Främlingsfientlighetens lögner

Movimiento contra la Intolerancia – Parainmigrantes

Under senare tid har satts igång en främlingsfientlig attack, särskilt på Internet, vars syfte är inte att kritisera
invandringspolitiken, men att främja en strategi som direkt angriper den demokratiska samlevnad, inklusive mångfald,
genom en pervers användning av alla sociala konflikter som genereras utifrån invandringen, religiös pluralism och
kulturell mångfald.

Bland de mest betydelsefulla fördomar som används för att argumentera för den nya rasism och främlingsfientlighets
diskurs, alltid åtföljd av en växande islamofobi, finns ”invandringens invasion”, en inhemsk åkallan som använder
kontinuerligt metaforen om att i ”ditt hem tillåter du inte komma in flera människor än de som får plats där…”
Dessutom använder man också rädslan för utlänningar. Men hotas vi verkligen av invandringens invasion?

En annan fördom som används i det oändliga är att driva rädslan för jobbet för att sedan lansera patriotiska
kallelser om ”vårt folk först…”. Dess argument ligger på orsaken att sysselsättningen bör prioritera den inhemska
befolkningen, fördomar som motsäger verkliga fakta med en dubbel arbetsmarknad, med en kontinuerlig tillförsel av
jobb som inte täcks av offerten särskilt inom hotellverksamhet, bygget, jordbruk och inhemsk servicearbete som den
inhemska befolkningen rattar oftast. Invandrare tar de jobb som är mer otrygga, hårda och med en hög grad av
exploatering.

Inte mindre falska är alla uttalande som kritiserar att ”de drar nytta av våra sociala förmåner…” och glömmer att
slaveriets tid är slut. De lagliga invandrare betalar skatt som alla andra och har samma sociala rättigheter, och de
”papperslösa”, vars högsta önskan är att få dessa papper, betalar också indirekta skatter genom konsumtion, alltid
över den nivå av förmåner de erhåller. Man borde komma ihåg att de invandrare som kommer i arbetsför ålder, fram
till nu, har inte kostat något i utbildning till vårt land, förutom de som kräver särskild utbildning för
anställning. Och även att rätten till hälsa är universella och att en av anledningarna till överskottet i social
trygghet är resultatet av det bidrag som invandringen medför.

Ett annat argument finns i att åberopa hot mot identiteten, med klagan om att de ”inte respekterar vår kultur, de
vill inte integrera sig…”. Denna fördom grundas i den icke-erkännande av den sociala och kulturella mångfalden i
vårt land. Skillnaderna berikar oss och begränsas endast genom respekt för alla människors lika värdighet, mänskliga
rättigheter, konstitutionen och lagarna. Härifrån, är rätten till identitet gratis och kulturell mångfald en
realitet i vårt land redan när det fanns nästan ingen invandring. Glöm inte att ingen integreras om man inte låter
honom.

Men främlingsfientlighets stjärn argument är det som upprepar att ”invandringen medför bara kriminalitet…” Helt
falskt. Även om nivån av frihetsberövade med utländskt ursprung, är väldigt högt, många är fängslade för
administrativa förseelser (papperslösa) och den förebyggande fängelsevistelsen är på grund av dem har inte någon
permanent adress. Dessutom den utländska gärningsmannen inte behöver vara en invandrare, en hög andel av sådan
brottslighet är relaterad till grupper som finns i olika länder, även från olika nationaliteter som söker gynnsamma
nischer för brottet. De är brottslingar, inget mer. Denna fördom är moraliskt fel, extrem främlingsfientlig och
rasismens flag i Europa.