Ett Halal Liv

Att äta nötter och andra torkade frukter skyddar hjärtat

Redaktion – BBC Hälsa

 

Människor som konsumerar torkade frukter eller frukter med hårt skal såsom valnötter, kastanjer och mandlar, visa färre förekomsten av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar som diabetes typ 2, högt kolesterol eller fetma.

De har också lägre nivåer av skadliga ämnen som är kända för att leda till hjärtsjukdomar enligt en studie i USA.

Forskare vid Louisiana State University jämförde medicinska uppgifter från 13292 personer, män och kvinnor äldre än 19 år.

Alla hade deltagit i USA:s nationella hälso- och nutritionsundersökningar där man registrerad deras konsumtionsvanor mellan 1999 och 2004.

I studien, publicerad i Journal of American College of Nutrition, analyserade forskarna mätningarna av kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och jämförde dessa data med mängden av frukter med hårt skal som deltagarna konsumerade under en period av 24 timmar.

I synnerhet mätte man förbrukningen av mandel, paranötter, macadamianötter, kastanjer, hasselnötter, pekannötter, pinjenötter, pistagenötter och valnötter.

 

Skyddande egenskaper

Resultaten visade att personer som konsumerade 7 gram eller mer av dessa livsmedel under en period av 24 timmar visade högre nivåer av hög densitets lipoprotein (så kallade goda kolesterolet) och lägre nivåer av det protein som kallas C reaktivt protein.

Denna är en känd inflammations indikator som kan leda till en mängd olika kroniska sjukdomar, inklusive hjärtsjukdom.

Enligt utredarna, ”det finna ett samband mellan konsumtionen av dessa nötter och 5 % lägre förekomst av metaboliskt syndrom, ett namn för en grupp av riskfaktorer som förekommer tillsammans och ökar risken för kranskärl- och cerebrovaskulära sjukdomar samt diabetes av typ 2.”

”Dessutom, tillägger dem, människor som äter nötter visar också en lägre förekomst av fyra riskfaktorer för metabolt syndrom, bukfetma, högt blodtryck, höga fasta glukosvärden och låga nivåer av kolesterol med låg densitet lipoproteiner (det goda kolesterolet).”

Tidigare studier har visat att nötter, särskilt de med hårda skal, är mycket näringsrika och främjar god hälsa, särskilt för hjärtat.

Det har visat sig att vissa hårda nötter, valnötter i synnerhet, är en ”nästan perfekt” naturlig produkt pga. sin höga nivå av antioxidanter och proteiner.

Dessa produkter innehåller höga halter av poly fenoler, kemikalier som hjälper kroppens antioxidanter att motverka effekterna av molekyler som orsakar oxidation och skador på cellerna.

Det är därför experter påpekar sedan en tid tillbaka att regelbunden konsumtion av nötter kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer och diabetes typ 2.

Men som forskare i Louisiana klargör, har andra näringsämnen studier visat att nöt konsumtion bland befolkningen i USA och runt om i världen är relativt låg.

Och eftersom hjärt- och kärlsjukdomar har blivit den viktigaste dödsorsak i många länder, kan dessa livsmedel vara ett värdefullt verktyg för att bekämpa denna epidemi liksom fetma.

”En av våra mest intressanta resultat var det faktum att konsumenterna av nötter hade en lägre kroppsvikt, lägre BMI och mindre midjemått än icke-konsumenter” sade Dr Carol O’Neil, som ledde studien.

”Nötterna bör vara en integrerad del av en hälsosam kost och deras konsumtion bör uppmuntras av vårdpersonal”, sade forskaren.