Föräldrarnas ansvar över sina barn

Pr. Tikhani El Boukhi

Med ankomsten av augusti börjar den nya skolår, glada barn förbereder sina ryggsäckar efter en lång semester för att
gå till sina klasser. Under tiden ökar föräldrarnas ekonomiska och pedagogiska ansvar. Den ekonomiska delen kan
hanteras av majoriteten men… Är de medvetna om den pedagogiska ansvar de har på sina barn?

Det första man bör tänka på är att barn är en gåva och en särskild nåd från Gud (HoäH)
som sade i Koranen: Han skapar vad Han vill och Han skänker åt den Han vill döttrar och åt den Han vill söner;
eller skänker både söner och döttrar åt den Han vill och gör den Han vill ofruktsam.
(42:49-50) och är en del av
livets skönhet. Allah (HoäH) sade: Rikedom och [många] söner hör till det jordiska livets glädjeämnen…
(18:46). Förutsatt att de är väl omhändertagna och utbildad på ett bra sätt, annars kommer de att vara källan till
olyckor och familj och social korruption.

Om de är en gåva från Gud, innebär det att vi måste tacka för det, det räcker inte med ord, utan genom att utbilda
dem på den vägen accepterad av Allah (HoäH). Uppfostra dem att vara goda, att göra det goda och vägled andra att göra
gott. På detta sätt kommer vi att vara stolta över att ha värdefulla barn som ger oss frid i detta liv och i nästa.
Allah (HoäH) sade: och de som ber: ”Herre! Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för
de gudfruktiga!”
(25:74).

Vi kommer inte att kunna ge våra barn en bra uppfostran tills vi accepterar och förstår att hemmet och föräldrarna är
grunden för densamma. De har en skyldighet att uppfostra sina barn fysiskt, moraliskt, mentalt och andligt, eftersom
Allah (HoäH) kommer att fråga dem före deras barn, som ansvariga för dem sedan födseln. Profeten Muhammed (fvmh)
sade: ”Alla barn föds i monoteismens renhet, det är hans föräldrar som sedan gör honom till jude, kristen eller
elddyrkare.” (Bukhari)

Said Ibn Al-Qaim, vila i frid, sade: ”De flesta av barn som avviker, gör det på grund av sina föräldrar, av deras
vårdslöshet i uppfostran, därför de inte lär dem Islams pelare och dess rekommenderade handlingar. De förlorade dem
som barn, så att de inte gynnade sig själva eller deras föräldrar som vuxna”.

Vi måste uppfostra dem på ett föredömligt sätt, så att vi lär våra barn att ta emot budskapet innan de lär sig det.
Gud rådde profeten Muhammed (fvmh) att vara ett exempel om undervisning i islam, att göra det på ett kärleksfullt
sätt. Allah (HoäH) sade: I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och
tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig.
(3:159)