Fastan och matsmältnings mekanism

Khaled Al-Athmeh – Nabulsi.com

Vissa näringsspecialister tror att människan inte motiveras att äta på grund av sin kunskap om matens fördelar och
funktioner, utan snarare av hennes tryckande känsla av hunger och sin aptit, det vill säga lust, för mat.

Med andra ord, människans hungerkänsla motiverar henne att tillfredsställa sin mat behov för att överleva, medan
hennes aptit, det vill säga längtan efter mat, är bara ett medel för att nå målet.

Bland Allahs otaliga gudomliga gåvor till mänskligheten finns det att Han har gjort smaklig maten som de äter för
att överleva. Det innebär att man är motiverad att äta mat på grund av sin känsla av hunger förutom det faktum att
maten är, i sig, läcker och önskvärt.

Man kan uppfylla sitt behov av mat genom att injicera sirap i sitt blod, men på grund av Allahs nåd, den
Allsmäktige, Den Barmhärtigaste, har Han gjort maten läcker och önskvärd. Med andra ord, är människans längtan efter
mat ett medel och inte ett mål.

Om man gör sin längtan efter mat till ett mål i sig, kommer hans kropp verkligen att bli störd. På grund av okunskap
eller svaghet i viljan, väldigt många människor gör sin längtan efter mat till ett mål och inte ett medel.

Detta berövar dem vad forskarna kallar ”den hemliga klockan” som ringer endast när man blir hungrig! Denna ”hemliga
klocka” blir inaktivt i kroppen hos dem som har dåliga matvanor.

Den mänskliga magen, vilket har bekräftats av forskare, kan expandera många veck och bli större än den ursprungliga
storleken. Dess volym kan öka från 250 till 2500 kubikcentimeter. När magen har expanderats blir maten ett mål i sig
och sedan, man sägs leva för att äta och inte tvärtom!

Hur kroppen organiserar maten

En fantastisk, men definitivt faktum är att den mekanism genom vilken den mänskliga kroppen reagerar mot mat gör
fastan inte bara nödvändig men också oumbärlig. Med andra ord, Allah, den Allvetande, Den Barmhärtigaste, har skapat
den mänskliga kroppen så att den reagerar mot livsmedel enligt en välorganiserad och reglerad process som följer
stadig tre steg.

Första stadiet. Det är det skede där matsmältning sker i magen och tarmarna, den absorberas, assimileras och
omvandlas till socker som strömmar genom blodet och andra ämnen som används för produktion av energi och uppbyggnad
av vävnader.

Andra stadiet. Det är här överskottsenergin lagras i levern, musklerna och de flesta delar av kroppen.

Mot bakgrund av det, kan vi säga att första steget fokuserar på matsmältningen, absorption och konsumtion, medan den
andra är handlar om förvaring.

Tredje stadiet. I detta stadium öppnas alla energilager. Även socker och fett förvandlas till energi. Det märkliga
med detta egendomliga stadium är att det inte sker om personen inte avstår från mat under en viss tid. Med andra
ord, för att detta viktiga skede av mat assimilering ska komma igång måste man avstå från mat!

Fördelar med fastan

Forskare säger att förhållandet mellan socker i blodet börjar vid 80-110 mg per 100 cm3, vilket är det vanliga
förhållandet mellan socker i blodet. Men efter en sex timmars fasta går detta förhållande ner.

Här sker en fantastisk mirakel av den mänskliga kroppen, när hjärnan skickar meddelanden till de snabba endokrina
körtlarna efter hjälp och energiförsörjning. Binjurarna producerar ett speciellt hormon som uppviglar förändringen
av stärkelse i muskler och lever till socker, även sköldkörteln producerar ett speciellt hormon som utmanar sockret
som lagras i musklerna och levern att komma ut och bli konsumerad.

Allt detta beror på att förhållandet mellan socker i blodet går ner efter en sex timmars fasta. En annan körtel,
bukspottkörteln producerar ett speciellt hormon som också utmanar den lagrade sockret att komma ut och bli
konsumerad.

Om en person konsumerar allt socker som denne har lagrat i sina muskler och lever, fettet, som lagras i kroppen,
bryts ner till socker för kroppens konsumtion.

Vetenskaplig forskning bekräftar att förbränningen av fett ökar under fastande timmar, och detta sker med all fett
som samlats på olika delar av kroppen.

Det fantastiska faktum om den mänskliga kroppen är att för varje kilo fettvävnad behövs 3 kilometer kapillärer genom
vilka blodet flyter. Detta är en tung belastning för hjärtat, för om en persons vikt är 10 kg över genomsnittet
innebär det att han har 300 kilometer extra kapillärer som måste få blod från sitt hjärta.

Forskare bekräftar att den mänskliga kroppens fysiologi kräver att människan ska avstå från mat under vissa
tidsperioder nog för att de första och andra etapperna av matsmältningen ska äga rum och låta aktiviteterna i det
tredje steget att fungera bra.

Fastan underlättar den första etappen av matsmältningen och absorptions process, den andra etappen av matförvaring,
och det tredje steget för förbränning och förbrukning av den lagrade energin i kroppen.

Det innebär att fasta är avgörande för mänskligheten! Och det är därför som Allah, Den Barmhärtigaste, Den
Nåderikaste säger: TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er –
kanske skall ni frukta Gud.
(2:183)

Förutom de ovan nämnda vetenskapliga fakta, bär fastan en mycket känslig betydelse, nämligen att det är en sorts
dyrkan och hängivenhet som förser människan med andlig förbättring och tar honom närmare sin Herre, Gud den
Allsmäktige, som säger, ”Allt människans arbete är för honom, med undantag för fastan, det är för Mig, och det är
Jag den som ska belöna (människan) för det.”

Fastan stärker människans vilja och påminner henne om sin mänskliga svaghet. Med andra ord, resultaten av den ovan
nämnda vetenskaplig forskning inte på något sätt motsäger fastans första och viktigaste mål, nämligen att det är ett
slags dyrkan och hängivenhet till Herren, Allah, Den Barmhärtigaste.

Det är så därför att Allahs påbud omfamnar otaliga fördelar, både andliga och fysiska. Fastan är en sorts dyrkan,
hängivenhet, närhet, påminnelse om människans mänskliga svaghet och behov, men samtidigt är det en källa av god
hälsa.