Grass och där det gör mest ont

Ismail Salami – PressTV

 

Den tyska Nobelpristagare, Günter Grass, nya dikt som varnar världen för en farlig nukleär Israel lämnade israelerna med en bitter känsla av ilska och hämnd i mötet med sanningen och tyskarna med ångest över deras band som nu balanserar på gränsen till brytningen.

En första lyriska slag mot den sionistiska enheten, dikten med titeln ”Was gesagt werden muss” (Vad som måste sägas) publicerades den 4 april i den tyska tidningen Sueddeutsche Zeitung som en reaktion på Israels upprepade hot att attackera Iran för att förhindra landet från att skaffa kärnvapen trots att Israel är i besittning av över 300 kärnvapenstridsspetsar utan vetskap eller medgivande av det internationella samfundet. Dikten anser att Israel är ett hot mot världsfreden och varnar för konsekvenserna av ett militärt anfall mot Iran.

Grass misskreditering av Israel som ett hot mot världsfreden föll tungt på Tyskland eftersom den tyska regeringen verkar agera efter en hemlig illvillig agenda som delvis är inriktad på Iran. Förstärkande av den israeliska regimen, som dödar ostraffat palestinska kvinnor och barn, är inte bara moraliskt fel, men politiskt inkorrekt. Detta är en subtil punkt Günter Grass uppfattade och uttryckte utan rädsla för sitt liv trots hot från sionistiska element i Tyskland. Att höra sådana ord från en tysk intellektuell av internationellt kaliber ändrar det sätt som tyskarna i synnerhet och resten av européerna i allmänhet instruerats att se på Israel.

Det var helt naturligt att Israel inte skulle acceptera bördan från en tysk intellektuells kritik och snart attackerade poeten och brännmärkte honom som persona non grata. En israelisk sammanslutning av hebreiska språk författare uppmanade Nobelprisets kommitté och författarnas PEN grupp att slå igen mot den tyska författaren och hans ”skamliga och omoraliska positioner.”

”De måste tala ut, det är inte politiskt, det är moraliskt, eftersom Grass är delaktiga i släta över de iranska ledares folkmords förklaringar” sade chefen för det hebreiska Writers ’Association, Herzl Hakak, till AFP.

Var kommer allt detta agg ifrån?

Deras agg blev dock mer intensiv när den Svenska Akademien avvisade uppmaningen.

”Jag vill påpeka att herr Grass tog sin Nobelpriset 1999 för sina litterära meriter och litterära meriter ensam – detta gäller alla pristagare” sade Akademins ständige sekreterare, Peter Englund, i ett uttalande.

”Det finns inte och kommer inte heller att finnas någon diskussion i Svenska Akademien om att upphäva vårt beslut om priset.”

En del av dikten kritiserar Tyskland för att sälja nukleär-kapabla ubåtar till Israel. I mars meddelade Tyskland att man skulle sälja Israel en 6 Dolphin-klass ubåten som kan bära kärnstridsspetsar med en räckvidd på 4500 kilometer.

Varför ska Israel behöva mycket avancerade atomubåtar? Varför ska Tyskland hota världens säkerhet genom ett sådan obetänksam handling?

Av ett antal skäl som endast de känner till har Tyskland gjort fula ansträngningar under de senaste åren för att förstärka den israeliska regimen istället för att tygla denna potentiellt farlig makt. Försäljningen av nukleärkapabla ubåtar till Israel som till stor del subventioneras av Tyskland är en del av dessa offer. Helt uppenbart bidrar Tyskland till känslan av otrygghet som Israel skapar i regionen och i världen. Man kan lätt tänka sig en värld fylld av skräck och död när man överväger att Israel är redan i besittning av fem sofistikerade ubåtar med möjlighet att atombomba någon del av Mellanöstern och Europa för att börja med. Är det inte hemskt? Är det inte tillräckligt för att trolla fram en bild av vårdslöshet och förfall? Med Israel som redan har till sitt förfogande över 300 kärnstridsspetsar, gör Tyskland denna nukleära demon ännu fulare och mer otäckt genom att sälja nukleära ubåtar.

Inom parentes, är Tyskland inte ensam om att förstärka den sionistiska regimen. En ny rapport visar att Washington har bidragit med över 115 miljarder dollar i ekonomiskt stöd till Israel under en period av 64 år, vilket betyder ca 4,9 miljoner US dollar per dag. Rapporten publicerade av Congressional Research Service visar att Israel har fått mer stöd från USA än 15 europeiska länder gjorde under åren. Det är fantastiskt att notera att över 67 miljarder dollar i Washingtons bistånd har använts för att leverera militär utrustning till Israel. Dessutom avslöjar rapporten att USA har avsatt 3,1 miljarder dollar, omkring en femtedel av sin försvarsbudget, till Israel bara i år.

Jag har inte den minsta avsikt att tala på samma sätt som en cyniker eller en lärare men dessa fakta och siffror förtjänar begrundande särskilt från det amerikanska samhället som befinner sig idag i ekonomiskt trångmål. USA och Tyskland följer naturligtvis sina egna dagordningar och Günter Grass verkar sätta en käpp i Tysklands hjul.

Günter Grass är en poet och en poet har poetisk licens. Med andra ord har han makten att manipulera språket som han önskar. Lägg till det poetiska frihet, dvs. frihet att uttrycka sina tankar. Grass protest rop är verkligen ett första tecken som tyder på att de anti-israeliska dämpade röster i Tyskland nu blir höga och tydliga och att den tyska regeringen bör tänka ordentligt innan den fortsätter med sina perversa och sionistiskvänliga politik.

Grass enda synd är att han i sin dikt målade Israel som angriparen och Iran som ett offer. Och detta är den del som gör mest ont.

Om en poet inte har frihet att uttrycka sin åsikt, vem har det?