Hadither om fastan

IF:s Redaktion


Dess betydelse

1. Abu Huraira berättade att profeten sade: ”Den som underlåter att fasta även om bara en dag av Ramadan, om det
är inte så att man har en (giltigt) ursäkt eller sjukdom, inte ens en ständig fasta kommer att kompensera det.”
(Ahmed, Tirmidhi)

En ursäkt avser här en oundviklig resa eller något hårt arbete. Detta hänvisar också till en ammande mor.

Dess välsignelser

2. Abu Huraira rapporterade att Profeten sade: ”Den som fastar under Ramadan med tro (iman) och söker enbart Allahs
belöning, kommer att ha sina tidigare synder förlåtna. Den som ber på natten under Ramadan med tro och söker Allahs
belöning, kommer att ha sina tidigare synder förlåtna, och den som tillbringar Laylatul Kader (Maktens natt) i bön
med tro och söker enbart Allahs belöning, kommer att sina tidigare synder förlåtna.” (Bukhari, Muslim)

3. Abdullah ibn Amr rapporterade att Profeten sade: ”Fastan och Koranen kommer att ställa upp för en troende på
Domedagen. Fastan kommer att vittna: ’Herre! Jag vägrade honom nöjet att äta och samlag under dagen, så acceptera
min förbön för honom.’ Koranen kommer att säga: ’Herre! Jag vägrade honom vila och sömn på natten så acceptera min
förbön för honom.’ Allah kommer att acceptera bådas förbön.” (Baihaqi)

4. Abu Sid Khudri rapporterade att Profeten sade: ”När en av Allahs tjänare iakttar fastan en dag för Allah, hindrar
han elden (Helvetets) på ett avstånd som en resa som varar i sjuttio år.” (Bukhari, Muslim)

Personliga uppträdande under fastan

5. Abu Huraira rapporterade att Profeten sade: ”Om en person inte undviker falskt tal och falskt uppträdande under
fastan, kommer Allah kommer inte att bry sig om att denne avstår från sin mat och dryck.” (Bukhari, Muslim)

6. Abu Huraira rapporterade att Profeten sade: ”Många människor som fastar får ingenting från sin fasta utom hunger
och törst, och många människor som ber inte får något av det förutom trötthet.” (Darimi)

Koranen säger: Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni
visa [Honom] tacksamhet.
(2:183). Så målet för fastan är inte bara att avstå från mat och dryck, men att göra ett
medvetet försök att förbättra vårt beteende och försöka lära sig självdisciplin.

Hur fastan ska observeras

7. Ammer ibn Yasir rapporterade att Profeten sade: ”Den som fastar en dag som han är osäker på, har varit olydig
mot Abul Kasim.” (Abu Daud, Ibn Majah, Tirmidhi)

Abul Kasim är en av de många titlar som den välsignade profeten har. En dag man är osäker på är en dag man är inte
säker på att Ramadan har börjat eller avslutas. Om det finns en skillnad i uppfattning om början och slutet av
Ramadan, bör man följa ledarna för deras respektive samhällen och inte någons personliga åsikt. Koranen och Hadith
fastställer mycket tydligt att man bör följa de som godkänts och därmed upprätthålla den muslimska nationens enhet.

8. Anas ibn Malik rapporterade att Profeten sade: ”Ät suhoor, eftersom det finns välsignelser i den.” (Bukhari, Muslim)

9. Abu Huraira rapporterade att Profeten sade: ”När en av er hör adhan medan denne har en kopp i handen (d.v.s. äter
suhoor) bör inte sänka den förrän man har uppfyllt sina behov (att äta).” (Abu Daud)

10. Hafsa ibna Omar rapporterade att Profeten sade: ”Den som inte har för avsikt att fasta innan dagen börjar, det
finns ingen fasta denna dag.” (Abu Daud, Nasai, Tirmidhi)

11. Abu Huraira rapporterade att Profeten sade: ”Om någon glömmer att han fastar och äter eller dricker av misstag,
ska denne fortsätta med sin fasta, eftersom det är Allah som har gett honom mat och dryck.” (Bukhari, Muslim)

12. Aisha rapporterade att profeten tillfrågades om man var tvungen att fasta under en resa, han svarade: ”Fasta om
ni vill, eller skjut den fram om ni vill.” (Bukhari, Muslim)

Frivillig Fastan

13. Aisha rapporterade att profeten brukade fasta på måndagar och torsdagar. (Tirmidhi)

Tirmidhi rapporterade en annan hadith där profeten sade: ”Människans verk är kända av Allah på måndag och torsdag
och jag föredrar att fasta när mina verk är kända.”

14. Abu Darr rapporterade att Profeten sade: ”Om du observerar fasta tre dagar per månad, så gör jag det nätterna
till den 13:e, 14:e och 15:e i månaden (enligt månkalender).” (Tirmidhi)

15. Ibn Abbas rapporterade att Profeten fastade på dagen för Ashura och instruerade att det bör hållas som en dag av
fasta. Han fick veta att denna dag var också vördad av judarna. Han sade, ”Om jag bor tills nästa år kommer jag att
fasta en dag till.” (Muslim)

Ashura är den dag då Allah räddade profeten Moses och hans folk från farao. Det faller på den tionde dagen av
Moharram.

16. Abu Ayub rapporterade att Profeten sade: ”Den som iakttar fasta under Ramadan och sedan fortsätter under de
första sex dagarna av Shawal, är det som om han hade fastat hela året.” (Muslim)

Shawal är det arabiska månad som följer Ramadan. De första sex dagarna av Shawal inkluderar inte den första dagen,
vilket är Eid al Fitr, en dag av glädje för muslimer.

17. Abu Huraira berättade att profeten sade: ”Ingen av er bör fasta på fredag om man inte har fastat även den
föregående dag eller dagen efter.” (Bukhari, Muslim)

Belöning för att man ger mat någon som fastar

18. Zeid ibn Khalid Juhani berättade att profeten sade: ”En som ger mat för att bryta fastan till en annan person,
tjänar samma belöning som den som fastar och ingen minskning sker i den sistas belöning.” (Tirmidhi)

Maktens Natt (Lailatul Kader)

19. Anas ibn Malik rapporterade att i början av Ramadan profeten gav en predikan där han sade: ”Sannerligen har en
helig månad kommit till er, och i denna månad finns en natt som är bättre än 1000 månader. Den som har fråntagits
dess välsignelser har berövats allt det goda, och ingen berövas dess välsignelser om inte man är en olycklig person.”
(ibn Maja)

20. Aisha rapporterade att Profeten sade: ”Söka Maktens Natt i de udda nätterna under de sista tio dagarna av
Ramadan.” (Bukhari)