Ghurur

Ibn Qudamah Al-Maqdisi – Nurain Magazine

Ghurur betecknar, fåfänga, inbilskhet, skryt, fåfänga, narcissism, att ge sig själv en hel del betydelse, arrogans
etc.

Vissa människor förförs av det världsliga livet trots dess varaktighet är ingenting jämfört med livet efter döden.
Några av dem som inte lyder Allah har blivit förförda av ambitioner som bygger på falskhet och fåfänga önskningar
genom att säga: ”Allah är den mest generösa och vi är beroende av Hans förlåtelse”. Även en del har blivit förförda
av sina föräldrars fromhet.

De bör veta att precis som Allah är den mest barmhärtiga, är Han också strikt i straff. Han (HoäH)
har bestämt att de icke troende förblir i evighet i elden trots att deras otro inte skadar Honom alls. Han tynger
också Sin skapelse med sjukdomar och lidanden i det här livet, även om Han är i stånd att eliminera dem helt och
hållet, med Han gör det för att varna oss om straffet. Så hur ska vi inte då vara rädd för honom?

Men vår rädsla för Gud måste vara länkad till en önskan om att få Hans nåd, så att människor alltid kommer att vara
villiga att göra rätt. Men önskningar enbart garanterar inte frälsning. Om det vore möjligt att en person skulle
kunna räddas med blotta önskan, varför gjorde då profeterna och fromma människor allt de kunde för att förtjäna Guds
välbehag? I själva verket, Bokens folk var inte värd att prisas eftersom de förfördes av falska önskningar och
lämnade sitt arbete för evigt liv. Allah den Allsmäktige säger:

Efter dem har kommit människor av sämre slag som, trots att de har ärvt Skriften, [enbart] står efter jordisk
vinning, och de påstår: ”Vi kommer att bli förlåtna.” Men så snart de får ett nytt tillfälle till en sådan vinst,
griper de det.
(7:169)

Vissa människor tror att goda gärningar överstiger deras dåliga eftersom de bara uppmärksammar de första och helt
glömmer de andra. Det är väl ändå ett uppenbart fel.

Kategorierna av dem som berörs av Ghurur

Den första kategorin: De visa

Ghurur kan påverka de kloka och visa på olika sätt. Några av dem är experter på sharia och rationella vetenskaperna
men försummar att hålla sina kroppar ifrån handlingar av olydnad eftersom de tror att de har en hög position i
Allahs ”ögon” på grund av deras kunskap. Om dessa okunniga med kunskaper hade en riktigt bra förståelse, skulle de
inse att kunskap inte bär frukt utan handling. Det är därför som Allah den Allsmäktige säger: Helt visst skall det
gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ]…
(91:9) och inte: ”Helt visst skall det gå
den väl i händer som [i detta liv] ’har lärt sig’ att rena [sin själ]…”.

En annan grupp i denna kategori har en perfekt kunskap och agerar perfekt, men bara utåt. Det handlar om, till
exempel, de som inte försöker undersöka sina hjärtan och ta bort syndiga egenskaper såsom stolthet, avund, prål,
kärlek till berömmelse och liknande. Dessa människor har förskönat sitt yttre och glömt sin inre liksom profetens
(fvmh) ord:

”Sannerligen tittar inte Allah på era kroppar eller era ansikten men Han tittar på era hjärtan och gärningar”
(Muslim)

En annan grupp av ulema som lider av denna ofullkomlighet i ghurur inte vet att dessa inre egenskaper straffas, och
därför trots detta, beundrar de sig själva och tror att de är fria från dessa fel och att de befinner sig på en
mycket hög nivå i Allahs ögon så därför inte påverkas av dessa saker. Vi kan illustrera detta med följande, en av
dessa män kan visa arrogans och stolthet och sedan säga ”detta är härligheten av att vara religiös” eller ”detta är
äran som kunskap ger.”

En annan grupp är de som predikar för folket och många av dem fokuserar huvudsakligen på gott uppförande, själens
renhet och hjärtats egenskaper såsom rädsla för Allah, längtan efter Hans förlåtelse, tålamod, tacksamhet, tillit
till Allah, måttfullhet, säkerhet, uppriktighet, och tror att de äger sådana egenskaper och goda känslor helt enkel
för att de talar om dem och inbjuder människor till dem när de faktiskt inte har dem. De är dem som drabbas mest av
ghurur, i denna kategori eller till och med bland alla människor.

Den andra kategorin: De som dyrkar.

Ghurur kan också inrättas bland Allahs troende. Några av dem kan vara väldigt noggranna med att uppfylla sina
handlingar av dyrkan till den punkten att detta genererar negativa effekter. Till exempel vissa kan vara så grundlig
upptagna med takbira al Ihram (att säga Allahu akbar i början av bönen) att de missar den första raka i bönen.

