Franka judiska intellektuella fördömer likställande av antisemitismen med antisionismen

Benjamin Andria – Saphirnews

Vid tidpunkten då ett kontroversiellt förslag till resolution för att definiera antisemitism diskuterades
av den franska nationalförsamlingen, uppmanade 127 judiska intellektuella de franska
parlamentsledamöterna att vägra rösta för den föreslagna resolutionen som stöds av Emmanuel Macron och
som kommer att resultera i en farlig likställande av antisemitismen med antisionismen.

Denna resolution, där det sägs att ”att kritisera själva existensen av Israel genom att den utgör ett
samhälle bestående av judiska medborgare, innebär att uttrycka ett hat mot det judiska samfundet som
helhet” är ”mycket problematisk” enligt de intellektuella som publicerade en artikel om ämnet i tidningen
Le Monde den 2 december där de fördömde användningen av en sådan definition av antisemitismen ”för att
undergräva yttrandefriheten”.

”Antisionism är en legitim åsikt”

”Uppkomsten av antisemitism i världen, inklusive i Frankrike, är mycket oroande för oss. Vi ser
antisemitism och alla andra former av rasism och främlingsfientlighet som ett verkligt hot mot vilket vi
måste kämpa med största fasthet och uppmanar regeringen och det franska parlamentet att göra det” börjar
de med.

De beklagar dock att ”motiveringsbeteckningen betecknar Israel som ’ett samhälle som består av judiska
medborgare’” medan ”cirka 20 % av Israels befolkning är palestinska medborgare, de flesta är muslimska
eller kristna. Den valda beteckningen döljer och förnekar deras existens.”

”Våra åsikter om sionismen kan vara olika, men vi tror alla, inklusive de som betraktar sig som
sionister, att denna likställande är i grunden falskt. För de många judar som betraktar sig som
antisionister är denna likställande djupt stötande” fördömer artikelns undertecknare.

Artikeln fortsätter med: ”Antisionismen är en legitim åsikt i judisk historia, och den har en lång
tradition, även i Israel. Vissa judar motsätter sig sionismen av religiösa skäl, andra av politiska eller
kulturella skäl. Många förintelseoffer var antisionister. Förslaget till resolution förvirrar och kränker
deras minne och betraktar dem retroaktivt som antisemiter.”

”För palestinierna representerar sionismen fördrivning, ockupation och strukturella ojämlikheter. Det är
cyniskt att stigmatisera dem som antisemiter eftersom de motsätter sig sionismen. De motsätter sig
sionismen inte av hat mot judarna, utan för att de upplever sionismen som en förtryckande politisk
rörelse” fortsätter i artikeln. ”Att göra det visar stor okänslighet och en dubbel standard, med vetskap
att Israel förnekar Palestinas rätt att existera och undergräver dess existens.”

Stå emot utnyttjande av antisemitism

”Det råder ingen tvekan om att det finns antisemiter bland människor som motsätter sig sionismen. Men det
finns också många antisemiter som stöder sionismen. Det är därför olämpligt och helt felaktigt att på ett
generellt sätt identifiera antisemitismen med antisionismen” enligt artikeln. ”Genom att likställa dessa
två fenomen skulle (den franska) nationalförsamlingen undergräva livsviktiga ansträngningar för att
bekämpa sann antisemitism, som är flerdimensionell och kommer från olika sektorer inom det franska
samhället.”

Genom att beklaga ”det sättet på vilket kampen mot antisemitism har använts för att skydda den israeliska
regeringen”, förklarar de intellektuella sin oro över att ”dessa israeliska regerings insatser finner
politiskt stöd, just i Frankrike.” ”Vi inbjuder den nationella församlingen att kämpa mot antisemitism
och mot alla former av rasism, men utan att hjälpa den israeliska regeringen i sitt program för
ockupation och annektering.”