Fördelar med Ramadan – Ramadans lärdomar bör pågå under hela året

Redaktion

Ramadan är en tid av fasta, reflexion, hängivenhet, generositet och uppoffring som följs av muslimer runt om i
världen. Medan andra religioners storhelger har blivit i stort sett kommersialiserade händelser, behåller Ramadan
sin intensiva andlig innebörd.

Ordet ”Ramadan” kommer från den arabiska roten som betyder ”torr, törst” och ”solbrända jord.” Det är uttryck för
den hunger och törst som upplevs av dem som tillbringar månaden i fasta. Till skillnad från andra helgdagar, när
människor ofta hänge sig åt att njuta, är Ramadan av naturen en tid av uppoffringar.

Genom fasta upplever muslimerna hunger och törst och utveckla empati med dem i världen som har lite att äta varje
dag.

Genom ökad hängivenhet känner muslimer sig närmare sin Skapare och inser att allt vi har i det här livet är en
välsignelse från Honom.

Genom ökad välgörenhet utvecklar muslimer känslor av generositet och god vilja gentemot andra. Profeten Muhammed
(frid vare med honom) sade en gång, ”En mans rikedom minskar aldrig med välgörenhet.”

Genom självkontroll praktiserar en muslim gott uppförande, bra tal, och goda vanor.

Genom förändrade rutiner har muslimer en chans att etablera mer hälsosamma levnadsvanor, särskilt när det gäller
kost och rökning.

Genom familje- och samhällssammankomster stärker muslimer banden av broderskap och systerskap i sina egna samhällen
och i hela världen.

Ramadan är en mycket speciell tid för muslimer, men de känslor och lärdomar vi upplever bör stanna med oss under
hela året. I Koranen befalls muslimer att fasta så att de kan ”lära sig självbehärskning” (Koranen 2:183). Denna
återhållsamhet och hängivenhet känns speciellt under Ramadan, men vi alla måste sträva efter att få dessa känslor
och attityder att stanna hos oss under våra ”vanliga” liv. Det är Ramadans sanna mål och test.

Må Allah acceptera vår fasta, förlåta våra synder och vägleda oss alla till den raka vägen. Må Allah välsigna oss
alla under Ramadan, och under hela året, med Sin förlåtelse, nåd och frid, och föra oss alla närmare Honom och till
varandra.