Andra dyrkare kan vara väldigt noga men recitationen av Koranen till den grad att visa av dem är helt inne i själva
recitationen själva, speciellt i det korrekta uttalet av ljuden så att de aldrig är säkra på om det var korrekt eller
inte. Och på grund av denna överdrivna omsorg uppmärksammar de aldrig innebörden av de verser i Koranen som de
reciterar. Detta är en av de värsta formerna av ghurur eftersom man inte har beordrat muslimen att gå igenom en sådan
överdrivet omsorg under recitation av Koranen.

Andra dyrkare insisterar så mycket på att läsa Koranen så att några kan avsluta texten två gånger dagligen, men deras
hjärtan är fulla av fåfänga och inte de Koranens betydelse. Med andra ord, de läser Koranen, men inte följer dess
budskap i tro att Koranen är bara till för att reciteras. Fallet med dessa recitatörer påminner om dem som bara
recitera den för att njuta av sina egna röster eller att låta andra njuta av det, men glömmer dess innebörd.

Andra människor fastar mycket men skadar andra människor med sina tungor, de bryter sin fasta med otillåtet mat och
dryck och deras fasta är inte fri från riya (skryt).

Andra går till pilgrimsfärden mer än en gång men inte uppmärksamma de riter som måste uppfyllas före och efter
pilgrimsfärden såsom att betala räkningar, har en laglig inkomst, avstå från obscenitet, perversitet och gräl. Och
trots allt detta, tror de att de gör gott!

Å andra sidan finns det de som bjuder till det goda och uppmanar att stoppa det onda, men de själva glömmer att
praktisera det de kallar andra till och avstå från det de ber andra att avstå från.

Det finns också de som är mer disciplinerade med att utföra frivilliga handlingar av dyrkan än de obligatoriska, och
tror att de kommer närmare Allah med det. Dessa människor glömmer vad Allah säger i en hadith qudsi som Muhammad
(fvmh) rapporterade:

”Det mest utmärkta sätt för min tjänare att komma närmare mig, är att uppfylla de skyldigheter som Jag har befalld”
(Al-Bukhari)

Den tredje kategorin: De mutasawwifah

Vissa människor påstår sig vara sufier för att de helt enkelt imiterar deras klädsel, deras ord, deras utseende, men
gör inga försök att kontrollera sina önskningar om fåfänga, och i stället tillåter de sig det som är förbjudet och
det som är osäker och diskuterar med andra bara för att få någon världslig vinning.

En annan grupp utgörs av dem som påstår sig ha kunskap om Gud och förmågan att avslöja sanningen och står särskilt
nära Allah och andra liknande saker medan de inte vet något om dessa frågor mer än deras namn. Men de tror att sig
har förvärvat dessa kunskaper och föraktar verkligen kloka och viktiga imamer, och naturligtvis vanliga människor.

Andra förkastar sharia och inte skiljer mellan det lagliga och olagliga och säger att Allah inte behöver våra goda
gärningar och därför behöver vi inte bry oss att göra sådana handlingar. Andra kan säga att det viktiga är vad som
finns i deras hjärtan och att deras hjärtan är fyllda med kärlek till Allah när i själva verket de bara lura sig
själva.

Den fjärde kategorin: De rika

De rika är den fjärde kategorin av de som är drabbas mest av ghurur.

Några av dem har en vilja att bygga moskéer, skolor och liknande men insisterar på att dessa byggnader bör ha deras
namn för att de ska minnas i detta liv för alltid. Om någon av dem ombeds att bygga sådana byggnader utan att sätta
sitt namn på dem, skulle de inte acceptera det.

Bland de rika finns det några som inte spenderar sina rikedomar i kärleksfulla handlingar eller välgörenhet på grund
av sin snålhet men de är mycket hängivna till fysiska handlingar av dyrkan som inte kräver ekonomiska utgifter såsom
bön, fasta och recitation av Koranen och glömmer att snålhet är ett så allvarlig brott som inte kan övervinnas med
frivilliga handlingar av dyrkan. Däremot att spendera pengarna är verkligen det bästa sättet att bekämpa snålhet.

Och en annan grupp av välbärgade människor gillar att delta i föreläsningar och lektioner men inte sätter i praktiken
de islamiska läror de lär sig för att de tror att deltagande är tillräckligt för att betraktas som praktiserande
tillbedjare. De glömmer att predikningar och lärdomar ursprungligen ges för att leda människor till att agera och
utföra goda gärningar.

Botemedlet för ghurur

Ghurur kan avhjälpas med 3 saker:

  1. Med ett medvetande beredd att inse verkligheten.
  2. Att känna sig själv, Skaparen, det världsliga livet och Akhiras liv.
  3. Att känna vägen till Allah och att veta hur man ska undvika och hantera de hinder som hindrar oss från att nå det
    önskade målet.

Dessa är de tre komponenterna i botemedlet för ghurur.