Frihet

Yasmin Matuk – Webislam

Och aspiranten, som så många gånger hade välkomnat sin lärares lärdomar och skattade dem högt i djupet av sitt
hjärta, förklarade för sin unga son vad med i hans nyfikna ungdom han frågade om…

-Pappa, vad är friheten?

Hans barn växte, inte bara hennes lilla kropp hade ökat i storlek men också hans vilja, rastlösheten och
kunskapslängtan utvecklades i hans själ med styrkan som en vind i Medelhavet…

Min älskade son, dina föräldrars lycka. Vill du att jag ska förklara betydelsen av friheten? Tja, jag kan bara
bevittna vetenskapens folks ord och ge dig ett enkelt exempel som kan illustrera vad du strävar så hårt att
förstå.

En fri människa som går i denna värld är den som kämpar med all sin styrka och slås mot alla motgångar för att
bygga ett oförstörbart fängelse och leva i det. Det är så den fria människan frigör sig från allt som världen
erbjuder henne med skamlös förförelse: äventyr, rikedom, nöjen, vänskap, nöje och slutligen den mest charmiga,
illusionen av frihet.

Då inser människan att hon bara kan uppnå den sanna friheten som hon längtar efter när hon frivilligt överlämnar
sig till sin Herres kärlek.