal

Redaktion – Källa: Webislam/Terra Argentina

Buenos Aires turism myndighet och Argentinas islamiska center (CIRA) lanserade en ny ”Buenos Aires Halal” program som
kommer att omfatta utbildning på olika hotell i staden för att erbjuda allt muslimer kräver när de besöker staden.

Där ingår från mat med halal certifiering tills det allt som är nödvändigt för traditionella religiösa seder i Islam.

Programmet lanserades av företrädare för det islamiska centret tillsammans med ambassadörer, religiösa ledare och
kulturministern och ordföranden för stadens myndighet för turism, Ente Turismo, Hernán Lombardi.

Buenos Aires har världens sjätte största arabiska muslimska samfundet.

Muslimer reser allt oftare i världen och har blivit ett attraktivt segment för turismen på internationell nivå.

Andelen muslimer i hela världen når 26 procent av befolkningen. Drygt en miljard muslimer bor i Asien och i Afrika är
de cirka 565 miljoner, enligt en rapport från Ente Turismo Buenos Aires.

Argentina är hem för en gemenskap av cirka 800 000 muslimer varav 300 000 bor i staden Buenos Aires.

Ordföranden för Argentinas Islamiska Center, Fabian Anka, sade att den islamiska gemenskapen känner stort stolthet för
landet och framför allt religionsfriheten som muslimer upplever i staden och i Argentina.

Han även uppmuntrat de små och medelstora företag inom den privata sektorn att växa i detta projekt mot turismen som
en generator av rikedom.

Generaldirektören för Religiösa frågor i staden, Alfredo Abriani betonade vikten av religiös dialog och öppenhet som
Buenos Aires har gentemot alla samhällen, traditioner och äldsta praxis.

Slutligen försäkrade Kulturministern och ordförande av Turism Myndigheten i staden, Hernán Lombardi, att: ”Turister
reser motiverad av kultur i vid bemärkelse och däri ligger varje destinations attraktionskraft.” ”Vår stads kulturella
mångfald är det som turisten söker, och det är anledningen till att turism och kultur samverkar inom ramen för
stadsstyrelsen. Vi välkomnar detta projekt som har funnits länge i våra tankar och i dag är ett konkret faktum”
fortsatte han.

Fakta

Muslimer spenderade cirka 146 000 miljoner dollar i resor under 2012. Man förutspår att det kommer att öka till
200 000 miljoner år 2020.

Flygbolag Fly Emirates och Qatar flyger för närvarande Buenos Aires vilket öppnar ett utmärkt tillfälle för detta
segment av turismen med hög köpkraft.

I allmänhet reser ofta muslimerna i familjen och för längre vistelser.

Programmets omfattning

Buenos Aires Halal kommer att samla hela tillgången och arbeta med efterfrågan inom detta segment av turism med
specifika krav.

Programmet kommer att erbjuda möjlighet till hotell att utbilda sina anställda i meny med halal certifiering,
signalering av bönens riktning (Qibla) i rummet, grundläggande kunskaper om islam, seder, helgdagar, grundläggande
termer, information om kultplatser/moské, köks utrustning och beredning för fastan.