Fi Sabilillah

Abderrahman Muhammad Maanan

När vi agerar genom att sätta hela vår tillit och avsikt till Allah utformar vi den Janna (Paradiset) som väntar på
oss.

Rasulullah (fvmh) sade: ”Innamá I a málu bin
niyyat” ”Handlingar är värda lika mycket som avsikten”. Dina handlingar kommer att vara mer eller mindre värdefulla,
dvs. de kommer att bygga upp eller inte din Janna med Allah, enligt den avsikten som döljes bakom dem.

En Fi Sabilillah handling är en handling i Allahs väg, när man tydligt har denna avsikt. Och det är viktigt att
engagera oss i Fi Sabilillah handlingar eftersom de är materialen med vilket vi bygger vårt öde efter döden. Varje
muslim vet att detta är betydelsefulla. Med Fi Sabilillah handlingar designar vi den Janna som väntar på oss.

För att detta ska vara så måste vi lära oss vad en Fi Sabilillah handling är, bara så kommer vi att kunna vara riktigt
effektiva och bygga vår framtid med Allah.

Det grundläggande tillståndet är niyya, avsikten. Våra åtgärder som muslimer kommer att vara Fi Sabilillah om vi
verkligen vill att de ska vara det. Hadithen med vilket vi började artikeln: ”Handlingar är värda lika mycket som
avsikten” klargör innebörden av dessa ord med en bild. Vi får ett exempel, dem som flyttade från Mecka till Medina. De
gjorde det för att överge avgudadyrkan och lämna det efter sig i en symbolisk resa mot Allah. Men bland dem fanns en
som utförde samma handling, men hans verkliga önskan var att följa en kvinna han älskade och som han hoppades kunna
gifta sig med. I hadithen censurerar man inte hans handling, utan bara säger att hans handling inte kommer att få
samma fördel än andra. Kan han få eller inte den älskade kvinnan? De vet vi inte medan den andra enligt denna hadith
redan har lyckats med att få Allah genom sin avsikts kraft enbart. Den som söker Gud har redan hittat Honom.

Tillsammans med avsikt eller niyya finns Ikhlaas, dess nödvändiga följeslagare. Ikhlaas är uppriktighet och
osjälviskhet. Genom att insistera i Ikhlaas vad vi säger är att det ska vara klart att det enda syftet med denna
handling är att tjäna Allah. Det vill säga, vi kan inte förvänta oss någon belöning eller tacksamhet för vad vi gör.
Och detta är det svåraste och hårdaste villkor att uppfylla. Det är svårt att göra något och inte förvänta sig någon
form av erkännande, dock är detta osjälviskhet som gör denna handling till något som kan bygga Janna för oss. Det är
nästan omöjligt att göra något för vilket vi inte förvänta oss beröm eller kritik, men det är ett oundvikligt villkor.
Därför vet vi att vi måste utbilda och träna oss i sådant beteende.

Det som har Honom som det enda målet är det enda som är verksam bredvid Allah. Han är En och accepterar inte att man
associerar Honom med något annat. Detta är vad vi måste komma ihåg och ha helt klart för oss. Om vår handling
förväntar sig ingenting av ingen eller inget utan enbart Allah, då blir det skapande och givande.

Alla våra handlingar, vare det sig en Salat (bön), Saum (fastande), en gest av generositet eller att bygga en moské
eller rengöra den, eller någon annan andlig handling för vilket vi inte förvänta oss något annan frukt en Janna, är
utan tvekan är det bästa vi kan göra för oss själva om vi litar på Gud.

Allt detta betyder att vi har lärt oss att överskrida omedelbarheten. Det innebär att lämna bakom oss rusningen. Det
betyder varken mer eller mindre att vi har upphört att vara svag. Svagheten behov snabb tillfredsställelse, medan en
stark ande har lärt sig att vänta.

Om det som motiverar dig att agera i den här världen är behovet av att få dina meriter erkända, du kan få eller inte.
Om du förväntar dig att dina meriter blir erkända endast av Allah bör då du bli väldig uppmärksam, och veta att Han är
den Ende och bör bli vara det Enda för dig. Detta är vad Ikhlaas innebär och den som saknar Ikhlaas har ingen framtid
inför Allah. Den som inte har Ikhlaas odlar ingenting, och kommer inte att ha något att så när Gud kallar honom inför
sin död.

Ikhlaas är ingenting annat än ett tecken på extraordinär generositet. Det är generositet hos dem som inte har
skygglappar. Och Ikhlaas är överflöd och livsglädje. Ikhlaas är tecken på att den som har det, har inga gränser. Så
Rasulullah (fvmh) sade: ”Den som bygger ett hus och inte begår någon orättvisa mot någon av det skälet, eller plantera
en trädgård och inte begår något orätt, blir belönad för det.” Det vill säga hans handling bidrar enligt Ikhlaas att
bygga Janna för den som agerar så om denne tillåter att dess handling blir användbart för alla andra varelser.

Vid ett annat tillfälle sade han: ”Varje muslim som planterar en trädgård och planterar vad som helst som blir till
nytta för andra, hans handling blir ett tecken på generositet.” Det vill säga allt du gör och som blir till förmån för
andra omkring dig kan omvandlas av din niyya, av din avsikt, till en Fi Sabilillah handling, en akt av Ikhlaas. Även i
handlingar vars resultat är till din fördel, om du gör det utan baktankar. Denna förmån som du får kommer då från
Allahs generositet, och är inte resultatet av dina handlingar, eftersom det enda frukt som du verkligen förväntar dig
är Janna. Det är som om den omedelbara nyttan av din handling var faktiskt en indirekt gåva från Gud, och det är som
om du att inte förvänta dig det.

Att lyckas med att inte låtsas om detta är svårt, men ett tecken på att man låtsas är att man bryr sig om att sin
handling inte ger någon sådan omedelbar frukt, att man inte erkänns eller censureras för det. Om man erkänner din
handling och du inte bryr dig om det, eller om du inte blir erkänd för det och du inte bryr dig, betyder att du är på
rätt väg till Janna.

Om du gör allt med avsikt att behaga Allah, dvs. at skapa ett utrymme bredvid Honom som tillfredsställer dig, kommer
du att hitta det med säkerhet. Och då kommer ditt liv att se ut som alla andras, helt vanligt, man kommer inte att
kunna särskilja dig från andra pga. dina handlingar, men invärtes är du en ocean av godhet. Och detta är resultatet av
att ta bort de hinder som vanligtvis frustrerar människan. Det betyder att ditt liv är enligt Ikhlaas.

Islam har djupa innebörder och ett enkelt sätt att förverkliga dessa till sinnes omöjliga uppdrag. Islam kräver inte
något utöver det vanliga, men att vara i grunden uppriktiga och ärliga. Den lär oss dock de andliga konnotationer hos
allt vi kan göra och med det kan vi fördjupa oss och utnyttja maximalt alla enkla handlingar. Islam lär oss helt
enkelt och kräver av oss att göra gott, men den beordrar oss samtidigt att öppnar oss helt i det vi gör för att själva
få dess rikliga välsignelser. Allah har lagt i de enklaste saker, vägar för att klättra till onåbara höjder.

Islam är sunt förnuft, ett sunt förnuft kapabelt att täcka himlen och jorden. Detta är gåvan som islam erbjuder oss.
Islam ger oss möjlighet att bli enorma utan att bryta med vårt mänskliga tillstånd. Islam lär oss att det vi är eller
kan vara, i vad vi gör eller kan göra finns en storhet nära till våra händer, och den lär oss att det är mycket lätt
att nå ut och ta den storhet.