Guantanamos dystopi

Germán Gorraiz López – Webislam

Termen dystopi myntades i slutet av artonhundratalet av John Stuart Mill som en motsats till begreppet eutopi eller
utopi, som används av Thomas More för att benämna en plats eller idealsamhälle. Så dystopi skulle vara en ”negativ
utopi där verkligheten existerar i antagoniska termer till dem i ett idealsamhälle.”

Dystopierna är belägna i slutna eller klaustrofobisk inramade odemokratiska system, där den styrande elitens tror sig
ha rättigheten att invadera varje område av verkligheten i sina fysiska och virtuella plan och även, i namn av den
heliga statens säkerhet, eliminera principen om individens okränkbarhet (habeas corpus), allt detta symptom på ett
senare totalitär haveri av systemet.

Det amerikanska totalitära haveri

I etablissemangens källare planerades en riktig virtuell kupp som skulle triggas med den chockerande attacken mot
tvillingtornen (även känd som 11-S), som tillskrivs al-Qaida, i och med det implementerades sedan kampen mot Ondskans
axelmakter (Irak, Iran och Nordkorea) som ett ledmotiv i president George W. Bushs skändliga politiska närsynthet och
samtidigt introducerades bin Ladin som en ikon för ondskans imperium.

Så, en månad efter attentatet den 11-S beslöt George W. Bush i hemlighet att avskaffa ett av de viktigaste
konstitutionella skydd i detta land (habeas corpus) genom en lag som kallas USA Patriot Act under motivering av
”kampen mot terrorism” enligt officiella dokument som avslöjades i slutet av 2005 i en serie av rapporter i New York
Times. Nyligen samma tidning avslöjade ett program av högt klassificerade avlyssning för att övervaka e-post och
telefonsamtal runt om i världen för att söka efter misstänkta mönster, en naturlig arvinge till kontraspionage enhet
skapad av Rumsfeld och känd som Talon.

Samma tidning informerade om förekomsten av världens mest sofistikerade elektroniska spion program (PRISM program
eller Big Brother), ett verktyg för att övervaka kommunikationen av icke amerikanska medborgare genom metadata, ett
riktigt virtuellt monster som skulle ha utvidgat sina tentakler till servrarna för företag som Google, Apple, Micros
Eloft, AOL, Facebook och Yahoo, både program godkända av den amerikanska kongressen på uppdrag av Bushadministrationen
under 2007 som fortsatte med apatisk tröghet under president Obama.

Dessutom, enligt en Washington Post utredning, sedan 2002, etablerades Office of Strategic Support (SSB), som arbetade
i hemlighet utan rättsliga begränsningar på order av försvarsminister Donald Rumsfeld och bland vars handlingar skulle
finnas de blodiga kränkningar av mänskliga rättigheter i Abu Ghraib och Guantanamo, som kommer att gå till historien
som 2000-talets dystopiska exempel av verkligheten (ej fiktiva).

För att avrunda detta amerikanska totalitära haveri kan vi nämna Obamas undertecknande med invändningar av Defense
Authorization Act National (NDAA), som tillåter de militära myndigheternas urskillningslösa internering av amerikanska
medborgare var som helst i världen (utan att precisera anklagelser mot dem eller uppehållstid). Obama reserverade sig
personlig tolkning av avsnitt 1021 i lagen för att, med hans egna ord, ”se till att varje auktoriserad
frihetsberövande kommer att hållas i enlighet med konstitutionen och krigets lagar.”

Guantanamos rättsliga limbo

Efter den betydande försämring av den amerikanska image i världen efter de blödande episoder av mänskliga
rättigheternas kränkningar i Abu Ghraib och Guantanamo, en av Obamas första beslut efter hans installation 2009 var
att underteckna en verkställande order som kräver stängning av fängelset på Guantanamo Bay inom ett år.

Men i sin andra mandatperiod letar fortfarande hans rådgivare efter rättsliga mekanismer för att lösa Guantanamos
”rättsliga limbo”, en virtuell plats som är resultatet av juridisk uppfinningsrikedom hos ”War Committe” (kodnamn för
den utvalda grupp av jurister, konsulter som arbetade på order av trojkan som bestod av Rumsfeld, Cheney och Hayden),
maktens sanna innehavare under George W. Bush katastrofala presidentskap.

För sin del fortsätter den republikanska majoriteten i kongressen sitt arbete i ett desperat försök att stoppa den
förväntade stängningen av fängelset. Således, enligt Prensa Latina, passerade den amerikanska kongressen en ändring
från den republikanska kongressledamoten Jackie Walorski som förbjuder staten att anslå medel för överföringen av 56
jemeniter till sitt land, på grund av ”de potentiella smittoeffekterna till terrorist grupper som finns i Jemen och
som är associerade med al-Qaida”. Och i en fortsättning av sin obstruktionistiska politik, avvisade kongressen också
en ändring från demokraterna som försökte avlägsna finansiering restriktioner för överföring av fångar till amerikansk
mark från denna virtuella limbo, vilket har lett till förseningar på obestämd tid av den förväntade stängningen av
Guantanamo.

Mot stängningen av Guantanamos Gulag?

