Förnekandet av islam och islamofobi

Angel Alvarez Hernández – Webislam

I en intervju i den spanska tidningen El Pais frågade sig journalisten Ignacio Cembrero, författare till ”Allahs Spanien”, om Katalonien
och Spanien följande: ”Var lär sig muslimerna sin religion…? Var åker de för att lära sig? I moskén, eller på sämre ställen, på
Internet? Det finns många Islam kurser för barn där lärarna inte är ackrediterade, de är halv analfabeter imamer som har svårt att
kommunicera med dem. Och i Katalonien finns inte dessa lärare eftersom de inte vill, liksom i många andra ställen.”

Statens förnekande av islam har varit en konstant genom demokratins historia, liksom brottet mot det Spanska Statens
samarbetsavtal med Spaniens Islamiska Kommission. I artikeln ”Om Islams rättsliga ställning i Spanien” av Abdennur Prado, daterad
2 maj 2005 (11 år sedan), förklarade författaren:

”Artikel 12 i samarbetsavtalet säger, citat: ’Medlemmar av de islamiska gemenskaperna … kan begära avbrott i sitt arbete varje
fredag, varje vecka, som är en obligatorisk och högtidlig dag för den muslimska kollektiva bön, från 13:30 fram till 16:30, samt
avslutande av arbetsdagen en timme före solnedgången under fastemånaden (Ramadan).’

… Detta rätt utövas dock inte, så vitt vi vet. Skälen är uppenbara: till arbetsgivarnas ovilja förenas de muslimska arbetarnas rädsla
(som ganska ofta befinner sig i en instabil arbetssituation) för att skapa problem och blir ovänner med arbetsgivaren. Som om inte
det vore nog kan vi lägga till det okunnigheten om lagen hos muslimerna.

Något liknande händer med rätten till religiösa stöd på sjukhus och fängelser, eller de intagna patienternas rätt på sjukhus och
studenter på offentliga skolor att serveras en halal meny som uppfyller de islamiska lagskolors krav. Det sägs ofta att allt detta kan
vara irriterande för sjuksköterskor, kockar, mm., och att de muslimska patienter och studenter bör anpassa sig till vad som finns.”

Bevisen tydliggör statens bristande intresse för integrationen av den muslimska befolkningen och normaliseringen av islam. 1993
utfärdade hälsominister i Salvador (Brasilien) en rapport om institutionell rasism på följande sätt:

”Institutionell rasism uppstår när institutioner och organisationer misslyckas med att ge tillräcklig professionell service till människor
på grund av deras färg, kultur, religiös tillhörighet, ras eller etniskt ursprung. Dess manifestationer kan identifieras som standarder,
metoder och diskriminerande beteenden som antagits i det dagliga arbetet till följd av okunnighet, ouppmärksamhet, fördomar eller
rasistiska stereotyper. I vilket fall som helst, institutionell rasism sätter alltid människor som diskrimineras på grund av ras eller etnisk
tillhörighet i underläge när det gäller tillgång till förmåner som genereras genom inverkan av institutioner och organisationer .”

Förnekandet av islams verklighet i Spanien har inneburit att kasta muslimer i armarna på utländska makter som har finansierat en
reformerade Islam, bort från den traditionella islam som kommer från länder som Marocko och Senegal. Det är staten och dess
katastrofala politik för icke-integrering av den muslimska befolkningen som har gjort det möjligt närvaron av extremistiska utbrott i
Europa eller Spanien. En verklighet som man döljer. Det är inte islam som producerar extremister, men staten när den inte garanterar
muslimernas rättigheter och deras sociala integration genom att ignorera dem och döma dem till tystnad eller marginalisering.

Till detta måste läggas till en växande islamofobi som främjas av terroristattackerna från avvikande grupper och sensations medier.
Enligt den amerikanska tankesmedjan Pew Research Centers undersökning, är 46 % av den spanska befolkningen emot muslimsk
invandring.

De stora finansiella makternas strategi för att bryta Europa och destabilisera Paris-Berlin-axeln, har varit och är att främja
islamofobin och hjälpa upp till makten de populistiska och främlingsfientliga högerextrema partier. Världen lever farligt sedan
bombningen av tvillingtornen. Irak invaderades och lemlästades. Afghanistan är i praktiken en misslyckad stat och den största
producenten av opium i världen. Libyen är splittrad mellan olika grupper (de flesta av dem terrorister) som kämpar varandra för att
styra oljefält och pipelines. Syrien förblöder genom ett krig mot terrorismen som legitimerar en regim med många skuggor. Dessa
krig, långt ifrån ett göra slut på terrorismen har ökat den svarta oljemarknaden, produktion och vapen drog försäljning. Tre mycket
lönsam verksamhet som leder till penningtvätt och skatteparadis.

De mänskliga rättigheterna lever under hotet om att Donald Trump kan bli USA:s president, hans hot mot Latinos och muslimer, att
förhindra dem från att komma in i landet kan bli verklighet och under hotet om att Marine Le Pen och henne parti Front nationell kan
bli den första politiska kraft i Frankrike. Den extrema högern har inte slutat att växa i hela Europa liksom krisen och islamofobin.
Terroristgrupperna främjar extremhögern, som i sin tur utövar huvudsakligen islamofobin mot en muslimsk befolkning, vars rättigheter
inte erkänns.

Islamofobin har varit ett politiskt verktyg för att legitimera extremhögern. Man kan inte förstå uppkomsten av den extrema högern utan
produktion och industrialiseringen av islamofobin. Samma finansiella och oligarkiska sektorer som finansierade terroristgrupper som
Boko Haram eller DAESH har gynnats av tillväxten av extremhögern i Europa och nyliberal politik, eftersom båda sektorerna
uppmuntrar deras intressen. Om i Mellanöstern och Nordafrika var målet för dessa grupper att kontrollera deras rikedom och
produktion av olja och gas, i Europa var deras mål förstörelsen av välfärdsstaten och nedskärningar i de sociala och politiska
rättigheterna, med arbetsmarknads reformer som säkerställde att staterna skulle betala statsskulden som genererades med krisen
och bankräddningspaket. Exempel på det är Spanien, Irland, Portugal och Italien, för att inte tala om Grekland.