Evolutionsteorin delar också den islamiska världen

Yaiza Martínez – Tendencias21

Evolutionsteorin har inneburit ett problem för de kristna troende i västvärlden, särskilt i USA. Men lite är känt om hur denna
teori accepteras i muslimska länder. Förra året anordnade McGill University i Kanada ett symposium i frågan för att få en
uppfattning om situationen i den muslimska världen. Enligt en av arrangörerna av detta seminarium, som är förknippad med många års forskning i ämnet av
Evolution Education Research Center (EERC) vid universitetet, i den muslimska världen finns det inte något enskild muslimsk
ställningstagande om evolutionsteorin. Det finns muslimer som inte ser någon konflikt mellan den och sin tro, medan andra
förkastar det automatiskt. Vad gäller undervisningen av teorin i skolor och läroanstalter, har forskningen visat att
evolutionsteorin är en del av vetenskapen programplanering som lärs ut och som återspeglas i läroböckerna, i stora delar av
de islamiska länderna.

Vad tycker de muslimska samhällen om evolutionen? Hur ser de muslimska eleverna, deras föräldrar och lärare på
evolutionsteorin i relation till deras religiösa övertygelse?

Dessa frågor försökte man besvara vid McGill University i Kanada under McGill Symposium om islam och evolution organiserad
av Evolution Education Research Center (EERC).

Sedan 2005 har EERC forskat i denna fråga, delvis sponsrad av rådet för forskning inom samhällsvetenskap och humaniora
(SSHCRC) i Kanada. Brian Alters, McGill University, Anila Asghar, John Hopkins University, och Jason Wiles, Syracuse
University ansvarar för projektarbetet.

Målet är att främja ökad dialog och ökad förståelse om detta ämne i väst, eftersom islam är den näst största religion i
världen och den snabbast växande i Sverige och andra västländer.

Man har uppskattat också att denna expansions trend kommer att fortsätta, och att islam kan bli världens mest populära
religion i mitten av 2000-talet.

EERC har samlat in data från många länder med muslimsk befolkning, som Kanada, Turkiet, Pakistan, Egypten, Libanon och
Indonesien och resultaten har lagts fram tillsammans med de konsekvenserna evolutionsteori innebär för hela denna
population i förhållande till sin tro.

Enligt Brian Alters, det man försöker förstå är ”var ligger skärningspunkten mellan muslimer och modern vetenskap.”

Olika synpunkter

McGill University publicerade i detta avseende en intervju med professor Anila Asghar, medlem av projektet, i vilken
professor Asghar sa att det inte finns en enhetlig muslimsk synsätt gällande evolutionsteorin.

Svaren från intellektuella och vanligt folk på frågor om evolutionen avspeglar, enligt henne, ett bred spektrum av åsikter
från totalt avvisande till total acceptans av evolutionen. Medan många muslimer förkastar denna teori, det finns andra som
känner att det går att förena vetenskap med de religiösa övertygelserna.

Asghar citerar exemplet med en av deltagarna i symposiet, professor Ehab Abouheif, chef för Abouheif Lab vid McGill
University, där han studerar evolutionsbiologin. Enligt Abouheif, ”mina vetenskapliga dagliga aktiviteter, med fokus på
forskningen i evolutionens process står inte i konflikt med mina dagliga andliga aktiviteter som muslim … jag tror med
besked att man kan tro på en evolutionär biologi utan att äventyra den muslimska tron.”

Dessutom pekade Asghar på att forskare som bor och arbetar i muslimska länder, accepterat tydligen evolutions begrepp. ”De
vetenskapliga akademier i flera muslimska länder (Egypten, Pakistan, Marocko, Palestina, Iran, Indonesien och Turkiet) har
nyligen undertecknat en deklaration där man accepterar evolutionen som ett faktum baserat på bevis.”

Men, säger Asghar, muslimska forskare tenderar att förena evolutionsteorin med deras religiösa övertygelse på olika sätt.

Evolutionen i den islamiska världens skolor

Tillfrågad om den islamisk kreationism är samma som den judisk-kristen kreationism som västvärlden känner till, svarade
Asghar att det finns vissa likheter mellan dem, men också viktiga skillnader.

Till exempel muslimsk kreationism insisterar inte på att jorden har bara 6000 år som kreationister från Young Earth in
North-America hävdar (dessa kreationister menar att jorden skapades av Gud för 6000 år sedan, enligt det som beskrivs av
Ussher – Lightfoot kalender. Därför ingår inte vetenskapliga teorier om universum och astronomi i denna ideologi).

När det gäller evolutionsteorin som ett ämne som lärs ut i skolorna i muslimska länder, sade dr Asghar att ofta
evolutionsteorin är en del av den vetenskapliga program som lärs ut på gymnasier, detta speglas i de muslimska ländernas
läroböcker.

Enligt henne, den undersökning som genomfördes de senaste tre åren visar att evolutionen studeras inte i dessa länders
skolor enbart som en del av ett ämne, men den också speglas i de idéer och attityder som elever och lärare från olika
kulturer och nationer med huvudsakligen muslimsk tro har gentemot evolutionen.