Obama, under sitt ordförandeskaps höst, tänker troligen på allvar på att lämna till eftervärlden som sitt arv den
slutliga avslutningen av det stigma skapat av Bushadministrationen i maktapparaten (etablissemangen). Således, enligt
elmundo.es, sade Obama att ”kriget som George W. Bush påbörjade kan inte vara för evigt” och han citerade James
Madison när han sade att ”ingen nation kan bevara sin frihet mitt i ett pågående krig” så han borde desinficera
etablissemangen från de sjukdomsframkallande virus som ympades av påtrycknings lobbygrupper (finansiella lobbygrupper,
militära och judisk politisk lobbying). Då borde vara en av hans prioriteringar avvecklingen av Guantanamo, en önskan
som han stödde i sitt senaste tal från Brandenburg Gate i den tyska huvudstaden, där han sade att ”vi är klara med
krigen i Irak och Afghanistan och Obama Bin Laden finns inte längre, men vi kan inte uppnå fred i ett ständigt krig.
Vi måste gå vidare och göra ytterligare insatser för att stänga Guantanamo.”

Guantanamo (Gitmo för amerikanerna), har utan tvekan blivit en anakronism typisk från Sovjettiden (gulag), måltavla
för kritiken från organisationer som försvarar de mänskliga rättigheterna, såsom Code Pink, Human Rights Watch (HRW)
och Amnesty International (AI), som har rapporterat de oacceptabla metoder mot mänsklig värdighet (sömnbrist,
isolering av nakna fångar i miljöer med låga temperaturer, ansträngande förhör och självmord) och en börda för
skattebetalarna, eftersom enligt avaaz.org, kostnaden för dess underhåll skulle vara 150 miljoner dollar per år för
att hålla de 166 fångar som hålls i dag, och där de flesta (104) hungerstrejkar för att protestera mot den rättsliga
limbo där de befinner sig i över ett decennium sedan.

För sin del, avslöjade nyligen USA:s justitiedepartement statusen för de 166 fångarna i fängelset i Guantanamo Bay
(Kuba), efter en begäran skyddad av Freedom of Information Act (FOIA) och som publicerades av tidningar The New York
Times och Miami Herald.

Denna lista innehåller namnen på de 86 fångarna i Guantanamo som har godkänds av Pentagon för överföring till tredje
land och så småningom frigöras i och med det inte finns några anklagelser mot dem och namnen på 48 intagna som är
föremål för obestämd internering. Statusen för ”obestämd internering” grundades av den amerikanska kongressen 2001
som ett slags Kafka POW, eftersom de inte kan frigöras enligt Pentagon eftersom de antas vara ”ett allvarligt hot mot
den nationella säkerheten” och kan inte dömas eftersom det saknas tillräckliga bevis mot dem eller ogiltigförklarats
eftersom de erhölls genom otillbörliga metoder (dvs. tortyr), vilket innebär att endast 32 fångar har konkreta
anklagelser mot sig inklusive Khalid Sheikh Mohammed, självutnämnd hjärna bakom 11S.

Obama planerar att stänga Guantanamo

Obama har nu en ovärderlig tillgång i f.d. chefsåklagare vid Guantanamos militära kommission, Davis, som berättade för
Change.org att han rekommenderar stängningen av fängelset, med argumentet att ”om något annat land skulle behandla
sina fångar som vi gör med våra i Guantanamo, skulle vi kritisera det med rätta”, förutom Pentagon uttalanden som
tyder på att ”86 av de nuvarande fångar i Guantanamo utgör inte något hot mot USA:s säkerhet” och den faktiska
möjligheten för en start av formella US-talibanska samtalen.

Talibanernas talesman i Doha (Qatar), Mohamed Naeem, bekräftade för Reuters deras avsikt att inleda förberedande
fredssamtal med det amerikanska sändebud och explicit erbjuder sig att frigöra US Sergeant Bowe Bergdahl, (fånge sedan
2009) i utbyte mot 5 av dess medlemmar som hålls på Guantanamo, som bevis på god vilja från båda sidor innan
fredssamtal.

Obama måste nu konfrontera Kongressens hinder maskiner genom att använda sin presidents befogenheter för att frigöra
86 fångar som inte har några anklagelser mot sig och för att utse en tjänsteman i Vita huset för att utveckla en plan
för att stänga fängelset.

Denna plan skulle omfatta användningen av federala medel för att skicka till utländskt territorium 86 fångar utan
anklagelser (möjligen Yemen), den 48 som inte kan åtalas eller släppas till en annan möjlig destination (Afghanistan)
och de återstående 32 med anklagelser mot sig till en hög säkerhets fängelse i USA i väntan på domen (man överväger
möjligheten med Standish Michigan som är en kriminalvårdsanstalt nära sitt slut och som skulle kunna reformeras för
att kombinera civilt fängelsesystemet med militärt).

Ifall Obama skulle uppnå det, skulle han lämna som sitt arv till eftervärlden avvecklingen av den skamliga Guantanamo
episoden vilket skulle ge honom en livslång fiendskap med etablissemangen. Och vi skulle se en ond personlig
smutskastningskampanj mot Obamas politik i massmedia (mainstream media), och inte omöjlig, framväxten av ett endogent
drama som skulle kunna sluta med en nyutgåva av mordet i Dallas (Kennedy, 1963) för att få USA tillbaka på
pseudodemokratiernas spår övervakad av mörkrets makt (etablissemangen).